Akvizice 3Q 2019

Pít či nepít kávu

Obliba kávy ve světě neustále stoupá, a tak se také množí výzkumy, které prokazují její vliv na lidské zdraví, ať už v negativním, či lepším smyslu.
Žádný výzkum však jednoznačně neprokázal, že by střídmé pití kávy bylo větším zdravotním rizikem. Pro průměrného zdravého člověka je u kofeinu největším rizikem jeho možná návykovost. Po dvanácti až čtyřiadvaceti hodinách může mít jeho nedostatek za následek bolení hlavy, únavu, depresi a sníženou koncentraci.
Za střídmou konzumaci považujeme dva až tři šálky kávy denně.

Kofein, v chemii známý jako 1,3,7-trimethylxanthin, náleží do třídy methylxanthinových sloučenin, které se nacházejí ve více než šedesáti rostlinných produktech, mezi něž patří i čajové lístky, kakaové boby a kávová zrna. Kofein je ale jen jednou z 500 chemických sloučenin obsažených v kávě.

Vliv kofeinu na cévní systém je z lékařského hlediska často pozitivní: roztahuje tepny zásobující srdce a zvyšuje průtok krve a na druhé straně stahuje mozkové tepny, čímž tlumí migrénové bolesti.
V nedávné době bylo také prokázáno, že kofein zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Vědci však nyní tvrdí, že zvýšení nezpůsobuje kofein, ale oleje z kávových zrn. Pokud je ale káva překapávána přes papírový filtr, oleje se do kávy nedostanou.

Silnými konzumenty kávy bývají velmi přepracovaní lidé. U mužů s mírně zvýšeným krevním tlakem dochází už po vypití dvou až tří šálků kávy ke zvýšení krevního tlaku. Některé výzkumy spojují větší příjem kofeinu s úbytkem kostní hmoty u žen.

Nadměrné pití kávy bývá spojováno se srdečním onemocněním. Avšak novější zprávy dokazují, že ženám, které pijí až šest šálků denně, nebezpečí srdečního onemocnění nehrozí, dokonce ani když trpí zúžením tepen nebo poruchami srdečního rytmu. Zdá se, že ani u těch, kteří pijí šest a více šálků denně, se riziko infarktu nezvětšuje.
Někteří se ve jménu zdraví vzdají povzbuzujících účinků kávy a přejdou z normální kávy na kávu bezkofeinovou – tento přechod však neprokázal žádný pokles hladiny cholesterolu v krvi. Objevily se dokonce i názory, že hladinu cholesterolu LDL, který poškozuje tepny, zvyšuje spíše káva bez kofeinu. Příčinou by mohla být aromatičtější kávová zrna, známá jako robusta, která se používají právě k přípravě kávy bez kofeinu, protože nahrazují chuťové ztráty způsobené při jejím zpracování.

V průběhu 80. let 20. století se často objevovaly zprávy, které dávaly do souvislosti pití kávy s rakovinou slinivky břišní a rakovinou prsu. Žádný výzkum nepotvrdil jasnou souvislost. Poprvé se o kávě ve spojitosti s rakovinou hovořilo u rakoviny močového měchýře. I tady bylo příčinou spíše kouření, u kterého je spojitost s rakovinou močového měchýře prokázána. Diskuse o spojitosti hojného pití kávy se zhoubnými nemocemi však nadále pokračuje a nadměrné pití kávy bychom neměli podceňovat.

Těhotné ženy jsou nabádány k tomu, aby se kofeinu vyhýbaly nebo aspoň omezily jeho konzumaci na jeden šálek kávy denně. Některé výzkumy poukazují na souvislost mezi pitím čtyř a více šálků kávy denně a předčasnými porody i nízkou porodní váhou novorozenců. Poznatky o vlivu kávy na početí jsou rozporné. Zatím je stále dostatek důkazů pro to, že kofein může způsobovat problémy s početím, zvyšovat nebezpečí potratu a pomalého růstu plodu. Ženy, které hojně konzumují kofein, ztrácejí močí více kalcia a mají řidší kosti než ty, které kávu nepijí. Jsou tedy náchylnější ke zlomeninám.

Je známo, že kofein zvyšuje fyzickou výkonnost. Už poměrně malé množství kofeinu – 3 miligramy na kilogram tělesné hmotnosti (100 mg kofeinu je asi jeden šálek kávy) – příznivě působí při cvičení. Kofein napomáhá k uvolňování tělesného tuku jako paliva pro procvičování svalů, takže mohou déle pracovat, než se unaví.
Přes všechna varování se ukazuje, že normálnímu zdravému člověku střídmé pití kávy neškodí.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205