Kód pojišťovny

Nejčastější dotazy

 • Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
Obecné informace

Kde najdu seznam poboček ČPZP?

Seznam poboček ČPZP naleznete na našich webových stránkách pod tímto odkazem.

Poštovní zásilky nezasílejte na adresy poboček, které jsou v provozu pouze 1 nebo 2 dny v týdnu. K poštovnímu kontaktu využívejte pobočky v krajských městech s celotýdenním provozem.

Jak je zpoplatněna Informační linka ČPZP 810 800 000 a 597 089 205?

Cena za volání na linku 597 089 205 odpovídá běžné vnitrostátní sazbě za volání do pevné neveřejné telefonní sítě dle tarifu vašeho operátora. Linka 810 800 000 (linka je částečně zpoplatněna), pro volání ze zahraničí použijte číslo 00420 597 089 205 (volání je zpoplatněno).

Kde najdu kontakt na pojišťovnu a ID vaší Datové schránky?

Informace naleznete v sekci O nás.

Jak se stát pojištěncem ČPZP a registrovat novorozence?

Zdravotní pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaný registrační list ke zdravotní pojišťovně musí být podán v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny.

Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k nejbližšímu přeregistračnímu termínu. K tomu se může rovněž využít formuláře on-line registrace k ČPZP.

Za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům provádí změnu zdravotní pojišťovny jejich zákonný zástupce.

Novorozence můžete zaregistrovat na kterékoliv pobočce ČPZP (registraci může provést kdokoliv z rodičů dítěte) nebo online, zde je nutné zaznamenat kolonku NOVOROZENEC!!

K registraci je nutné mít rodný list dítěte s rodným číslem.

Jak je možné oznámit změnu příjmení či adresy bydliště?

Povinností pojištěnce je změnu příjmení nahlásit své zdravotní pojišťovně, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Oznamovací povinnost můžete provést jak osobně na kterékoliv pobočce ČPZP, tak elektronicky na posta@cpzp.cz. Sdělte nám Vaše celé jméno a číslo pojištěnce, dále nám doložte oddací list, nebo občanský průkaz s novým jménem. Po předložení uvedených dokladů Vám vystavíme novou průkazku pojištěnce.

Stejným způsobem lze změnit také aktuální adresu nového bydliště.

 

Výhody

Kde je zveřejněna nabídka preventivních a bonusových programů?

Aktuální nabídku našich preventivních programů naleznete na našich webových stránkách. Najdete zde také podmínky čerpání preventivních programů.

Jak se mohu registrovat do programu Bonus Plus?

Členem programu Bonus Plus se může stát pouze pojištěnec České průmyslové zdravotní pojišťovny. Účast v programu je dobrovolná, bezplatná, není omezena věkem, pohlavím, ani kategorií plátce. Pojištěnec se k programu přihlašuje tak, že požádá o registraci do programu - aktivaci Individuálního bodového účtu (dále jen IBÚ) pojištěnce, a to:

 • při osobní návštěvě pobočky,
 • při registraci k ČPZP,
 • telefonicky prostřednictvím pobočky nebo Infocentra,
 • e-mailem prostřednictvím elektronické pošty,
 • písemně poštou,
 • aktivuje sám prostřednictvím E-přepážky.

Kde zjistím stav bodů v programu Bonus Plus?

Každý účastník programu Bonus Plus (resp. zákonný zástupce osob mladších 18 let) může průběžně kontrolovat stav bodů na Individuálním bodovém účtu prostřednictvím E-přepážky ČPZP nebo na pobočkách ČPZP.

Mohu čerpat příspěvky elektronicky?

Ano, požadavky na proplacení příspěvku z preventivních programů lze vyřídit přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu (platí pro uživatele E-přepážky ČPZP). Klient může takto o příspěvek z preventivních programů požádat jednoduše – bez nutnosti návštěvy pobočky ČPZP. Potřebné informace k registraci do Elektronické přepážky naleznete zde. Klient musí být přihlášen v mobilní aplikaci Zdraví v mobilu. Stávající uživatelé mobilní aplikace si musí aplikaci aktualizovat, aby pro ně byla funkce dostupná. Veškeré informace k mobilní aplikaci naleznete na našich webových stránkách. Pro možnost proplacení příspěvku na dítě je potřeba mít v E-přepážce zřízené oprávnění na dítě.

