Slevy s ČPZP 2019

Elektronická příloha č. 2

ČPZP nabízí možnost zpracování Přílohy č.2 jednodušším a rychlejším způsobem  - elektronickou formou přes Portál ZP.

Jedná se o administraci personálního, technického vybavení a smluvních výkonů poskytovatelů zdravotních služeb v režimu on-line.

Informace naleznete na www.portalzp.cz nebo kontaktujte smluvní odd. ČPZP na emailové adrese: smlouvy@cpzp.cz

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205