Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem v roce 2020

ČPZP pořádá i v letošním roce 14denní ozdravně léčebné pobyty v Jeseníkách pro děti ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem.

 

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzovy léčebné lázně se nachází v oblasti Jeseníků s vynikajícími klimatickými podmínkami, které příznivě přispívají především k léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí.

Ubytování je zajištěno v komfortně vybavených pokojích budov Mír a Jubilejní Vila. Ubytování účastníků umožňuje vždy samostatné ubytování dítěte s jeho doprovodem. V budově Jubilejní Vila je většina pokojů strukturována jako apartmány - 2 samostatné pokoje, které mají společné sociální zařízení a kuchyňku. V ubytovacích zařízeních se nachází herny pro děti. Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze. Doprava je zajištěna autobusem z Ostravy.

V areálu Priessnitzových léčebných lázní je k dispozici wellness, bazén, sauna, solná jeskyně, vířivka, fitness a sportoviště. Pro účastníky je zajištěn pestrý sportovní, relaxační i kulturní program. 

Výše finanční spoluúčasti zákonných zástupců dětí:

doplatek za dítě

doplatek za doprovod

0 Kč

4 000 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • ubytování
 • stravování
 • pitný režim (2,5 l tekutin denně)
 • doprava (z Ostravy do Jeseníků a zpět)
 • přítomnost lékaře 24 hodin denně
 • zajištění pestrého programu animátorem
 • léčebné procedury (inhalace)
 • využití sportovišť, wellness, skupinová cvičení
 • dva půldenní výlety
 • wi-fi

 

Termíny ozdravně léčebných pobytů dětí s doprovodem

 Turnus

Odjezd z Ostravy

Příjezd do Ostravy

 1

16. 11. 2020

30. 11. 2020

 2

30. 11. 2020

14. 12. 2020

Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny pro:

 • děti, které jsou pojištěnci ČPZP (a nejsou přeregistrované k jiné pojišťovně),
 • doprovod dítěte, který je pojištěncem ČPZP (za doprovod je považován zákonný zástupce dítěte, popř. osoba zplnomocněna zákonným zástupcem),
 • děti ve věku od 3 do 6 let včetně (dítě musí splňovat stanovený věk v době konání pobytu),
 • děti, které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím.

Pozn. Doprovod musí být pojištěn u ČPZP (a nesmí být současně přeregistrován k jiné pojišťovně), při odjezdu na pobyt proběhne kontrola občanských průkazů. V průběhu ozdravného pobytu (např. po týdnu) je možnost prostřídání doprovodu dítěte, doprovod musí však být vždy pojištěncem ČPZP.

Upozornění:

Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nejedná se tedy o dětské lázně či odbornou dětskou léčebnu. Doprovod dítěte není po dobu ozdravného pobytu v pracovní neschopnosti a nelze mu na dobu ozdravného pobytu poskytnout ošetřovné na člena rodiny-dítě („paragraf“).

Pobytu se účastní dítě a jeho doprovod. Další dítě mimo věkovou hranici pro pobyt (např. mladší sourozenec) se nemůže pobytu účastnit a na pobyt nebude přijato.

Pro bližší informace k ozdravně léčebným pobytům dětí s doprovodem se můžete obrátit na paní Darinu Ruszovou, tel.: 599 090 106, e-mail: darina.ruszova@cpzp.cz.