Je možné využít také proplacení přímo v nové funkci E-přepážky, konkrétně v menu Pojištěnec, funkce Proplácení preventivních programů, zde je nutné mít oprávnění uživatele E – přepážky ČPZP.

Nabízíte cestovní pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí?

Ano, klientům nabízíme cestovní pojištění on-line na našem webu nebo v mobilní aplikaci "Zdraví v mobilu", nebo na pobočkách ČPZP. Podrobné informace včetně sazeb pojištění naleznete na našich stránkách.

Průkaz EHIC

Jak požádat o vydání nového průkazu pojištěnce (EHIC)?

Nejjednodušší způsob, jak o vydání nového průkazu pojištěnce požádat, je funkce „Žádost o průkaz pojištěnce“, která je dostupná v menu „Pojištěnci“ všem uživatelům Elektronické přepážky, kteří mají oprávnění na příslušné číslo pojištěnce (rodné číslo). O nový průkaz pojištěnce můžete také požádat telefonicky na lince Informačního centra 810 800 000 nebo 597 089 205, anebo osobně na kterékoliv pobočce ČPZP. Na vybraných pobočkách ČPZP můžete o nový průkaz požádat na počkání, ihned Vám bude vytištěn. Další z možností je on-line na našich webových stránkách v sekci – Pojištěnci – Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC, případně na emailu: posta@cpzp.cz. Vždy uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo pojištěnce a aktuální adresu, na kterou Vám máme průkazku zaslat.

Co je EHIC a jakou péči mi kryje?

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card) opravňuje k čerpání zdravotní péče na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dle platných právních předpisů.

Při přechodném pobytu v zemích EU a EHP máte, po předložení průkazu EHIC, ve zdravotnickém zařízení dané země nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči, s přihlédnutím k délce pobytu, hrazenou z finančních prostředků ČPZP. Při pobytu ve zdravotnickém zařízení na Vás bude pohlíženo jako na pojištěnce tohoto státu, to znamená, že budete mít nárok na zajištění a čerpání zdravotní péče ve stejné kvalitě a shodných cenách.

V případech, kdy si musejí pojištěnci země EU a EHP na některou zdravotní péči finančně připlácet, musíte spoluúčast uhradit také Vy. Zdravotní péči musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Zdravotní péče na základě evropských Nařízení se nevztahuje na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje případné, mnohdy vysoké, spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při cestách do zemí EU a EHP sjednání komerčního cestovního připojištění, které můžete za zvýhodněných cenových podmínek uzavřít na našem webu nebo v mobilní aplikaci "Zdraví v mobilu", nebo na pobočkách ČPZP.

E-komunikace

Kde se mohu přihlásit do E-přepážky ČPZP (Portálu ČPZP)?

Do E-přepážky se přihlašujte na adrese https://portal.cpzp.cz/.

Jaké funkce E–přepážka nabízí pojištěncům?

A mnoho dalších: kompletní výčet.

Zapomněl/a jsem přihlašovací jméno do E-přepážky. Poradíte mi, kde jej získám?

Informace Vám sdělí na kterékoliv pobočce ČPZP nebo můžete kontaktovat naší podporu E-přepážky pro pojištěnce na lince 261 387 460, v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00.      

Jak mohu požádat o oprávnění?

Požadujete-li přístup (oprávnění) do E-přepážky jen sám na sebe a máte chytrý mobilní telefon, pak využijte nejrychlejší metodu a nainstalujte si aplikaci Zdraví v mobilu, z menu „Pojištěnec“ zvolte funkci Registrace do E-přepážky, tato funkce Vás již dalším postupem provede. Bližší informace a také možnost registrovat se jiným způsobem najdete na https://portal.cpzp.cz/app/registrace-klienta/pojistenci/.

Mohou službu E–přepážky ČPZP využívat také děti a rodinní příslušníci?

Ano, je nutné požádat o přístup (oprávnění) na rodné číslo pojištěnce, který s námi chce v rámci E–přepážky komunikovat a je nutné prokázat jeho totožnost. O oprávnění na rodná čísla dětí můžete požádat v E-přepážce v sekci Servis - Přehled oprávnění. Poté Vám  budou poštou zaslány aktivační kódy, které vložíte v záložce Servis - aktivační kódy.

