Kód pojišťovny

Alzheimerova choroba si v ČPZP vyžádala za pět let 737 milionů korun

20.09.2022

Ostrava, 20. září 2022 –  Alzheimerova choroba je nejčastějším typem stařecké demence. Podle statistik  se v roce 2020 v ČR s touto nemocí léčilo 68 120 pacientů.  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) za léčbu svých klientů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou uhradila za posledních pět let téměř 737 milionů korun. Od roku 2017 se tyto náklady zvýšily o 34,5 procenta. Vyplývá to z dat ČPZP.

„Za rok 2021 jsme poskytovatelům zdravotních služeb za péči o tyto pacienty zaplatili téměř 158 milionů a za předminulý rok dokonce 180 milionů korun. Meziroční snížení nákladů lze přičíst na vrub epidemie koronaviru, kdy došlo k vyššímu počtu úmrtí starších osob, což znamenalo méně poskytované a tudíž i vykázané péče,“ vysvětluje mluvčí zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová s tím, že ČPZP loni evidovala 2 895 pacientů trpících Alzheimerovou chorobou proti 2 980 pacientům o rok dříve.

Počty klientů ČPZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

Rok

Počet pacientů

Náklady na péči v Kč

Průměr na pacienta v Kč

2017

2 473

117 176 797,13

47 382,45

2018

2 587

133 006 445,12

51 413,39

2019

2 728

148 779 933,16

54 538,10

2020

2 980

180 340 153,32

60 516,83

2021

2 895

157 603 126,03

54 439,77

Srovnání 2017/2021

+17,06 %

+34,50 %

+14,89 %

Alzheimerova choroba patří k takzvaným neurodegenerativním onemocněním, kdy ubývá mozková hmota a vznikají nevratné změny v mozkových buňkách. Člověk postupně ztrácí paměť, činí mu problémy vykonávání běžných denních činností, má potíže s řečí, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě. Propuká zejména u starších lidí nad 65 let. Onemocnět ovšem mohou i třicátníci. Začínající proces neurodegenerace lze odhalit pomocí specializovaných vyšetření dlouho  před tím, že nemoc začne ovlivňovat každodenní život. Vhodnou terapií je pak možné zbrzdit postup nemoci a zlepšit kvalitu života.

Zdravotní pojišťovny pacientům s počínajícími příznaky Alzheimerovy nemoci  hradí vyšetření u registrujícího všeobecného praktického lékaře. Praktický lékař  na základě odebrání anamnézy a výsledků některých testů  doporučuje a indikuje vyšetření u ambulantního specialisty: odborné vyšetření u neurologa, psychiatra, geriatra nebo u dalších odborných specialistů.  V rámci těchto vyšetření jsou hrazeny i testy, kterými se zjišťují kognitivní funkce mozku, zejména paměť, různé krevní testy, vyšetření mozkomíšního moku nebo oční testy.

Z léčivých přípravků může ošetřující lékař předepsat pacientům tzv. kognitiva,  látky zlepšující kognitivní funkce – paměť, učení se, vnímání, pozornost, koncentraci a rychlost myšlení. Léčivé přípravky jsou  na lékařský předpis a jsou plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Podle zdravotního stavu konkrétního pacienta  hradí zdravotní pojišťovny akutní lůžkovou péči, respektive pobyt v  léčebně dlouhodobě nemocných  (tzv. následná lůžková péče).

Pacienti s diagnózou Alzheimerova nemoc jsou také často klienty sociálních zařízení

Jsou to například domovy pro seniory, nebo zařízení zaměřená na pacienty s Alzheimerovou chorobou - Alzheimercentra. „Našim pojištěncům v těchto zařízeních hradíme poskytnuté zdravotní služby, což je péče ambulantních specialistů a praktiků, ošetřovatelská zdravotní péče poskytovaná všeobecnými sestrami v sociálních službách. Nehradíme péči sociální, tedy ubytování a stravu nebo úkony, které nejsou zdravotnického charakteru. Podmínkou je, že i tato pobytová zařízení sociálních služeb mají s ČPZP uzavřenou platnou rámcovou smlouvu,“ uvádí mluvčí zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

ČPZP hradí na základě  indikace lékaře i zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta:  návštěvní služba lékaře v domácím prostředí pacienta, tzv. domácí péči (home care), kterou je ošetřovatelská péče a léčebně rehabilitační péče.

Podle doporučení České alzheimerovské společnosti, o.p.s, lze riziko rozvoje demence snížit dodržováním zásad zdravého životního stylu. Zhoubnému účinku Alzheimerovy choroby i jiných typů demencí se lze bránit také učením se cizího jazyka nebo objevením nových zájmů. Velkým přínosem pro zdravý mozek jsou společenské aktivity.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.