Kód pojišťovny

Formuláře

Pro poskytovatele zdravotních služeb

NÁZEV
SOUBORY
Formulář čestného prohlášení o neregistrovaném dítěti pro PLDD v programu ČPZP PRO
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2023 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2022 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2021 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2020 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2019 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2018 pro VPL a PLDD
Návrh na léčebně rehabilitační péči
Formulář pro předávání informace o nositelích výkonů
Formulář k přidělení elektrického invalidního vozíku
Formulář pro svalový test k přidělení elektrického invalidního vozíku
Poukaz na brýle a optické pomůcky
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Žádanka o schválení (povolení)

Plátci - Formuláře pro zaměstnavatele

NÁZEV
SOUBORY
Přihláška zaměstnavatele
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - k žádosti o odstranění tvrdosti
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2012
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2011

Pro pojištěnce

NÁZEV
SOUBORY
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Oznámení pojištěnce o celodenní péči o děti
Žádost pojištěnce o udělení souhlasu - vyžádané zdravotní služby v zahraničí
Žádost o refundaci nákladů za lékařskou péči v zahraničí
Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy
Dlouhodobý pobyt
Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v UA
Oznámení o příjezdu z UA
Oznámení o odjezdu do UA
Odvolání, doplnění zdravotní služby
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011

Plátci - Formuláře pro individuální plátce (OSVČ, OBZP)

NÁZEV
SOUBORY
Dlouhodobý pobyt
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - k žádosti o odstranění tvrdosti
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.