Zásilka s aktivačními kódy bude doručena doporučenou poštou. Pozor, adresátem je vždy dítě – rodič se na poště musí prokázat rodným listem. Další možností je zřízení oprávnění přímo na pobočce ČPZP, nově je také možné požádat o zpřístupnění oprávnění na děti přes funkci - Přidělení oprávnění na dítě v aplikaci Zdraví v mobilu. Žádost o přístup na konto nezletilého dítěte mohou podat pouze přihlášení uživatelé E-přepážky. Vyplníte základní údaje, přidáte fotografii dokladu a obličeje žadatele a rodný list dítěte.  

Jak mohu požádat o vydání osobního výdajového účtu pojištěnce?

Výpis ze svého osobního výdajového účtu můžete získat elektronicky prostřednictvím naší E–přepážky nebo prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu či na kterékoliv pobočce ČPZP. Požadavek můžete specifikovat písemně na email posta@cpzp.cz nebo telefonicky kontaktujte naše Informační centrum na lince 810 800 000 nebo 597 089 205. V žádosti uveďte Vaše jméno, číslo pojištěnce a aktuální adresu bydliště. Výpis poskytujeme zdarma.

 Co všechno nabízí vaše mobilní aplikace Zdraví v Mobilu? 

Naše mobilní aplikace toho umí opravdu hodně. Nejvíce využívané služby jsou proplácení preventivních programů bez nutnosti návštěvy pobočky ČPZP, zobrazení kartičky EHIC a informace o Vašem osobním účtu. Všechny funkce a možnosti instalace naleznete na této adrese.

Zapomněl/a jsem přihlašovací jméno do mobilní aplikace Zdraví v mobilu, poradíte mi, kde jej získám?

Informace Vám sdělí na naší podpoře „zdraví v mobilu“   tel. číslo  261 387 460, v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 nebo emailové adrese zdravivmobilu@cpzp.cz.

Zdravotní služby

Kde je zveřejněn seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb?

Seznam smluvních lékařů naleznete na našich webových stránkách v sekci užitečné informace - Smluvní lékaři.

Jak mohu požádat o vydání osobního výdajového účtu pojištěnce?

Výpis ze svého osobního výdajového účtu můžete získat elektronicky prostřednictvím naší E-přepážky, na pobočce ČPZP či telefonicky na čísle 810 800 000 nebo 597 089 205. V žádosti uveďte Vaše jméno, číslo pojištěnce a aktuální adresu bydliště. Výpis poskytujeme zdarma.

Co mám udělat, pokud zjistím, že ve výpise něco nesedí?

Doporučujeme Vám kontaktovat nás. Námitky je možné zaslat poštou nebo emailem na posta@cpzp.cz a my je prověříme. Takto lze nahlásit nesrovnalosti ve vyúčtovaných doplatcích za léky nebo další případné nesrovnalosti ve výdajovém účtu. Další možností je nás navštívit na kterékoliv pobočce, kde s přepážkovou pracovnicí bude sepsán Záznam z osobního jednání a ten bude předán k vyřízení.

Jak mohu požádat o vrácení přeplatku ze započitatelných doplatků za léky?

Není potřeba, aby pojištěnci žádali o vrácení přeplatku z doplatků za léky -  zdravotní pojišťovny jsou ze zákona povinny sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za Léky uhrazených pojištěncem a ve čtvrtletních intervalech vyhodnocovat, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a k nároku na úhradu přeplatku. Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Částka je uhrazena na účet pojištěnce, pokud si pojištěnec svůj účet u ČPZP zaregistroval, nebo složenkou. Částka přeplatku je ze strany ČPZP pojištěnci zasílána v případě vzniku nároku na přeplatek automaticky, společně s informačním dopisem.

Bližší informace k výpočtu nároku na přeplatek z doplatků za léky jsou uvedeny na  https://www.cpzp.cz/clanek/5325-0-Preplatky-z-doplatku-za-leky.html.

Jak mám postupovat v případě, že jsem si nestihl vyzvednout složenku s přeplatkem za léky?

Pokud nestihnete uplatnit poštovní poukázku na České poště v termínu její platnosti, o přeplatek nepřijdete. Nevyplacený přeplatek Vám bude automaticky připočten k dalšímu nároku na přeplatek, který Vám v budoucnu vznikne.  Pokud nechcete na výplatu přeplatku čekat, je možné požádat o jeho okamžité zaslání písemně, telefonicky nebo na pobočce ČPZP.  Ideálním řešením je sdělit při návštěvě klientského pracoviště své bankovní spojení pro zasílání přeplatků na doplatcích. Přeplatky vám budou již pravidelně zasílány na bankovní účet a příště již nebudete muset na poštu s poštovní poukázkou.

Jakým způsobem mám žádat o snížení ochranného limitu při invaliditě nebo pobírání invalidního důchodu?

Zákonem o veřejném zdravotním pojištění je stanoveno s účinností od 1. 1. 2020, že pojištěnci musí své zdravotní pojišťovně doložit, že jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. že byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. 

Teprve od data, kdy tuto zákonnou podmínku splní, mají pojištěnci nárok na snížení limitu, tzn. až od tohoto data (nejdříve však od 1. 1. 2020) bude snížený limit uplatňován pro výpočet částky uhrazených doplatků nad tento snížený limit.

Pro uznání sníženého limitu je nutné předložit zákonem určené doklady:

 • kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp.

kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni:

 • 2. stupeň rozhodnutí o přiznání invalidity a rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu 
 • 3. stupeň bez důchodu rozhodnutí o přiznání invalidity a rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu
 • 3. stupeň s důchodem rozhodnutí o přiznání invalidity a rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu

Doložení nároku je možno nahlásit:

 • osobněna kterékoliv pobočce ČPZP,
 • zasláním poštou,s přiložením kopie zákonem určených dokladů,
 • zasláním dokladů e-mailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie zákonem určených dokladů na adresu posta@cpzp.cz,
 • zasláním dokladů datovou schránkou na mk5ab8i.

Jak dlouho je platný recept na léky?

Recepty jsou platné 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jejich vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak.

Jen jeden den – nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni vystavení – máte na vyzvednutí léků na recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo v rámci neodkladné péče.

Jak funguje eRecept?

Lékař pacientovi vystaví eRecept, který se automaticky uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚeR). Každý eRecept má vygenerovaný unikátní dvanáctimístný identifikátor, kterým je alfanumerický (kombinace číslic a písmen) a čárový kód. Identifikátor eReceptu může pacient obdržet jedním z těchto čtyř způsobů:

 • vystavením papírové průvodky – kromě povinných údajů (identifikátor) na ni lze doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát – např. název léčivého přípravku, dávkování atd.
 • zasláním průvodky na e-mailovou adresu pacienta
 • předáním eReceptu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta
 • zasláním SMS na mobilní telefon pacienta

Následně pacient v lékárně sdělí lékárníkovi identifikátor eReceptu na základě, kterého mu lékárník vydá předepsané léky. Pro výdej léčivých přípravků předepsaných na eRecept ale pacient nemusí identifikátor ani znát a od 01. 06. 2020 je možné k tomuto účelu využít občanský průkaz, nebo cestovní pas. Lékárník po načtení čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných identifikátorů eReceptů. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚeR – tím jsou předepisující lékař, vydávající lékárník a pacient informováni o konečném stavu předpisu.

Jaká je platnost eReceptu?

Doba platnosti eReceptu je 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. U některých typů eReceptů existují výjimky:

 • recept s příznakem „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“ má platnost nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení
 • opakovací recept– platí 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok

V případě, že v lékárně není k dispozici předepsaný počet balení léčivého přípravku (a ani nemůže být urychleně obstarán), může farmaceut na základě požadavku zaslaného do systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

Jak funguje přeshraniční eRecept?

Pokud si pojištěnec na základě „českého“ e-Receptu vyzvedne daný léčivý přípravek v jiném členském státě EU, na místě ho zaplatí sám. Následně u své zdravotní pojišťovny podá žádost o refundaci náhrady nákladů, které zaplatil v zahraničí. K žádosti pojištěnec musí doložit kopii lékařského předpisu, případně jiný doklad, ze kterého bude patrné, že byl příslušný léčivý přípravek předepsán, a doklad o zaplacení, ze kterého je patrná úhrada předepsaného léčivého přípravku pojištěncem. V případě, že pojištěnec splní všechny stanovené podmínky, je mu přiznána náhrada nákladů – ovšem maximálně do té výše, kterou by zdravotní pojišťovny hradily za lék v České republice. Formuláře k refundaci nákladů za ošetření v zahraničí najdete zde: formuláře pro žádost o refundaci nákladů za lékařsky nezbytnou péči.

