Kód pojišťovny

Systém integrované péče

Co je to SIP?

Zkratkou SIP označujeme Systém integrované péče, který pro smluvní lékaře a pojištěnce v těsné spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR připravila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

V posledních letech plátci, poskytovatelé zdravotní péče i odborná veřejnost ve vyspělých zemích ve vzrůstající míře dospívají ke konsensu, že systémy integrované péče (SIP) představují inovativní odpověď na jednu z klíčových otázek zdravotnictví: jak zajistit koordinovanou péči o stále rostoucí počet pacientů s chronickými onemocněními. Chronická onemocnění vyžadují podstatně vyšší stupeň koordinace mezi zdravotnickými zařízeními, než je tomu u akutních zákroků, a sotva je možné dosáhnout dobrých klinických výsledků, aniž by existovala plynulá návaznost péče mezi vzájemně spolupracujícími a komunikujícími lékaři.

SIP využívá funkční, v praxi ověřené modely ze zdravotnicky vyspělých západoevropských zemí, která mají podobně jako Česká republika veřejné solidární zdravotní pojištění a adaptuje je na naše podmínky. Projekt je založen na těsné spolupráci praktických lékařů s ambulantními specialisty, laboratořemi, lékárnami i zařízení lůžkové péče, která zajišťují zdravotní péči pro pojištěnce vybraných pojišťoven, a kvalita jejich služeb byla praktickými lékaři pozitivně ohodnocena. Základním posláním SIP je vést celý léčebný proces přímočaře a pro pacienta co nejšetrnějším způsobem prostřednictvím čerpání služeb v doporučených zdravotnických zařízeních.

SIP se ve své pilotní fázi zaměří na tři oblasti:

  1. Identifikace pojištěnců, kteří trpí některou z chronických diagnóz na základě analýzy připravené zdravotní pojišťovnou ve spolupráci se SPL a SPLDD ČR
  2. Poskytnutí těchto podkladů zdravotnickému zařízení a ověření jejich správnosti zdravotnických zařízením (zpětná vazba).
  3. Identifikace zařízení, která podle názoru praktického lékaře poskytují pacientům kvalitní navazující péči a měla by se proto stát doporučenými pracovišti. Jde tedy opět o zpětnou vazbu pro pojišťovnu, která slouží ke zlepšení smluvní politiky pojišťovny pro své pacienty.
  4. Podpora elektronické komunikace mezi pojišťovnou, smluvními zdravotnickými zařízeními a pojištěnci.

SIP zároveň zakládá systém bonifikace pro spolupracující zdravotnická zařízení.

Projekt SIP byl vytvořen ve spolupráci SPL a SPLDD ČR s ČPZP.

Pokud máte zájem o podrobnější popis této služby, můžete si stáhnout dokument obsahující "Návod k použití" projektu SIP (ve formátu PDF).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.