Vyhlášení voleb do správní rady a voleb do dozorčí rady ČPZP

27.06.2020

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se sídlem Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 161/11, IČO 47672234 (dále jen ČPZP), tímto v souladu s účinnými právními předpisy vyhlašuje volby do správní rady a volby do dozorčí rady.

Označení orgánu ČPZP, do něhož se volby konají, včetně skupiny plátců pojistného, která je v těchto volbách oprávněna hlasovat:

Správní rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Správní rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného oprávněná hlasovat - zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

Počet volených členů příslušného orgánu ČPZP v příslušné skupině plátců pojistného:

Správní rada: skupina plátců pojistného: zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:

počet volených členů: 5

Správní rada: skupina plátců pojistného: zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

počet volených členů: 5

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného: zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:

počet volených členů: 3

Dozorčí rada: skupina plátců pojistného: zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů, kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát

počet volených členů: 3

Datum, do kdy lze přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu ČPZP podat, přičemž lhůta pro podání přihlášky činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb:

Přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu ČPZP lze podat do: 27.8.2020.

Termín konání voleb:

Volby do správní rady a volby do dozorčí rady všech skupin plátců pojistného se konají ve dnech 29.9.2020, 30.9.2020 a 1.10.2020.

V Ostravě dne 27.6.2020

JUDr. Petr Vaněk, PhD.
generální ředitel
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Informace k volbám do orgánů ČPZP v roce 2020