Cestovní pojištění online

Sazby cestovního pojištění

Pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny mohou uzavřít cestovní pojištění za výhodnější denní sazby, než osoby nepojištěné u ČPZP. Pojistit se mohou i nepojištěnci ČPZP.

Cestovní pojištění lze uhradit online - platební kartou nebo běžným bankovním převodem z účtu na účet.

Cestovní pojištění nabízené prostřednictvím České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) je připraveno ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (ČPP). Jedná se o standardní cestovní pojištění, ve stejném rozsahu, který poskytují ostatní komerční pojišťovny. Pojištěná osoba nemusí být pojištěncem ČPZP. Pojištěnci ČPZP však mají zvýhodněné sazby. Základní limity pojistného plnění jsou ve výši 10 000 000 Kč. Pojištění lze sjednat až na 90 dní s různým rozsahem pojistného krytí.

Srovnání komerčního pojištění
  balíček
ZÁKLAD
balíček
STANDARD
balíček
KOMPLET
ČPZP (ČPP) 12 Kč 17 Kč 25 Kč
Allianz - 130 Kč 194 Kč
ČSOB pojišťovna 15 Kč - 33 Kč
Generali Česká pojišťovna 23 Kč - 59 Kč
Axa 17 Kč - 32 Kč

Srovnání denních pojistných sazeb v porovnání s komerčními pojišťovnami. Pro srovnání byly použity odpovídající rozsahy pojistného plnění pro dospělou osobu, turistickou cestu v rámci Evropy. U cestovního pojištění ČPZP byly použity sazby pro pojištěnce. Limity pojistného plnění se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. Sazby byly porovnány v červenci 2020.

Denní sazby pojistného pro pojištěnce ČPZP

Uvedené sazby lze uzavřít prostřednictvím on-line pojištění. Jedná se o krátkodobé pobyty do 90 dnů. Věkové rozpětí je včetně uvedené horní hranice, rozhodující je rok narození.

Krátkodobé pojištění (0- 90 dní) - pro pojištěnce ČPZP
  balíček
ZÁKLAD
balíček
STANDARD
balíček
KOMPLET
balíček
ZIMA
Typ cesty turistická  pracovní  pouze turistická  turistická  pracovní  pouze turistická 
Evropa
0 – 17 let 8 Kč 8 Kč 11 Kč 14 Kč 14 Kč 20 Kč
18 – 69 let 12 Kč 12 Kč 17 Kč 25 Kč 25 Kč 31 Kč
nad 70 let 41 Kč 41 Kč 42 Kč 63 Kč 63 Kč 69 Kč
Slovensko
0 – 17 let 6 Kč 6 Kč 8 Kč 12 Kč 12 Kč 18 Kč
18 – 69 let 11 Kč 11 Kč 14 Kč 23 Kč 23 Kč 29 Kč
nad 70 let 30 Kč 30 Kč 35 Kč 58 Kč 58 Kč 64 Kč
Svět bez USA
0 – 17 let 16 Kč 16 Kč 20 Kč 22 Kč 22 Kč 28 Kč
18 – 69 let 23 Kč 23 Kč 33 Kč 39 Kč 39 Kč 45 Kč
nad 70 let 61 Kč 61 Kč 71 Kč 94 Kč 94 Kč 100 Kč
Svět včetně USA
0 – 17 let 27 Kč 27 Kč 29 Kč 32 Kč 32 Kč 38 Kč
18 – 69 let 39 Kč 39 Kč 48 Kč 52 Kč 52 Kč 58 Kč
nad 70 let 102 Kč 102 Kč 108 Kč 130 Kč 130 Kč 136 Kč

Denní sazby pojistného pro osoby nepojištěné u ČPZP

Uvedené sazby lze uzavřít prostřednictvím on-line pojištění. Jedná se o krátkodobé pobyty do 90 dnů.

