Slevy s ČPZP 2019

Ledviny

Ledviny a močový měchýř jsou čisticími orgány těla. Tělo odvádí odpadní látky ven stolicí a močí. Vylučovací soustava je od trávicí soustavy úplně oddělena. Ledviny filtrují a čistí krev a regulují objem krve a tělních tekutin. Ledviny jsou umístěny v zadní části břicha z obou stran páteře, částečně jsou zasunuty za spodní žebra, levá ledvina bývá obvykle výš než pravá. Lidská ledvina je asi 10 cm dlouhá, 6 cm široká. Ledviny jsou neustále plné krve, kterou do nich přivádí velká ledvinná tepna, která odstupuje přímo z aorty. Ledvinovou žilou je přefiltrovaná a vyčištěná krev odváděna do dolní duté žíly, která vede do srdce. při průtoku krve ledvinami se vylučuje voda a odpadní látky, které dohromady tvoří moč. Moč je močovody přiváděna do močového měchýře, odtud je vypuzena a odchází močovou trubicí. Při průchodu krve ledvinami se tedy přebytečná voda a odpadní látky odstraní ve formě moči. Dospělý člověk průměrně vyprodukuje 1 až 1,5 litru moči denně. Moč vzniká nepřetržitě, v noci pomaleji než ve dne.

Z každé ledviny vede jeden močovod a odvádí moč do močového měchýře – ten může zadržet více než 700 ml moči, ale je-li naplněn už jen polovinou tohoto množství, cítíme potřebu jít se vymočit. Močový měchýř se při vyprazdňování smrští a uvolní se zevní svěrač močové trubice, tvořený příčně pruhovaným svalstvem ovládaným vůlí. Moč odteče močovou trubicí. Celý proces se nazývá vyměšování. Ledviny a močový měchýř společně se svými přívody a odvody se nazývají vylučovací systém nebo také močový systém. Povrch ledvin pokrývá vazivové pouzdro. Pod ním je kůra a dřeň. Ledvinná tepna se v ledvině větví na mnoho menších tepének. V kůře ledviny se z klubíček kapilár, tzv. glomerulů – lat. glomerul = míček, filtrují z dovedené krve odpadní látky. Voda, soli a další látky včetně vitaminů, glukózy a močoviny se dostanou z kapilár do váčku obklopujícího cévní klubíčko, říká se mu Browmanův váček. Z Browmanova váčku vychází kanálek, který směřuje dolů do vnitřní vrstvy ledviny ( dřeně ), který se otáčí do tvaru písmene U ( Henleovy ličky ).

Moč se tvoří v tzv. nefronu, který se skládá z glomerulu a ze tří typů kanálků. Filtr každé ledviny tvoří asi jeden milion nefronů. Od chvíle, kdy se člověk narodí, se tyto nefrony opotřebovávají a odumírají. Každý nefron má na konci klubíčko malinkatých kapilár, v nichž filtrace krve probíhá. kapiláry jsou velice citlivé, a když se jednou poškodí, zřídka se obnoví. Ve zdravém těle je jich víc než dost a asi jedna třetina jich dokonce pracuje minimálně. Jestliže jsou nefrony napadeny choroboplodnými zárodky, nefrony nemohou filtrovat krev a začínají do moči propouštět bílkoviny a částečky červených krvinek. Taková moč je potom kalná, růžová nebo dokonce červená. Kanálky nefronů se spojují a vytvářejí tzv. sběrný kanálek. Kanálky ústí do ledvinových kalichů. Dále je moč odváděna do ledvinové pánvičky a odtud močovody.

Filtrovaná tekutina protéká pomalu horním stočeným kanálkem, kde se opět vstřebávají látky, o které tělo nechce přijít ( voda, glukóza, vitaminy, soli ). Některé z těchto látek procházejí stěnou kanálků samy ( pasivní transport ), jiné látky potřebují tzv. „nosič“ k tomu, aby je přepravil přes stěnu kanálků do mezibuněčného prostoru, kde jsou uvolněny do tkáňového moku ( aktivní transport ). Filtrovaná těkutina pak pokračuje do Henleovy kličky a dále do dolního stočeného kanálku, kde se z tekutiny vstřebávají cenné chemické látky ( ionty sodíku a chlóru ). Poslední úprava moči probíhá ve sběrných kanálcích vstřebáním vody, vznikne tzv. definitivní moč.

Naše tělo je zevnitř neustále proplachováno a omýváno tekutinami. Voda tvoří téměř dvě třetiny naší tělesné váhy. Polovina z této vody je v buňkách, zbytek je roztok vody a solí omývající všechny buňky ( tkáňový mok ). Ledviny pomáhají regulovat množství vody, solí a minerálů. Jestliže je kolem buněk solí mnoho, buňky se scvrknou a seschnou. V opačném případě buňky nasají vodu a prasknou. Proto je nezbytně nutné, aby tkáňový mok omývající buňky měl správnou koncentraci solí. Dalším nebezpečím pro naše tělo je čpavek, který vzniká jako odpadní látka při přeměně bílkovin na energii. Naše játra přeměňují čpavek na méně jedovatou látku, močovinu, ale i ta je ve větším množství životu nebezpečná. Ledviny močovinu z krve odstraňují.

Ledviny reagují na naše měnící se potřeby. Nefiltrují každý den stejné množství vody a solí. Za horkého počasí nebo při sportu se začínáme potit a v těle tak ubývá vody. S klesající hladinou vody klesá i hladina vody v krvi. Pokud se takto „zahuštěná“ krev dostane do mozku, aktivují se zde zvláštní senzory umístěné v hypotalamu, osmoreceptory. Ty vyšlou signál do hypofýzy – hypofýza uvolní antidiuretický hormon ( ADH ). Hormon přejde do krve a je dopraven do ledvin. V ledvinách aktivuje výstelku dolních stočených kanálků a sběracích kanálků tak, že se stanou mnohem propustnějšími a voda jimi může procházet snadněji. Výsledkem je větší vstřebávání vody z moči. Moč je tak koncentrovanější, naopak krev je více zředěná. Zcela jinak je tomu ve chvíli, kdy vypijeme větší množství tekutin. V krvi je více vody. Množství ADH v ledvinách se sníží, výstelka kanálků nepropustí takové množství vody. Moč si podrží více vody a výsledkem je větší objem moči.

Na vrcholku každé ledviny je posazena nadledvina. Je to žláza s vnitřní sekrecí, která produkuje několik hormonů včetně hormonu aldosteronu. Tento hormon pomáhá v těle udržovat potřebné množství životně důležitého chloridu sodného. Jestliže se hladina soli v krvi sníží, nadledvina uvolní do krve více aldosteronu. Spustí se mechanismus podobný jako v případě ADH. V případě nedostatku soli kanálky do krve propustí větší množství soli, opačně je sůl jako nadbytečná vyloučena z těla močí.

Samotné ledviny také produkují hormony – např. erytropoetin ( podporuje vznik červených krvinek kostní dřeně ) nebo renin ( ovlivňuje krevní tlak ).

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205