Mobilní aplikace

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k očkování v roce 2018

V roce 2018 nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

  • Vyhlášky č. 537/2006 a č. 299/2010 O očkování proti infekčním nemocem
  • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

Vzhledem k ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky proti pneumokokovým infekcím 0085172 PNEUMO 23 je možno u osob nad 5 let věku nadále používat pouze konjugovanou vakcínu 0149868 PREVENAR 13.

Změna v očkování proti chřipce

Vzhledem k současnému výpadku ostatních chřipkových vakcín je s platností od 1.12.2017  plně hrazena chřipková vakcína  0131426  VAXIGRIP TETRA  - aktuální cena i úhrada je 250,00 Kč, platí do 28.2.2018. Ostatní chřipkové vakcíny, pokud budou dostupné, budou hrazeny podle aktuálního číselníku.

Změna v očkování proti pneumokokovým infekcím

u skupiny osob místěných v LDN, obyvatel domovů pro seniory a chronicky nemocných obyvatel v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem:

V rámci pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím pojištěnců patřících do skupiny osob stanovené podle ust. § 6 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem:

  •   osob umístěných v léčebnách dlouhodobě nemocných,
  •   osob (obyvatel) umístěných v domovech pro seniory,
  •   osob (chronicky nemocných obyvatel) umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo zvláštním režimem, bude z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazena očkovací látka PREVENAR 13.

Vakcína je hrazena distributorovi, vykazuje se jako ZULP s nulovou hodnotou Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“, ÚHR2.  Vakcína podléhá hlášení do clearingového centra.

-           V LDN se vykazuje vakcína Prevenar 13 v nulové hodnotě k výkonu ošetřovacího dne, výkon očkování se nevykazuje.

-          Domovy pro seniory,  domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo se zvláštním režimem, které mají se ZP nasmlouvánu ošetřovatelskou péči:  pokud je očkování provedeno registrujícím praktickým lékařem, vykáže si tento ve své ambulanci příslušné výkony 02105 plus Prevenar 13 v nulové hodnotě jako ZULP. Pokud očkuje lékař ÚSP, vykazuje výkon očkování kódem 06623 (aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., iv….) plus Prevenar 13 jako ZULP v nulové hodnotě ( vše ÚHR2).

Změna v očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 4., je hrazenou službou u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím.

Vzhledem k ukončení výroby a dovozu polysacharidové očkovací látky 0085172 PNEUMO 23je u pojištěnců nad 65 let věku nadále možno  používat pouze konjugovanou vakcínu 0149868 PREVENAR 13, která je od 1.9.2017 plně hrazena.

PZS vykazuje výkon očkování 02125 + PREVENAR 13. Poskytovatel označí, že se jedná o UHR3. Na dokladu 03 musí být u příslušného řádku vyplněn příznak úhrady  LZVL= „T“.  Aktuálně je Prevenar 13 osobám nad 65 let věku hrazen do výše 1599,84 Kč dle platného číselníku.

Očkování proti HPV u dětí ve věku 13 – 14 let:

Od 1.1.2018 je úhrada očkování proti HPV u dívek rozšířena i na chlapce, očkování je u obou pohlaví hrazeno od dovršení 13 do dovršení 14 let věku (plně hrazen Cervarix, doplatkové vakcíny Silgard a Gardasil 9).

Od 1.9.2017 je kromě vakcín  0029163 Cervarix a 0027868 Silgard hrazena rovněž vakcína 0210636 Gardasil 9.  Vakcíny jsou baleny po jedné dávce a vykazují se jako ZULP k výkonu očkování 02125.  Aktuálně jsou všechny tři hrazeny do výše 1765,79 Kč.

 

Odkazy

Dovolujeme si Vás upozornit na Metodiku provádění pravidelného očkování v roce 2018, která obsahuje veškeré podrobnosti o technickém a administrativním zajištění povinného očkování.

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR včetně postupu při využití BCG vakcíny

Metodický postup k vykazování očkování pro rok 2018 

Distributorem očkovacích látek pro pravidelné a zvláštní očkování zůstává v roce 2018 společnost Avenier, a.s.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Za obsah odpovídá: MUDr. Martin Tkáč

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205