Informace pro OSVČ

Od 1.10.2016 změna bankovních účtů pro platbu pojistného

Osoba samostatně výdělečně činná má za povinnost do osmi dnů nahlásit České průmyslové zdravotní pojišťovně počátek podnikání, stejně tak jako jeho ukončení.

Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné formou měsíčních záloh a doplatku pojistného. Zálohy platí tehdy, pokud je podnikání hlavní zdroj příjmů, což platí i pro souběh se státní kategorií. Např. osoby pobírající důchod nebo nezaopatřené dítě ( student) jsou povinni platit zálohy, s výjimkou prvního roku podnikání. V následujících letech platí zálohy podle skutečnosti za předchozí rok, může se stát, že záloha bude např. 10 Kč. I takovou zálohu jsou povinni platit.

  • Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy je povinen platit každý, u něhož je podnikání hlavním zdrojem příjmů (i důchodci, nezaopatřené děti apod.). Zálohy nemusí platit ta OSVČ, která je také zaměstnána a toto zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů.
  • Doplatek je splatný do osmi dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, podat  přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období (viz formulář) a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Informace o bankovních účtech

Minimální měsíční záloha činí 13,5 % z platného minimálního vyměřovacího základu, viz následující tabulka

Období platnosti Minimální vyměřovací základ Minimální měsíční záloha OSVČ
1.1.1993 - 31.12.1995    2 200 297
1.1.1996 - 31.12.1997    2 500 338
1.1.1998 - 31.12.1998    2 650 358
1.1.1999 - 30.6.1999    3 250 439
1.7.1999 - 31.12.1999    3 600 486
1.1.2000 - 30.6.2000    4 000 540
1.7.2000 - 31.12.2000    4 500 608
1.1.2001 - 31.12.2001    5 000 675
1.1.2002 - 31.12.2002    5 700 770
1.1.2003 - 31.12.2003    6 200 837
1.1.2004 - 31.12.2004    7 929 1 071
1.1.2005 - 31.12.2005    8 460 1 143
1.1.2006 - 31.3.2006    9 017,50 1 218
1.4.2006 - 31.12.2006    9 417 1 272
1.1.2007 - 31.12.2007    10 069,50 1 360
1.1.2008 - 31.12.2008    10 780 1 456
1.1.2009 - 31.12.2009    11 777,50 1 590
1.1.2010 - 31.12.2010    11 854,50 1 601
1.1.2011 - 31.12.2011    12 370 1 670
1.1.2012 - 31.12.2012    12 568,50 1 697
1.1.2013 - 31.12.2013    12 942 1 748
1.1.2014 - 31.12.2014    12 971 1 752
1.1.2015 - 31.12.2015    13 305,50 1 797
1.1.2016 - 31.12.2016    13 503 1 823
1.1.2017 - 31.12.2017    14 116 1 906
1.1.2018 - 31.12.2018    14 989,50 2 024
1.1.2019 - 31.12.2019    16 349,50 2 208
1.1.2020 - 31.12.2020    17 417,50 2 352
1.1.2021       17 720,50 2393

Penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.

Informace o bankovních účtech

Formulář:

Vyúčtování pojistného za uplynulé období

Přehled o příjmech a výdajích (formulář vyúčtování OSVČ) je možné zpracovat a doručit datovou zprávou, prostřednictvím aplikace Elektronická přepážka. Informace o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem může být také zaslána prostřednictvím Elektronické přepážky jako obecné podání.