Cestovní pojištění online

  • Základní údaje
  • Údaje o osobách
  • Rekapitulace
  • Platba

Základní údaje

Doba trvání

Cíl cesty

Účel cesty

Pojištěnci ČPZP

Dospělí 18-69 let
Děti do 18 let
Dospělí nad 70 let

Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven

Dospělí 18-69 let
Děti do 18 let
Dospělí nad 70 let

Rozsah a cena pojištění

  • Balíček Základ
  • Balíček Standard
  • Balíček Komplet
  • Balíček Zima
  • Balíček Léto
Cena
Léčebné výlohy
Zdravotní péče
Repatriace a převoz
Náklady na doprovázející osobu
Ošetření zubů
Pojištění odpovědnosti
Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Odpovědnost za škodu na věci zapůjčené, svěřené
Náklady na právní zastoupení, obhajobu
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu (dospělí)
Trvalé následky úrazu
Smrt následkem úrazu (děti)
Pojištění zavazadel
Pojištění zavazadel
Léto plus
Škoda na letním sportovním vybavení
Nájem náhradního letního vybavení
Nevyužitá letní dovolená
Zima plus
Škoda na zimním sportovním vybavení
Nájem náhradního zimního vybavení
Nevyužitá zimní dovolená
Cena
Balíček Základ
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
Balíček Standard
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
Balíček Komplet
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
100 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
Balíček Zima
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
100 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
Balíček Léto
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
100 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč