Cestovní pojištění online

Informace v souvislosti s epidemií COVID-19

Problematika výskytu COVID-19 ve vztahu k cestovnímu pojištění

Od 15. 6. 2020 je sjednávání cestovního pojištění řízeno podle podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí uvedených na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen MZVČR) a podle podmínek ke vstupu uvedených na stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

Podmínky pro vstup do států EU a schengenského prostoru stanovuje tzv. „semafor“. S platností od 15. 6. 2020 se pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně onemocnění COVID -19 vztahuje na země, které dle rozhodnutí vlády České republiky patří mezi země s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID -19 (zelená a oranžová barva). V zemích s vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (červená barva), se pojištění léčebných výloh v zahraničí na onemocnění COVID -19 vztahovat nebude.

Aktuální seznam zemí je uveden na webových stránkách MZVČR a bude průběžně ministerstvem aktualizován, a proto je třeba ho průběžně sledovat.

www.mzv.cz

Pro vstup do ostatních zemí je třeba vždy sledovat informace pro konkrétní zemi nebo stránky příslušných zastupitelských úřadů.

Pokryje pojištění vyhlášenou karanténu?

Pokud jde o karanténu vyhlášenou státním orgánem v cílové destinaci a pojištěný neonemocní, pouze má nařízenou karanténu, nelze poskytnout pojistné plnění. Z pojištění se nehradí ubytování ani strava či náhradní doprava do ČR. Hradí se pouze lékařské vyšetření nebo lékařské kontroly.