Jaká je platnost poukazů na zdravotnické pomůcky?

Lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků je stanovena zákonem na 30 dnů. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, na foniatrickou pomůcku a na optickou pomůcku vystavený od tohoto data je tedy možno u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce) uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku

Jak jsou hrazeny brýle?

Zdravotní pojišťovna hradí brýle (brýlové obruby + brýlová skla) takto: 

Do 5 let 1x za 4 měsíce.

Od 6 do 16 let 1x za 12 měsíců

Od 15 do 17 let 1x za 36 měsíců

Při více než 10 dioptriích jsou brýle hrazeny i pacientům starším 17 let, a to 1x za 36 měsíců. Výše úhrady závisí na věku dítěte a počtu dioptrií.

Jak často mohu měnit praktického lékaře?

Registrujícího praktického lékaře můžete změnit po třech měsících od předchozí registrace.

Pojištěnec má právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení. Omezení, že toto právo může uplatnit jednou za 3 měsíce, se týká jen registrujícího praktického lékaře, gynekologa a stomatologa.

Jaká zdravotní péče je hrazená u lékaře, který nemá smlouvu s pojišťovnou?

Z veřejného zdravotního pojištění Vám bude u lékaře, který nemá smlouvu s ČPZP, hrazena pouze nutná a neodkladná péče. Ostatní si musíte zaplatit sami. Zaplacenou částku přitom není možné dodatečně refundovat.

Co je to nutná a neodkladná péče?

V případě akutní potřeby lékařského ošetření nesmíte být zdravotnickým zařízením ani nesmluvním odmítnuti a musíte být ošetřeni bez požadování jakékoliv úhrady.

Ze zákona je nesmluvním zdravotnickým zařízením zdravotními pojišťovnami hrazena pouze nutná a neodkladná péče, kterou se rozumí poskytnutí zdravotní péče:

 • při úrazu,
 • při vzniku akutního onemocnění,
 • při akutním zhoršení zdravotního stavu,
 • při neodkladném porodu,

kde by odklad zdravotní péče mohl vést k ohrožení života nebo k závažnému zhoršení zdravotního stavu.

Každý pojištěnec by měl být po poskytnutí nutné a neodkladné péče v nesmluvním zdravotnickém zařízení informován o možnosti poskytování další péče hrazené ze zdravotního pojištění ve smluvním zařízení (pokud jeho zdravotní stav dovoluje přesun do tohoto zařízení) s tím, že si další péči v nesmluvním zařízení již bude muset plně hradit. Ošetření v nesmluvních zdravotnických zařízeních proto volte jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nebezpečí z prodlení a nesmluvní zařízení je nejdostupnější.

Doporučujeme našim pojištěncům, aby dávali přednost smluvním zdravotnickým zařízením ČPZP. Seznam zdravotnických zařízení, s nimiž má ČPZP uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, je k dispozici na webu ČPZP.

Hradí zdravotní pojišťovna zubní výplně (plomby)?

Ošetření dočasného (mléčného) zubu - zdravotní pojišťovna hradí zubní výplň s frekvenčním omezením 1/1zub/365 dní. Plomba může být zhotovena z bílého materiálu (skloionomerní cement, samopolymerující kompozit) nebo z dozovaného (kapslového) amalgámu.

Ošetření stálého zubu - u pojištěnců do dne dosažení 15 let a u těhotných a kojících žen: zdravotní pojišťovna hradí zubní výplň s frekvenčním omezením 1/1zub/365 dní. Plomba může být zhotovena z bílého materiálu (skloionomerní cement, samopolymerující kompozit) nebo z dozovaného (kapslového) amalgámu.

U pojištenců nad 15 let - zdravotní pojišťovna hradí zubní výplň s frekvenčním omezením 1/1zub/365 dní. Plomba může být zhotovena z dozovaného amalgamu a v rozsahu řezáku a špičáku i ze samopolymerizující pryskyřice.

