Úhrada očkování kojenců a batolat proti meningokokovým infekcím

Podle novelizace Zákona 48/1997 ve znění pozdějších předpisů, § 30 je od 1.5.2020 nově hrazeno očkování

  • proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a
  • skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Jedná se o vakcíny Bexsero (očkovací schéma 2+1) a Nimenrix (schéma 1+0).

Podmínkou úhrady z veřejného zdravotního pojištění je, aby 1. dávka vakcíny Bexsero byla aplikována do dovršení 6. měsíce věku, platí tedy:

 a) každá dávka očkovací látky proti Men B aplikována po 1. 5. 2020, při současném splnění podmínky zahájení tohoto očkování do 6 měsíce věku dítě, bez ohledu na to, zda bylo zahájeno po nebo před účinností této novely, bude hrazena z prostředků v.z.p;

a zároveň

b) dávky očkovací látky proti Men B, které byly aplikovány před účinností zákona, nebudou ze zdravotního pojištění zpětně propláceny

 

Pokud rodiče nechali děti očkovat před novelizací zákona, mohou nárokovat příspěvek na vakcínu ve výši do 1500 Kč z fondu preventivních programů.