Osobní účet
Přehled výdajů a služeb

Chcete vědět, kolik zaplatila pojišťovna za vaši zdravotní péči? Ukážeme vám to. A můžete se podívat i na náklady za své děti nebo třeba rodiče (pokud máte oprávnění na tyto osoby).

Ve funkci Osobní účet uvidíte přehled všech nákladů, které byly za zvoleného pojištěnce uhrazeny v posledních dvou letech. Můžete si tedy snadno ověřit, jaké výkony a v jaké výši jsme hradili.

Pokud zjistíte nesrovnalosti na svém Osobním účtu, například výkony, které zcela určitě nebyly provedeny, můžete odeslat reklamaci k prošetření. Označíte řádky, které nesouhlasí, doplníte popis problému, telefonický kontakt na sebe a můžete přiložit i přílohu. Po prošetření podnětu vám pošleme výsledek šetření do schránky klienta.

Ukázka mobilní aplikace

Průkaz pojištěnce
Elektronický průkaz EHIC

Jste u lékaře a zapomněli jste průkaz pojištěnce? Nevadí, v mobilní aplikaci máte průkaz stále u sebe - svůj i vašich dětí (pokud máte oprávnění na dítě).

Funkce také zobrazuje veškeré změny průkazu. Pokud vám bude vystaven nový průkaz třeba z důvodu ztráty, uvidíte ho zde ihned po vydání nového průkazu. Navíc jsou průkazy v mobilu uloženy pro případ, že nebudete mít dostupné internetové připojení.

Průkaz pojištěnce

Proplácení preventivních programů
Bez návštěvy pobočky

Chcete si nechat proplatit preventivní program? Vyfoťte požadované doklady podle návodu, zadejte číslo svého účtu a odešlete požadavek na ČPZP. Snadno a rychle.

Ve funkci můžete snadnou formou průvodce požádat o proplacení preventivního programu. Jednoduše zvolíte, pro kterou osobu chcete čerpat příspěvek (pokud máte zřízena oprávnění pro více osob). Nabídnou se vám dostupné preventivní programy pro zvolenou osobu. Zvolíte odpovídající program, zadáte číslo účtu, na který chcete poslat peníze a přiložíte ofocené potřebné doklady. Doklady musí obsahovat požadované náležitosti, které jsou u požadavku uvedeny. Požadavek odešlete a pokud je vše v pořádku, obdržíte peníze na účet.

Na výchozí stránce funkce máte pro informaci uveden přehled všech požadavků, které jste v tomto roce prostřednictvím naší mobilní aplikace podali.

Proplácení preventivních programů

Bonus plus
Přehled účtu a registrace

Bonus Plus je doplňkový preventivní program ČPZP založený na principu získávání a čerpání bodů. Sledujte aktuální stav svých bodů, případně se do programu registrujte.

Funkce přehledně zobrazí, kolik máte bodů k čerpání a jaké transakce byly v poslední době provedeny. Pokud ještě nejste v programu Bonus Plus registrováni, můžete si registraci přímo v aplikaci snadno vytvořit a čerpat výhody programu. Více o programu Bonus Plus naleznete na našich webových stránkách.

Program Bonus plus

Krok pro zdraví
Projděte se k odměně

Speciální preventivní program pouze pro plnoleté uživatele mobilní aplikace. Za nachozené kroky můžete získat odměnu.

Program je založen na sledování počtu nachozených kroků. Za každých 330 tisíc nachozených kroků získáte 100 Kč (maximálně 1 000 Kč za rok), které můžete využít v rámci proplácení preventivních programů. Stav kroků se čte z účtu Google nebo iOS, pro který musí uživatel povolit přístup pro čtení údajů o krocích. Před započetím sledování kroků je nutné ve funkci Krok pro zdraví nastavit přístup na účet a nastavit oprávnění, pro kterou osobu bude program kroky načítat.

V roce 2024 končí načítání kroků k 30. 11. 2024, tedy od 1. 12. 2024 se do konce roku 2024 kroky nebudou přičítat. Na proplacení nachozené částky podle podmínek tohoto programu však budete mít prostor až do 31. 12. 2024.