U pojištěnců do dne dosažení 18 let - ošetření stálého zubu v rozsahu řezáků a špičáků fotokompozitní výplní (bílá výplň vytvrzovaná lampou). ZP hradí zubní výplň s frekvenčním omezením 1/1zub/365 dní.

Které stomatologické výrobky hradí ZP?

Stomatologické výrobky můžeme rozdělit na plně hrazené, nehrazené nebo částečně hrazené zdravotní pojišťovnou.

Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny plně např.:

- korunky (plášťová celokovová, korunka estetická z kompozitního plastu). U osob do 18 -ti let navíc i korunka estetická plášťová fasetovaná kompozitním plastem a ve specifických případech i korunka keramická.

- zubní snímatelné náhrady tzv. základní částečné i celkové

Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny částečně např.: U částečně hrazených stomatologických výrobků hradí pacient doplatek podle ceníku zubní ordinace (ceník může být u různých zubních ordinací odlišný, vychází z kalkulace dané ordinace). Doplatek je částka, která vzniká po odečtení příspěvku zdravotní pojišťovny, pacient jej hradí přímo v ordinaci.

- další typy korunek (estetická plášťová fasetovaná kompozitním plastem, keramická)

- zubní snímatelné náhrady tzv. ostatní částečné i celkové

Za jakých podmínek hradí ZP bílé plomby?

Fotokompozitní (bílé plomby, tvrzené lampou), jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazené v plné výši u osob do 18- ti let na předních zubech (řezáky a špičáky) s frekvenčním omezením 1/1zub /365 dní. Tyto výplně nejsou hrazeny u osob nad 18 let a pacient si je plně hradí sám.

U dospělé populace jsou z veřejného zdravotního pojištění plně hrazené bílé plomby z tzv. samopolymerujícího  (samovolně tuhnoucího) kompozitu  na předních zubech (řezáky a špičáky) s frekvenčním omezením 1/1zub /365 dní.

U osob do 15- ti let a u těhotných a kojících žen zdravotní pojišťovna hradí i bílou výplň ze skloionomerního cementu v rozsahu celého chrupu opět s frekvenčním omezením 1/1zub /365 dní.

Mám nárok na proplacení dopravy k lékaři?

Přeprava do/ze zdravotnického zařízení apod. může být hrazena jen v případě, kdy Váš zdravotní stav  neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. O zdravotním transportu tedy může rozhodnout pouze lékař, a to na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu. Musí k ní být prokazatelně zdravotní důvody.

Na základě rozhodnutí lékaře může být hrazena také doprava doprovodu pacienta. Musí se jednat o osobu, jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

Pokud se rozhodnete místo přepravy sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem (a pokud ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí), máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Vozidlo musí řídit někdo jiný (váš zdravotní stav to neumožňuje).  Úhrada pro přepravu pacienta soukromým vozidlem v roce 2023 je stanovena ve výši 7,672 Kč/km. Od 1. 1. 2024 se mění sazba na částku 7,892 Kč/km.

Můžete mi pomoci s vyhledáním smluvního lékaře?

Ano, smluvního lékaře dané odbornosti v okolí Vašeho bydliště si můžete vyhledat zde. Požadavek můžete specifikovat také písemně na email posta@cpzp.cz nebo telefonicky kontaktujte naše Informační centrum na lince 810 800 000 nebo 597 089 205. Dále můžete navštívit osobně některou z našich poboček. Smluvní lékař by Vás neměl odmítnout převzít do trvalé péče. Pokud ano, vyžádejte si od něj písemné vyjádření se zdůvodněním odmítnutí.

Platím za pobyt v nemocnici v případě hospitalizace mého dítěte?

Je-li při přijetí pacienta (nejen dítěte) do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být tento průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt průvodce dítěte mladšího šesti let je pak hrazenou službou a hradí ho zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě. V případě pacienta staršího šesti let to lze jen se souhlasem revizního lékaře.

O přijetí průvodce rozhoduje lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Pokud pobyt průvodce není indikovaný, ale nemocnice mu ho na vyžádání umožní, musí si ho hradit sám, bez ohledu na věk dítěte.

 

Studenti

Do kdy je plátcem zdravotního pojištění stát, v případě studia?

