Slevy s ČPZP 2019

Chuť

Čemu vděčíme za slastný pocit, když si vychutnáváme vynikající nedělní oběd? O chuti toho víme mnohem více než o čichu. I když se oba orgány, čichu i chuti, prostorově nepřekrývají, výsledný vjem je ovlivňován oběma. Zápach ponechá často i pachuť v ústech. Vjemy obou receptorů ( chuťových i čichových ) se posuzují v témže mozkovém centru. Ze zkušenosti víme, že vyřazení čichového orgánu, např. během rýmy, podstatně zhorší i naši schopnost vnímat chuť.

Chuťové receptory nám nejen umožní ocenit kvalitu přijímané potravy a navodit tvorbu slin a žaludečních šťáv, ale zejména nás varují před potravou zkaženou či nedobrou. Orgánem chuti jsou chuťové pohárky. Na povrchu jazyka je asi devět tisíc chuťových pohárků. Kromě podpůrných buněk se v pohárku nachází 5-18 buněk vláskových, vlastních chuťových receptorů. Jejich vlásky ční do otvoru pohárku – chuťové štěrbinky. Chuťové pohárky jsou umístěny na malých hrbolcích – papilách. Ty jsou umístěny nejvíce na jazyku, ale také na patře a v krku.

Chutí posuzujeme jen rozpuštěné látky. Pevná látka v suchých ústech žádný chuťový vjem nevyvolá. Alespoň část jejích molekul se musí rozpustit ve slinách, které zalévají chuťové pohárky. Podrážděné chemoreceptory vyšlou sérii vzruchů podle druhu podnětu a jeho síly. Vzruchy jsou vedeny dvěma nervy, jazykohltanovým a lícním, do chuťových center v mozku. Pomocí chuťových pohárků rozeznáváme čtyři základní chutě: sladkou, slanou, kyselou a hořkou. Za jemné rozdíly v chuti vděčíme našemu čichu.

Látky, které vyvolávají sladkou chuť, jsou nejcitlivěji vnímány na špičce jazyka, kyselost nejcitlivěji vnímáme nejsilněji poblíž jeho bočních okrajů. Slaná chuť je registrována těsně na okrajích jazyka a hořká úplně vzadu.Kyselé a hořké látky vnímáme i na patře. Chuťové mezistupně vznikají většinou smíšením hořké a sladké nebo kyselé a slané chuti. O tom, zda chuťový vjem nějaké látky je příjemný nebo nepříjemný, rozhoduje její koncentrace. Sladká a slaná chuť jsou si bližší, než se zdá. Velmi vysoká koncentrace soli vyvolává vjem sladké chuti. Někteří odborníci tvrdí, že vnímáme i chuť zásaditou a kovovou. Výsledný vjem je ale kombinací oněch čtyřech základních chutí. Náš „mlsný jazýček“ tedy nevnímá chutě všude stejně. Nejvíce chuťových pohárků je umístěno v zadní části a po stranách jazyka, ale v jeho středu je receptorů málo. Na výsledné „chuti“ se podílejí i jiné druhy receptorů – dotykové a teplotní. Hmatové a tlakové vjemy nám řeknou, jestli je jídlo křupavé nebo krémové, tvrdé nebo měkké, a uši uslyší zvuk vydávaný přežvykováním jídla. Oči vnímají vzhled jídla a ani naše myšlenky nezůstávají pozadu, každý si přece pamatuje, jaké jídlo mu chutná. Samozřejmě, že jídlo je potravou také pro oči. Člověk upřednostňuje zrak před méně vyvinutými smysly čichu a chuti.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205