Program Krok pro zdraví

Preventivní prohlídky
Termíny prohlídek

Chodit pravidelně na preventivní prohlídky je důležité. Naše mobilní aplikace vám zobrazí, kdy naposled jste byli na preventivní prohlídce a také termín následující prohlídky. A samozřejmě vám s předstihem připomeneme (upozorněním na mobilu), abyste se objednali k lékaři.

Pamatujte si, že díky pravidelným preventivním prohlídkám můžete předejít závažným onemocněním.

Preventivní prohlídky

Registrace do E-přepážky
Zaregistrujte se v aplikaci

Pro používání privátních funkcí musíte být registrováni v E-přepážce ČPZP a mít oprávnění na svou osobu. Pokud ještě registrováni nejste, můžete registraci pohodlně vytvořit prostřednictvím této funkce. Stačí vyplnit pár základních údajů, ověřit své rodné číslo a mobilní telefon a vyfotit osobní doklady.

Fotografie dokladů jsou zasílány na ČPZP bezpečným způsobem, ještě ve vaší aplikaci jsou znehodnoceny vodoznakem a po zpracování požadavku jsou ihned smazány.

Registrace do E-přepážky

Přidělení oprávnění na dítě
Přidejte si své dítě do aplikace

Máte u nás pojištěné nezletilé dítě a chcete pro něho využívat výhody mobilní aplikace?

Žádost o přístup na konto nezletilého dítěte mohou podat pouze přihlášení uživatelé E-přepážky. Vyplníte základní údaje, přidáte fotografii dokladu a obličeje žadatele a rodný list dítěte. U rodného listu můžete začernit údaje druhého rodiče.

Fotografie dokladů jsou zasílány na ČPZP bezpečným způsobem, ještě ve vaší aplikaci jsou znehodnoceny vodoznakem a po zpracování požadavku jsou ihned smazány.

Přidělení oprávnění na dítě

Poplatky
Za léky u lékaře

Zjistěte si, jaké částky se započítávají do ochranného limitu na regulační poplatky a doplatky za léky.

Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Roční limit pro dospělého člověka je stanoven na 5 000 Kč, 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku), 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (od doby doložení dané skutečnosti a jen po dobu jejího trvání) a 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku). Pokud za uplynulé kvartální období přesáhnete tento limit, pojišťovna vám automaticky přeplatek vrátí.

Poplatky

Porovnání výdajů
Porovnání výdajů na péči

V této funkci zjistíte nejvyšší náklady u lékaře, za léky nebo v lékárně. Zobrazují se maximálně tři nejnákladnější položky. Pro srovnání můžete své náklady za předchozí rok srovnat s průměrnými náklady za pojištěnce stejného věkového pásma.

Porovnání výdajů

Seznam lékařů
Aktuálně navštěvovaní lékaři

Nemusíte hledat kontakt na svého lékaře na webu. V této funkci zobrazíme seznam všech lékařů, které jste v poslední době navštívili, včetně kontaktních údajů na ně.

Seznam lékařů

Seznam léků
Aktuálně užívané léky

Nepamatujete si přesně názvy léků, které užíváte? Z osobního účtu vám sestavíme přehled léků užívaných za posledního půl roku. A můžete si sami přidat léky, které vám lékař nepředepsal.

Seznam léků

Lékařské zprávy
V elektronické podobě

Mít po ruce poslední výsledky od lékaře může být užitečné. V této funkci si můžete zprávy vyfotit a uložit. Zároveň je můžete opatřit poznámkou.

Tyto zprávy se pak ukládají na vašem mobilu v chráněné části paměti.

Lékařské zprávy

Změna adresy a kontaktních údajů
Upravte kontaktní adresu, e-mail a telefon

Změňte si snadno a pohodlně svou kontaktní adresu, kterou v našem systému evidujeme. Stejně tak můžete změnit e-mailovou adresu a kontaktní telefon.

Adresu trvalého pobytu změnit nelze, protože tu získáváme ze základních registrů.

