Nápověda

COVID plus

Doplňkové připojištění kryje vícenáklady v důsledku preventivně nařízené karantény související s one-mocněním COVID-19. Jedná se o náhradu nákladů vynaložených na ubytování a stravu a na náhradní dopravu.

  • cena je jednotná za jeden výjezd a pro všechny věkové kategorie
  • výše pojistného je pro oblast Evropa 290 Kč, Svět 390 Kč, Svět s USA 520 Kč
  • možno sjednat již k léčebným výlohám a jakémukoliv balíčku

Storno cesty

Doplňkové připojištění se vztahuje na zakoupenou službu, tedy např. ubytování, zájezd, letenku.

  • sjednat pojištění je možné od doby zaplacení první zálohy za službu, do doby doplacení celkové ceny služby, nejpozději však 3. den po celkové úhradě služby
  • sjednat pojištění je možné k balíčku KOMPLET či LÉTO/ZIMA
  • do pole "Cena zájezdu" uveďte cenu služby za všechny spolupojištěné osoby
  • výše pojistného je 2% z ceny zájezdu, maximálně však 750 Kč/osobu
  • při hlášení pojistné události je třeba předložit doklad o úhradě služby