Kód pojišťovny

Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje pouze nepřetržitý pobyt v cizině delší šesti měsíců. Pojištěnec není povinen platit pojistné při splnění podmínek:

 • Nepřetržitý pobyt v cizině delší šesti měsíců.
 • Pokud je v cizině zdravotně pojištěn.
 • Je učiněno písemné PROHLÁŠENÍ a povinnost platit pojistné zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno ČPZP.

Před odjezdem do ciziny je pojištěnec povinen odevzdat u ČPZP průkaz pojištěnce.

 • Pojistné na zdravotní pojištění se za tuto osobu neplatí, tj. pojistné neplatí zaměstnavatel ani pojištěnec sám ani stát.
 • Povinnost platit pojistné vzniká dnem, ke kterému se po návratu z ciziny pojištěnec znovu přihlásí u ČPZP.
 • Po návratu z ciziny je osoba, která byla před odjezdem do ciziny pojištěna u ČPZP povinna se opětovně přihlásit u ČPZP a dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží doklad
  o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo, penále se v takovém případě nevymáhá. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc, penále se v takovém případě nevymáhá.
 • Penále se rovněž nevymáhá při dlouhodobém pobytu, před kterým pojištěnec neučinil písemné prohlášení, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpal hrazené služby. Po celou dobu pobytu v cizině, musí být zdravotně pojištěn.
 • Povinnost ČPZP hradit zdravotní péči končí dnem předcházejícím dni, kdy zanikla povinnost platit pojistné.
 • Povinnost ČPZP hradit zdravotní péči vzniká dnem, kdy se pojištěnec u ČPZP
  po návratu z ciziny opět přihlásí.

Další prohlášení o novém dlouhodobém pobytu v cizině lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení z předchozího dlouhodobého pobytu v cizině.

Formulář pro Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině :

ve formátu MS Word (143 KB)

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.