Organizační struktura ČPZP

Organizační strukturu České průmyslové zdravotní pojišťovny a systém řízení vymezuje "Organizační řád". Organizační struktura je uspořádána do následujících úseků:

  • Úsek generálního ředitele
  • Úsek finanční
  • Úsek zdravotní
  • Úsek obchodní
  • Úsek ICT
  • Úsek divizí

Orgány a vedení ČPZP

Orgány České průmyslové zdravotní pojišťovny zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení a rozhodování o zásadních otázkách týkajících se činnosti ČPZP.

Orgány ČPZP

SPRÁVNÍ RADA ČPZP
Správní rada ČPZP je nejvyšším orgánem ČPZP.

DOZORČÍ RADA ČPZP
Dozorčí rada ČPZP je nejvyšším kontrolním orgánem ČPZP.

VÝBOR PRO AUDIT
Výbor pro audit je zvláštním orgánem ZP zřízeným v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČPZP
Generální ředitel ČPZP je statutárním orgánem České průmyslové zdravotní pojišťovny.

ROZHODČÍ ORGÁN ČPZP
Rozhodčí orgán ČPZP rozhoduje ve věcech placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému podle paragrafu 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Základní organizační struktura

Organizační struktura České průmyslové zdravotní pojišťovny