Úhrada očkování rizikových pojištěnců - plně hrazeno od 1. 1. 2018

 

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 7., je hrazenou službou očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

očkování proti meningokokovým nákazám: kombinace vakcín Menveo (od 2 let věku)  nebo Nimenrix  +  Trumenba (od 10 let věku) nebo Bexsero,  plně hrazené jsou vakcíny Menveo a Bexsero

očkování proti hemofilovým nákazám: vakcína Hiberix

očkování proti pneumokokovým nákazám: vakcíny Synflorix (do 5 let věku plně hrazená), Prevenar 13 (do 5 let doplatková, od 5 let plně hrazená vakcína)

očkování proti chřipce