Akvizice 3Q 2019

Úhrada očkování proti chřipce

Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2018-2019 hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění v následujících případech:

  • všem osobám nad 65 let věku

  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem

  • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk

  • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

  • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

  • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.

Očkovací látku pojištěnec dostane přímo u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který ji bude aplikovat. Jedná se o ordinaci všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, případně jiného ošetřujícího lékaře - ambulantního specialistu, pokud má výkon očkování s ČPZP nasmlouvaný.

Očkovací vakcínu nelze předepisovat na recept, aby si ji pacient následně vyzvedl v lékárně.

Z veřejného zdravotního pojištění není hrazeno žádné očkování ani očkovací látka, pokud očkování provede některé z očkovacích center - v případě očkovacích center se nejedná o smluvní poskytovatele zdravotních služeb. V případě, kdy dá pojištěnec přednost očkování v očkovacím centru, musí si sám uhradit očkování i očkovací látku.

Aktuálně jsou plně hrazeny třívalentní chřipkové vakcíny Influvax, Vaxigrip a čtyřvalentní vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra, všechny jsou t.č. dostupné. Ostatní chřipkové vakcíny, pokud budou dostupné, budou hrazeny dle aktuálního číselníku.

Využijte možnost očkování - chraňte své zdraví.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205