Slevy s ČPZP 2019

Archiv článků o zdraví

 • Zvoní vám v uších?

  Příznaku zvonění v uších se odborně říká tinitus, což znamená pocit hučení v uchu nebo v hlavě. Postižený vnímá zvuk, když nepochází z vnějšího prostředí. Někdy může být tento zvuk tichý a těžko zachytitelný, v jiném případě může být tento zvuk silný až do té míry, že zabraňuje spánku. Jedná se o velmi nepříjemný fenomén, který může způsobovat mnohé nepříjemné až depresivní stavy. Kde hledat příč...

 • Smutek a deprese

  Naše pocity, které prožíváme pro nás mají velký význam. Je zcela normální, že naše emoce mají kolísavou tendenci od těch negativních až k těm radostnějším pocitům.  Stálé kolísání nálady je jednou z hlavních vlastností lidské psychiky.  Toto kolísání nám umožňuje prožívat různé okamžiky života a těšit se, že bude lépe a horší pocity budou opět vystřídány těmi hezkými. I když se nám to nelíbí, tak ...

 • Kůže

  Kůže patří mezi velmi důležitý orgán, který je prakticky orgánem nejrozsáhlejším a váží 5 až 10% naší hmotnosti. Mezi významné funkce kůže patří ochranná funkce (brání průniku cizorodých látek do  organismu), dále smyslová (je sídlem smyslových receptorů reagujících na podněty z vnějšku), exkreční (vylučuje pomocí potních a mazových žláz pot a maz, resorpční funkce (podílí se na termoregulaci) a v...

 • Odkud se bere únava?

  Únava je stav, který je doprovázen úbytkem sil a potřebné energie, kterou potřebujeme pro běžné fungování v denním životě. Po psychické stránce náš organismus ztrácí schopnost soustředění a koncentrace, jsme nevrlí a podráždění. Z fyzického hlediska se cítíme svalově oslabeni a naše vytrvalost a schopnost podat fyzický výkon je značně omezená nebo dokonce znemožněna. Únava však také představuje ur...

 • Autismus

  Autismus patří mezi jednu z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu, která zasahuje do celé osobnosti dítěte, a to po celý jeho život. V případě autismu hovoříme o syndromu, který je diagnostikován v souvislosti celého komplexu v projevech chování jedince. Často se jedná o výrazné komunikační potíže, potíže v sociální oblasti a tento syndrom je doprovázen speci...

 • Bolest hlavy a šíje

  Neexistuje snad častější bolest, než je bolest hlavy, ale je velmi nesnadné postihnout její příčinu, protože podnětů, kterými může být vyvolána existuje velmi mnoho. Jednotlivé faktory, které způsobují bolest hlavy mohou být navzájem kombinovány a sdružovat se. Přítomnost jedné příčiny nevylučuje ovšem příčinu druhou. Postižení mohou subjektivně pociťovat pouze bolesti hlavy, ale také bolesti vych...

 • Obtěžující křeče

  Pokud na křeče trpíte, neměli byste svůj stav podceňovat, křeče totiž mohou být příznakem závažnějších problémů. Křeč nejčastěji postihuje nohy (obvykle lýtko) a projevuje se náhlou ostrou bolestí, která je mnohdy i vidět. Může ji doprovázet ztvrdnutí svalové tkáně viditelné přes pokožku. Stah svalu, k němuž dojde proti vůli člověka, může mít celou řadu příčin. Například ho může způsobit nedostate...

 • Dětská traumata

  Některé životní události nás mohou poznamenat na celý život. Ne jinak je tomu u malých dětí. Jednou je to čert nebo nespravedlivý políček, strašení bubákem apod. Existují však mnohem horší události, které zacloumají s křehkou dětskou duší. Může se jednat např. o úmrtí v rodině, fyzické týrání nebo zneužívání. Není pochyb o tom, že v lidské mysli se události propojují a někdy je takové propojení na...

 • Cesta na svět trochu jinak

  Některé ženy zaskočí zjištění, že jejich porod bude probíhat jinak, než čekaly. Ovšem na samotném faktu, že žena přivede na svět vytoužené dítě, císařský řez nic nemění. A zdaleka ne vždy to musí znamenat zklamání a velkou změnu plánů. Často se to sice tvrdí, ale Julius Caesar nebyl porozen císařským řezem. Název této operace je spíše odvozen od latinského caesadare=řezat nebo od římského zákona ...

 • Žárlivost není projevem lásky

  Co je žárlivost, o tom asi každý má nějakou představu. Vědecké definice se od sebe liší, v zásadě ale říkají totéž: „Žárlivost je definována jako obrana cenného vztahu před pociťovanou hrozbou, vznikající v situaci, kdy je chování partnera ve vztahu k jiné osobě v rozporu s představou žárlícího o jejich vztahu.“ Podle psychologů souvisí žárlivost s nízkým sebehodnocením a pocitem méněcennosti. Ne...

 • Srdce mimo rytmus

  V průběhu srdeční arytmie se srdeční síně rychle, nekoordinovaně a nepravidelně stahují, což se projeví nepravidelným tepem. V srdci může dojít ke vzniku sraženiny. Pokud se uvolní, může způsobit infarkt nebo, při průchodu krčními tepnami do mozku, může ucpat některou z mozkových tepen. Následkem nedostatečného okysličování a vyživování postihne mozek cévní mozková příhoda. Počet pacientů s diagn...

 • Nepříjemný problém

  Plynatostí a nadýmáním trpí každý čtvrtý Čech. Většinou je za tím špatně sestavený jídelníček, ale může se jednat i o příznak onemocnění. K plynatosti, nadýmání, dochází při trávení jídla poté, co se dostane do tlustého střeva. Tam ho začnou rozkládat bakterie. Právě při tomto procesu se uvolňují různé chemické látky nebo prvky – kyslík, dusík, metan, oxid uhličitý, vodík, sirovodík. Z nich obvykl...

 • Obavy z Alzheimera

  Lidé s demencí ztrácejí orientaci v čase a prostoru. Postupně jim přestáváme rozumět a oni nám. Existuje možnost, jak vstoupit do jejich světa a domluvit se s nimi? Alzheimerova choroba, ale i další druhy demencí znamenají, že se člověk uzavírá do světa, ve kterém byl užitečný, milovaný. Do své vlastní minulosti. Realita kolem něj naopak ztrácí význam. Pokud se ho snažíme do skutečného světa dovés...

 • Chrápání se můžete zbavit

  Nejčastější příčinou chrápání je uvolněné svalstvo v oblasti dutiny ústní a hltanu během spánku. Znamená to, že se zúží krční otvor. Člověk potřebuje stejnoměrné množství vzduchu v plicích, rychlost přívodu vzduchu a tlak v krku se zvyšuje. Měkké patro (horní zadní část patra) i čípek (kapkovitý výběžek vybíhající vzadu v ústech z měkkého patra) začnou vibrovat. Zvuk, který vzniká při těchto vibra...

 • Lymfatický systém

  Je tvořen shlukem vlásečnic pomocí kterých je odváděna tekutina (míza) z tkání těla a přivádějí ji přes poměrně silnou „cévu“  v hrudním koši zpět do krevního oběhu. V oblasti mezi vlásečnicemi, které začínají v hmotě tkání a koncovou silnější hrudní „sběrnou cévou“ leží vmezeřené uzlíky, kterým se podle jejich tvaru říká mízní uzliny. Nacházejí se  všude v těle, a to jak hluboko ve tkáni coby uzl...

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205