Úřední deska

Úřední deska slouží k vyrozumění adresáta o uložení písemnosti (tzv. doručování veřejnou vyhláškou).

Místo uložení písemností

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Jeremenkova 11 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tento způsob doručování se uplatňuje v případech, kdy se nepodaří adresátovi zásilku do vlastních rukou doručit. Oznámení o uložení úřední písemnosti je vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Poslední den 15ti denní lhůty ode dne vyvěšení oznámení se písemnost považuje za doručenou.
Celkem 150 záznamů.
JménoPísemnost
Josef Kaštyl Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 20. října 2020
Dalibor Kolář Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. října 2020
Tuček Filip Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. října 2020
Blažena Soukupová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. října 2020
Petr Guman Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. října 2020
Flodr Vladimír Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. října 2020
Alena Krejčová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. října 2020
Salga David Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. října 2020
Gabriel Štembera Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. října 2020
Miroslav Frolík Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. října 2020
Tuatti Gabriela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. října 2020
Bartuška Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 16. října 2020
Zetocha Josef Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. října 2020
Zita Odlasová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 16. října 2020
Jiří Hordós Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. října 2020
Šaur Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 419 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Šmiriak Tomáš Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 419 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Pavézka Zdeněk Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 419 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Macura Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 419 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Šaur Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Šmiriak Tomáš Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Pavézka Zdeněk Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Macura Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Gyevát Jindřich Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Krejčí Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 436 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Žaneta Muroňová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 15. října 2020
Patrik Rosner Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 14. října 2020
Hanák Zdeněk Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 14. října 2020
Martin Bárta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 14. října 2020
Tomáš Rác Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 13. října 2020
Pavel Růžička Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 13. října 2020
Ambros Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Karala Roman Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Renata Bartošová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Miroslav Nykodým Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Milan Sager Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Petr Růžička Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Pavel Řehák Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Mai Thi Huong Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vaitová Eva Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Zdeněk Švikruha Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vendelín Hubáček Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Lamka Miroslav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Eva Matesová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Do Xuan Huu Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Čech Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Makuch Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Špůrová Kateřina Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Sládková Jitka Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Gyurács Vladimír Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Molnárová Michaela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Prihara Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Jelč Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Příhodová Alena Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Janouch Ladislav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Tomáš Šmíd Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Divišová Karla Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Hoplíček Vladimír Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Liška Libor Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Prokorátová Christina Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Uhlíř Marek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vávra Zdeněk Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Mazánik Milan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Janková Veronika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Svoboda Patrik Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Smělý Marek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Václav Klogner Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Přívozník Jindřich Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Renata Himmelová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vaňhara Zdenek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Jaroslav Horvát Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Přívětivá Bohumíra Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Čmakal Milan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Cincibuch Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Jiří Zeman Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Řezníček Miroslav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
David Kováč Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Petr Mišina Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Plas Jiří Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Petr Jelínek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Hampl Matěj Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vršník Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Čisár Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Štáfková Michaela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Šidelková Vladana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Badi Karol Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Jana Polenská Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Kubrtová Růžena Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Szpak Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Život Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Náprava Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Ondřej Turoň Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Řeha Miroslav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Goroľ Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Řehák Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Balhar David Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Krejčí Robin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Berki Eugen Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Schaffelhofer Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Fierla Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Tomšej David Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Romana Mocková Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Jeklová Renata Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Postránecký Karel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Honysz Jakub Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Strof Robin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Krištof Marek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Osoha Rostislav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Neuwirth Jiří Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Gredner Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Dubovský Radim Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Daniel Pavol Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 440 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vysocký Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Ljuta Nebi Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Hankus Filip Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Šmerda Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Nováková Hana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Stařinský Vojtěch Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Pokuta Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Boháč Jiří Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vladimír Vízner Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Bujnoch Marek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Přecechtělová Nela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Dvorský Jakub Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Palma Zavala Lenka Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Pavliňák Jaroslav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Netrh Kamil Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Balaško Ondřej Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Kiebžak Jiří Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Gondek Ivo, Ing. Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Karnovský Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Horváthová Nikola Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vlček Jakub Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Roman Kazi Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Vysloužil Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Duda Milan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 12. října 2020
Býmová Barbora Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 9. října 2020
Domkář Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 9. října 2020
Pavel Romančík Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 9. října 2020
Rieger Zuzana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 9. října 2020
Janó Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 8. října 2020
Pimenova Irina Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 8. října 2020
Monika Cicová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 8. října 2020
Sandra Patkaňová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 8. října 2020
Surmajová Žaneta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 8. října 2020
Zdeňka Šulcová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 8. října 2020
Martin Dušek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 8. října 2020
Chaabani Naděžda Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 7. října 2020
Ing. Ladislav Kopáček Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 7. října 2020
Valka Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 7. října 2020