Kód pojišťovny

Bankovní účty pro plátce pojistného

Zaměstnavatelé

Platby pojistného je možné zasílat na tyto bankovní účty, zvolit si můžete libovolně z jednoho z uvedených bankovních účtů:   

Bankovní účet

2050000761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ29 0710 0000 0020 5000 0761) nebo

2050107761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ77 0710 0000 0020 5010 7761)

Variabilní symbol

Při platbách pojistného za zaměstnavatele, prosím, věnujte zvýšenou pozornost při uvádění správného variabilního symbolu, který je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu platby pojistného.

Konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Podrobnosti: Informace pro zaměstnavatele

OSVČ

Platby pojistného a doplatky na pojistném je možné zasílat na tyto bankovní účty, zvolit si můžete libovolně z jednoho z uvedených bankovních účtů:

Bankovní účet

2050203761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ14 0710 0000 0020 5020 3761) nebo

2050406761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ96 0710 0000 0020 5040 6761)

Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Minimální měsíční záloha v roce 2024 činí 2 968 Kč

Podrobnosti: Informace pro OSVČ 

OBZP

Bankovní účet

2050502761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ33 0710 0000 0020 5050 2761)

Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Od 1. ledna 2024 činí měsíční platba pojistného 2 552 Kč

Podrobnosti: Informace pro OBZP

Platby penále

Bankovní účet je shodný pro všechny plátce pojistného (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP):          

2055004761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ31 0710 0000 0020 5500 4761)

Variabilní i konstantní symbol je stejný jako u platby pojistného.

Platby dlužného pojistného a dlužného penále

V případě, že plátce již obdržel výkaz nedoplatků, jsou platné níže uvedené bankovní účty. Tyto účty jsou shodné pro všechny plátce pojistného (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP):

Platby dlužného pojistného:

2050705761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ18 0710 0000 0020 5070 5761)

Platby dlužného penále - penále vyměřené výkazem nedoplatků:

2055207761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ16 0710 0000 0020 5520 7761)

Platby náhrady nákladů na zdravotní služby (náhrady škod)

2050609761/0710 - (SWIFT CNBACZPP, IBANCZ81 0710 0000 0020 5060 9761)

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.