Sazby cestovního pojištění pro osoby nepojištěné u ČPZP ( 0 - 90 dní ), pouze turistická cesta
 

balíček
ZÁKLAD

balíček
STANDARD

balíček
KOMPLET

balíček
ZIMA

Evropa
0 – 17 let 13 Kč 15 Kč 20 Kč 26 Kč
18 – 69 let 19 Kč 23 Kč 32 Kč 38 Kč
nad 70 let 46 Kč 50 Kč 88 Kč 94 Kč
Slovensko
0 – 17 let 13 Kč 15 Kč 20 Kč 26 Kč
18 – 69 let 19 Kč 23 Kč 32 Kč 38 Kč
nad 70 let 46 Kč 50 Kč 88 Kč 94 Kč
Svět bez USA
0 – 17 let 25 Kč 29 Kč 34 Kč 40 Kč
18 – 69 let 38 Kč 50 Kč 64 Kč 70 Kč
nad 70 let 84 Kč 91 Kč 134 Kč 140 Kč
Svět včetně USA
0 – 17 let 35 Kč 39 Kč 44 Kč 50 Kč
18 – 69 let 51 Kč 61 Kč 67 Kč 73 Kč
nad 70 let 118 Kč 130 Kč 161 Kč 167 Kč

Rozsahy a limity pojistného plnění

Limity plnění pro turistické i pracovní cesty. Zeleně označené plnění platí jen pro speciální připojištění, které lze uzavřít pouze na pobočkách ČPZP. V rámci on-line pojištění nelze uzavřít speciální připojištění!

Rozsah a limity pojistného krytí
  Turistická cesta i pracovní cesta
Léčebné výlohy
Léčebné výlohy 10 000 000 Kč
Zdravotní péče 10 000 000 Kč
Repatriace a převoz 10 000 000 Kč
Záchrana pojištěného v tísni 10 000 000 Kč
Náklady na doprovázející osobu 3 000 Kč / den (max. 30 000 Kč)
Ošetření zubů 30 000 Kč
Náklady na vyslání náhradního pracovníka* 30 000 Kč
Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění
Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění 4 000 000 Kč
Újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení 4 000 000 Kč
Majetková újma včetně následné finanční škody 4 000 000 Kč
Čistá finanční újma 10% z limitu, max. 400 000 Kč
Věci zapůjčené, věci svěřené 10% z limitu, max. 400 000 Kč
Náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného 250 000 Kč
Pojištění odpovědnosti celkem (náklady na náhradu újmy+náklady na právní zastoupení) 4 250 000 Kč
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu 250 000 Kč dospělí / 100 000 Kč děti
Trvalé následky 500 000 Kč
Pojištění zavazadel
Pojištění zavazadel 25 000 Kč
Léto plus
Odcizení letního sportovního vybavení 25 000 Kč
Servis poškozeného letního sportovního vybavení 2 500 Kč
Nájem náhradního letního sportovního vybavení denní limit 500 Kč / den
max. 5 000 Kč
Nevyužitá letní dovolená denní limit 800 Kč / den
max. 8 000 Kč
Zima plus
Odcizení, zničení, ztráta zimního sportovního vybavení 25 000 Kč
Servis poškozeného zimního sportovního vybavení 2 500 Kč
Nájem náhradního zimního vybavení/denní limit 500 Kč / den
max 5 000 Kč
Náklady při uzavření sjezdovek 800 Kč / den
max. 8 000 Kč
Neuskutečněná cesta v důsledku lavinového závalu 20 000 Kč
Nevyužitá zimní dovolená 800 Kč / den
max. 8 000 Kč
Pouze na pobočkách ČPZP lze připojistit:
Pojištění storna zájezdu (výše storna činí 80% poplatků) 30 000 Kč na osobu
Pojištění zpoždění letu zpoždění delší než 3 hodiny 5 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel zpoždění delší než 3 hodiny 5 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené za každý započatý den/ max. 14 dnů
1 500 Kč/max. 21 000 Kč
Pojištění únosu letadla 10 000 Kč

* lze sjednat jen pro pracovní cestu

Na pobočkách ČPZP lze také připojistit dlouhodobé a roční pojištění, sportovní připojištění, pojištění opakovaných výjezdů, skupinové pojištění od 3 osob, Pojištění storna cesty, Pojištění nevyužité dovolené, Pojištění zpoždění letu, Pojištění zpoždění zavazadel, Pojištění únosu letadla.