Stát je plátcem zdravotního pojištění za studenty středoškolského a vysokoškolského studia až do dovršení 26 let věku. Pokud student pokračuje ve studiu také po dovršení 26 let věku a není zároveň zaměstnanou osobou nebo OSVČ, pak je povinen si platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Výjimku tvoří osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, tyto osoby ovšem nesmí být zároveň zaměstnanci nebo OSVČ.“

Ukončil jsem řádně studium na střední škole, musím splnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně?

Pokud po složení maturitní zkoušky v řádném termínu nebudete pokračovat ve studiu, platí za vás stát pojistné jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin. Důležité ovšem je, že v době prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu, jste nezaopatřeným dítětem po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy (a pak dále jako student VŠ, max. ale do věku 26 let). Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit.

Ukončil jsem studium na vysoké škole, jsou s tím spojeny povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se po ukončení vysoké školy považuje ještě  měsíc, v němž bylo  řádně ukončeno studium  a také  měsíc po něm následující, pokud nevykonáváte po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce. Nezaopatřeným dítětem jste i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stanete studentem stejné nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří měsíců. Může se jednat například o období mezi bakalářským a magisterským studiem. Ve vztahu k ČPZP nezapomeňte plnit svoji oznamovací povinnost, např. vznik a zánik povinnosti státu platit za Vás pojistné, oznámit zahájení a ukončení své samostatné výdělečné činnosti atd.

Kde najdu informace o bankovním spojení na ČPZP?

Bankovní spojení na ČPZP naleznete na našich webových stránkách pod tímto odkazem.

Jak mohu změnit bankovní spojení pro vrácení platby?

Svůj bankovní účet si můžete změnit, zadat nebo aktualizovat online prostřednictvím E-Přepážky nebo mobilní aplikace Zdraví v mobilu.

Pokud nemáte zřízen přístup do E-přepážky, můžete změnu provést pomocí ověřovacího kódu, o který si může klient požádat na webových stránkách ČPZP: cpzp.cz/overkod.

Klientem zadaný bankovní účet bude zaevidován v IS ČPZP a bude využíván pro veškeré následné platební operace až do jeho odvolání, případně nahlášení změny bankovního účtu.

Kolik činí platba pojistného v roce 2024?

Minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 2 968 Kč (místo dosavadních 2 722 Kč), a to v důsledku každoročního zvýšení průměrné mzdy. Částku v této výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného (termín její splatnosti je u OSVČ od 1. ledna do 8. února).

Pojistné OBZP se v důsledku zvýšení minimální mzdy zvyšuje od 1. 1. 2024 na 2 552 Kč (místo dosavadních 2 336 Kč). Pro OBZP platí stejné termíny splatnosti jako pro OSVČ.

Jakým způsobem mohu podat formulář Přehled o výši daňového základu OSVČ (dále jen Přehled OSVČ)?

Přehled OSVČ je možné zpracovat a doručit:

 • prostřednictvím aplikace Elektronická přepážka - po přihlášení do E-přepážky přehled vyplníte v sekci „pojištěnci –  pojistné – OSVČ Podání přehledu.“ Vyplnění formuláře je jednoduché, rychlé a přidanou hodnotou je jeho okamžité odeslání do ČPZP. Informace o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem může být také zaslána prostřednictvím Elektronické přepážky jako obecné podání.
 • datovou schránkou - pro vyplnění přehledu použijte „formulář“ Přehled o výši daňového základu OSVČ za uplynulé období „pro vyplnění v PC“. Vyplněný přehled netiskněte ani jej nepřevádějte do jiného formátu, pouze jej uložte a vložte jako přílohu do zprávy vaší datové schránky. Nově je možné přihlášení i registrace do E - přepážky prostřednictvím BankID, více informací naleznete na cz/bankid

Mohu podat Přehled OSVČ on-line?

Ano, můžete v prostředí E–přepážky, kde musíte být jejím uživatelem a mít oprávnění na své rodné číslo, případně jej může podat Vaše účetní, která má zplnomocněnu tuto funkci v E–přepážce.  Registraci do E-přepážky je možno provést zde.

Do kdy je nutné uhradit pojistné po podání Přehledu OSVČ?

Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled OSVČ za příslušný kalendářní rok.

