Hlava a úrazy hlavy

Kostra hlavy je tvořena lebkou, pevnou kostěnou schránkou, která chrání mozek a orgány sluchu, koordinace, zraku, chuti a čichu. Lebka se skládá ze dvou částí, a to mozkovny (obsahuje mozek) a obličejové části (kostra nosu, očí, tváře). Osm kostí mozkovny v dětském věku vzájemně spojeno chrupavkami (fontanely). Fontanely umožňují deformaci hlavy během porodu a průchod hlavičky porodními cestami. V průběhu prvních 18- 24 měsíců života se chrupavky postupně nahradí kostí a lebka se stává zcela pevnou.

Mozek, mícha

Lebeční dutina je vyplněna mozkem je to měkká gelovitá hmota, kterou lze velmi snadno stlačit, roztrhnout nebo rozmačkat. Chrání ji jednak lebeční kosti, tuhá vazivová blána, která pokrývá lebku zevnitř (tvrdá plena mozková – dura mater). Tyto ochranné obaly jsou pevné a nepoddajné. Jestliže je mozek v důsledku nějakého onemocnění zvětšený a oteče, tlačí se proti svým obalům a může tak dojít k vážnému poškození. Na spodní části lebky se nachází několik otvorů, kterými prochází tepny, žíly a nervy. Největším otvorem v tylní části se nachází mícha, která pokračuje směrem dolů skrz obratle páteřním kanálem, který se postupně zužuje a v dolním úseku je nejužší. Lebka spočívá na prvním krčním obratli, který se nazývá atlas a je spojen kloubem s druhým krčním obratlem (čepovcem). Tyto dva obratle umožňují pohyby hlavy dopředu a dozadu a také její otáčení.

Poranění

Podle odborných statistik asi dvě třetiny lidí, kteří jsou mladší 35 let umírají na poranění hlavy. Nemusí se však jednat o zlomeniny lebečních kostí, ale o těžká poškození mozkové tkáně, která jsou vyvolána silným nárazem do hlavy. Poranění vznikají ze dvou příčin: zpomalení a zrychlení. Při zpomalení se pohybující se hlava dostane prudce do klidu (např. nárazem na čelní sklo) a při zrychlení  je hlava uvedena náhle do pohybu (např. při nárazu, úderu apod.). V důsledku těchto situací dochází k silným otřesům mozkové tkáně. Na skutečnosti má zásadní význam, zda došlo k poranění krevních cév nebo nikoliv. Jestliže nastane krvácení, obklopí vylitá krev mozkovou tkáň a zabere značný prostor. Vzhledem k tomu, že mozek je uzavřen v kostěném obalu, může jej tlak vyvolaný vylitou krví poškodit.

Rozdělení poranění hlavy

Úrazy hlavy se rozdělují do tří skupin: pacienti, kteří jsou při vyšetření při plném vědomí, kteří měli po úrazu krátkodobé bezvědomí, a konečně ti, kteří byli sice po poranění při vědomí, ale do bezvědomí upadli později. Nejdůležitější je pro lékaře odlišit otřes mozku, z něhož se poraněný zotaví zpravidla bez následků, a krvácení do nitra lebky, které může vést k vážnému poškození mozku a někdy dokonce ke smrti.  Zničená mozková tkáň se již nelze obnovit.

Lehká poranění

Vznikají nejčastěji v v důsledku hry, sportu nebo pádu, kdy hlava narazí na těžký předmět. Postižený má zpravidla příznaky otřesu mozku, mžitky před očima a závratě. Někdy může být bolest hlavy zhoršena pohybem nebo se projevuje poúrazová amnézie. Tyto uvedené příznaky netrvají většinou déle než několik hodin.

Vážná poranění

Jestliže postižený zůstane v důsledku úrazu v bezvědomí, jedná se o vážné poranění, kdy je potřeba myslet na zajištění průchodnosti dýchacích cest. Při tomto typu poranění může dojít ke krvácení do lebeční dutiny, což je doprovázeno rozšířenými zornicemi. Při dopadu ostrého světla, do oka nedoje k zúžení zornic. Tyto příznaky signalizují na otok mozku v důsledku přetlaku, které je vyvoláno krvácením. Dalším příznakem může být abnormální reakce palce nohy. V některých případech zraněný po krátkém období plného vědomí upadne opět do bezvědomí, což je typické pro krvácení do střední mozkové tepny v oblasti spánku.

Léčba

V mnoha případech lehkých poranění je potřeba pouze první pomoc, ale z preventivních důvodů je vhodné také sledování v nemocnici. Po těžkých úrazech následuje vždy hospitalizace nemocného. Epidurální a subdurální hematomy se odstraňují operativně. V některých případech se mže objevit pozdní komplikace v podobě poúrazové epilepsie. Otřes mozku způsobí epilepsii sám o sobě pouze velmi zřídka. Kromě epilepsie se mohou následně objevit bolesti hlavy, závratě, psychické potíže. V mnoha případech dochází k plnému uzdravení.