Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Úhrada očkování proti chřipce, informace pro pojištěnce

Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2017-2018 podobně jako v letech předchozích hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65 let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.

Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.

Od roku 2010 je z veřejného zdravotního pojištění očkování hrazeno také osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Očkovací látku pojištěnec dostane přímo u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který ji bude aplikovat. Jedná se o ordinaci všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, případně jiného ošetřujícího lékaře - ambulantního specialistu, pokud má výkon očkování s ČPZP nasmlouvaný.

Očkovací vakcínu nelze předepisovat na recept, aby si ji pacient následně vyzvedl v lékárně.

Z veřejného zdravotního pojištění není hrazeno žádné očkování ani očkovací látka, pokud očkování provede některé z očkovacích center - v případě očkovacích center se nejedná o smluvní poskytovatele zdravotních služeb. V případě, kdy dá pojištěnec přednost očkování v očkovacím centru, musí si sám uhradit očkování i očkovací látku.

Smluvní poskytovatel zdravotních služeb vykáže pojišťovně vakcínu k úhradě jako tzv. zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZULP). V současné době je na trhu několik vakcín proti chřipce, záleží jen na dohodě pacienta a lékaře, která vakcína bude aplikována. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je u všech vakcín stejná, aktuálně od 1.11.2017 je to částka 154,68 Kč, případný doplatek pacienta za vakcínu u lékaře závisí na volbě preparátu.

Využijte možnost očkování - chraňte své zdraví.

Za obsah odpovídá: MUDr. Martin Tkáč

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205