Kdy mi bude vrácen přeplatek pojistného po podání Přehledu OSVČ?

Přeplatek pojistného ČPZP se vrací do 30 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Jak mám postupovat při ukončení živnosti?

Živnost se ukončuje/přerušuje na živnostenském úřadě, kde je možno zažádat a zaslání oznámení na zdravotní pojišťovnu. Případně je možno ukončení/přerušení živnosti oznámit osobně na jakékoliv pobočce nebo emailem na adresu posta@cpzp.cz. Nezapomeňte přiložit scan dokladu o pozastavení/zrušení živnosti.

Mám povinnost hradit pojistné v případě, že jsem bez příjmu?

Pojistné na zdravotní pojištění musí být placeno za každého pojištěnce. Pokud nejste po celý kalendářní měsíc zaměstnancem, OSVČ ani za Vás není plátcem pojistného stát, jste z hlediska zdravotního pojištění tzv. osobou bez zdanitelných příjmů. Tuto skutečnost jste povinen do osmi dnů oznámit ČPZP a musíte platit měsíčně pojistné v zákonem stanovené výši.

Co mi hrozí v případě, že nehradím řádně pojistné?

Pojistné musíte platit ze zákona. Vznikne-li Vám u pojišťovny dluh, musíte jej vyrovnat. Zároveň Vám naskakuje penále za dobu, kdy není pojistné zaplaceno buď zcela, nebo ve správné výši. Do 31.12.2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně. Od 1.1.2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Dlužné pojistné zaplatit musíte. O prominutí penále nebo jeho části si můžete požádat.  Postup, jak podat žádost, Vám sdělí na pobočkách,  informační lince ČPZP 810 800 000 nebo na čísle 597 089 205.

Jak mohu zažádat o vystavení potvrzení o bezdlužnosti?

Formulář žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti naleznete pod tímto odkazem. Vyplněnou žádost můžete zaslat do datové schránky ČPZP: mk5ab8i, e-mailem na adresu: posta@cpzp.cz, poštou nebo osobně předat na kterékoli pobočce ČPZP. Nezapomeňte uvést platné kontakty pro případ, že bude potřeba dořešit případné nesrovnalosti. Potvrzení o bezdlužnosti bude vydáno nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Smlouva s ČPZP  

Jak mohu požádat o smluvní vztah s ČPZP?

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů písemnou žádost o uzavření smlouvy doplněnou o kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb.
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání (dle Zákona č. 95 / 2004 Sb. event. 96/2004 Sb.) - Specializační diplom, doklady o odborné způsobilosti, případně další doklady o doplňujícím odborném vzdělání rozšiřujícím kvalifikaci dle platné legislativy.
 • Doklady o přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje (kopie kupní či leasingové smlouvy) a prohlášení o shodě.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Seznam zaměstnanců, velikost úvazku a ordinační hodiny.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Území, pro které má být zdravotní služba poskytována.

Které změny musím jako PZS v rámci smluvního vztahu oznamovat?

V podstatě se jedná o veškeré změny údajů uvedené v Příloze č. 2:

 • změna ordinačních hodin,
 • změna kontaktních údajů (telefon, e-mail),
 • změna v personálním obsazení pracoviště,
 • nové přístrojové vybavení či obměna toho stávajícího.

V případě plánované změny místa poskytování zdravotních služeb či žádosti o doplnění spektra nasmlouvaných zdravotních služeb je třeba ČPZP kontaktovat v časovém předstihu, neboť rozhodnutí o těchto záležitostech podléhá projednání v rámci ZP.

 

Vyúčtování zdravotní péče  

Dávka vyúčtování, kterou jsme poslali je chybná, jak postupovat?

Požádejte písemně, nebo emailem o storno dávky na Oddělení fakturace příslušné divize a poté odešlete opravený soubor.

Poslal jsem chybně vyplněnou fakturu. Jak postupovat?

Požádejte o storno faktury (obecným podáním přes Portál ZP) a zašlete opravenou fakturu znovu, pod jiným číslem.

Kdy se provádí vyúčtování úhrad za celý rok?

Konečné vyúčtování zdravotních služeb se vypořádává vždy v souladu s platnou vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro daný rok.

Platí stále povinnost předávat dávky spolu s průvodním listem?

Ano, platí dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.