Kód pojišťovny

Informace pro OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná má za povinnost do osmi dnů nahlásit České průmyslové zdravotní pojišťovně počátek podnikání, stejně tak jako jeho ukončení.

Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné formou měsíčních záloh a doplatku pojistného. Zálohy platí tehdy, pokud je podnikání hlavní zdroj příjmů, což platí i pro souběh se státní kategorií. Např. osoby pobírající důchod nebo nezaopatřené dítě ( student) jsou povinni platit zálohy, s výjimkou prvního roku podnikání. V následujících letech platí zálohy podle skutečnosti za předchozí rok, může se stát, že záloha bude např. 10 Kč. I takovou zálohu jsou povinni platit.

 • Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy je povinen platit každý, u něhož je podnikání hlavním zdrojem příjmů (i důchodci, nezaopatřené děti apod.). Zálohy nemusí platit ta OSVČ, která je také zaměstnána a toto zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů.
 • Doplatek je splatný do osmi dnů po podání Přehledu o výši daňového základu za uplynulý rok.

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, podat přehled o výši daňového základu OSVČ za uplynulé zdaňovací období (viz formulář) a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Informace o bankovních účtech

Minimální měsíční záloha činí 13,5 % z platného minimálního vyměřovacího základu, viz následující tabulka

Období platnosti Minimální vyměřovací základ Minimální měsíční záloha OSVČ
1.1.2024    21 983,50 Kč 2 968 Kč
1.1.2023 - 31.12.2023   20 162 Kč 2 722 Kč

Do 31. 12. 2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.

Od 1. 1. 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

 

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2023

 • v případě elektronického podání daňového přiznání do 3. 6. 2024
 • v případě zpracování přehledu OSVČ daňovým poradcem do 1. 8. 2024
 • pokud OSVČ není povinna podat daňové přiznání, předkládá přehled do 8. 4. 2024
 • v ostatních případech je standardní termín do 2. 5. 2024

 

Přehled OSVČ je možné zpracovat a doručit:

 • prostřednictvím aplikace Elektronická přepážka - po přihlášení do E-přepážky přehled vyplníte v sekci „pojištěnci –  pojistné – OSVČ Podání přehledu.“ Vyplnění formuláře je jednoduché, rychlé a přidanou hodnotou je jeho okamžité odeslání do ČPZP. Informace o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem může být také zaslána prostřednictvím Elektronické přepážky jako obecné podání.
 • datovou schránkou - pro vyplnění přehledu použijte „formulář“ Přehled o výši daňového základu OSVČ za uplynulé období „pro vyplnění v PC“. Vyplněný přehled netiskněte ani jej nepřevádějte do jiného formátu, pouze jej uložte a vložte jako přílohu do zprávy vaší datové schránky.

Nově je možné přihlášení i registrace do E - přepážky prostřednictvím BankID, více informací naleznete na cpzp.cz/bankid

 

Elektronické podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ 

Upozorňujeme plátce na možnost jednoduchého a bezpečného online podání přehledu o výši daňového základu OSVČ, který je možné doložit i bez registrace k elektronické komunikaci v rámci E-přepážky:

 • Bez nutnosti podpisu (stačí pouze vyplnit a uložit)
 • Možnost uložení rozpracovaného souboru
 • Úspora času
 • Šetrnost k životnímu prostředí

 

Online podání z E-přepážky:

Prostřednictvím E-přepážky (pouze pro registrované klienty) je možno vytvořit a rovnou odeslat Přehled OSVČ z adresy:

https://portal.cpzp.cz/app/prehled-osvc/2023/

Nově je možné přihlášení i registrace do E - přepážky prostřednictvím BankID, více informací naleznete na cpzp.cz/bankid

 

Online vytvoření Přehledu OSVČ v E-přepážce bez registrace:

Nechcete se registrovat do E-přepážky? I tak můžete využít automatické výpočty a kontroly, které formulář v E-přepážce nabízí: https://portal.cpzp.cz/app/prehled-osvc-pro-neprihlasene/2023/

Získáte datový soubor, který potom můžete zaslat například do datové schránky ČPZP nebo na email: posta@cpzp.cz.

 

Formuláře:

Přehled o výši daňového základu

 

Minimální vyměřovací základy a měsíční zálohy za minulá období:

Období platnosti Minimální vyměřovací základ Minimální měsíční záloha OSVČ
1.1.2022 - 31.12.2022   19 455,50 Kč 2 627 Kč
1.1.2021 - 31.12.2021   17 720,50 Kč 2 393 Kč
1.1.2020 - 31.12.2020   17 417,50 Kč 2 352 Kč
1.1.2019 - 31.12.2019   16 349,50 Kč 2 208 Kč
1.1.2018 - 31.12.2018   14 989,50 Kč 2 024 Kč
1.1.2017 - 31.12.2017   14 116 Kč 1 906 Kč
1.1.2016 - 31.12.2016   13 503 Kč 1 823 Kč
1.1.2015 - 31.12.2015   13 305,50 Kč 1 797 Kč
1.1.2014 - 31.12.2014   12 971 Kč 1 752 Kč
1.1.2013 - 31.12.2013   12 942 Kč             1 748 Kč
1.1.2012 - 31.12.2012        12 568,50 Kč 1 697 Kč

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.