Změna adresy a kontaktních údajů

Přehled bankovních účtů
Zkontrolujte si nastavení bankovního účtu

Ověřte si, jaké bankovní účty u vás evidujeme. Můžete si nastavit nový účet, zrušit již neplatný účet a zvolit, který z bankovních účtů (pokud jich máte více) bude používán jako výchozí.

Přehled bankovních účtů

Přijaté platby OSVČ
Přehledné vyúčtování plateb

Potřebujete si ověřit, jaké zálohy jste platili za toto účetní období? V této funkci vám poskytneme rychlý přehled evidovaných plateb.

Přijaté platby OSVČ

Žádost o průkaz pojištěnce
Nový průkaz pojištěnce

Pokud jste ztratili průkaz pojištěnce, můžete si snadno požádat o zaslání nového průkazu na určenou adresu. Pokud vám končí platnost průkazu, o nový průkaz žádat nemusíte, zašleme jej automaticky.

Žádost o průkaz pojištěnce

Přehled plátců pojistného
Ověřte si, kdo za vás platil pojistné

V této funkci si můžete ověřit, kdo za vás v jakém období platil zdravotní pojištění. Můžete požádat o zaslání celkového přehledu plátců zdravotního pojištění do své schránky v E-přepážce. A pokud chcete nahlásit změnu, pak můžete snadno zadat období a kategorii plátce a zaslat i potřebné dokumenty, například potvrzení o změně školy.

Přehled plátců pojistného

Stav pojistného
Ověřte si, zda nemáte dluh

Funkce je určena především pro OSVČ. Snadno můžete zjistit, zda máte dluh nebo přeplatek na pojistném nebo zda dlužíte penále. Zároveň můžete případný dluh zaplatit online prostřednictvím platební brány.

V případě přeplatku zde můžete požádat o vrácení na svůj účet, nechat si přeúčtovat platbu nebo požádat o potvrzení o bezdlužnosti, které zašleme do schránky E-přepážky. Zároveň si můžete nechat poslat kompletní výpis pohledávek a závazků (opět do schránky E-přepážky).

Stav pojistného

Změna záloh OSVČ
Změňte si zálohy na pojistném

V případě, že jste OSVČ a chcete si snížit zálohy z důvodu nižších příjmů, lze tak učinit snadno prostřednictvím této funkce. Stačí vyplnit pár základních údajů o příjmech a žádost odeslat.

Změna záloh OSVČ

Dlouhodobý pobyt
Oznámení dlouhodobého pobytu

Budete dlouhodobě pobývat v zahraničí (za dlouhodobý pobyt je považován nepřetržitý pobyt mimo republiku delší 6 měsíců), nebudete mít po tu dobu na území ČR žádného plátce zdravotního pojištění, a proto požadujete pozastavit na dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí platbu zdravotního pojištění? V této funkci můžete odeslat žádost. Nezapomeňte však, že:

  • od stanoveného data nebudete v ČR zdravotně pojištěni až do doby, kdy ohlásíte ukončení dlouhodobého pobytu,
  • musíte vrátit průkaz pojištěnce (například doporučeným dopisem poštou),
  • po návratu z ciziny budete muset doložit, že jste byl v cizině po celou dobu zdravotně pojištěn (z titulu zaměstnání v zahraničí, nebo na základě cestovního připojištění), jinak vám vznikne povinnost za celé období zpětně doplatit zdravotní pojištění.

Dlouhodobý pobyt

Dotazy na lékaře
Zeptejte se odborníka

Pokud máte dotaz na některého z odborných lékařů, můžete jej položit zde. odpověď na dotaz bude uložena ve schránce klienta. Počet odborností je omezen, ale do budoucna jej chceme zvyšovat..

Dotazy na lékaře

Schránka klienta
Zprávy odeslané do E-přepážky

Některé zprávy v zájmu zabezpečení zasíláme do schránky E-přepážky. Schránku má vytvořenou každý registrovaný uživatel E-přepážky. V této funkci se můžete podívat na všechny obdržené zprávy a jejich případné přílohy. Ve schránce najdete záznamy podání (požadavků, které jste nám odeslali), výsledné zprávy a dokumenty, o které jste požádali, oznámení o výsledku žádostí a další zprávy.

Schránka klienta