Rozhodčí orgán České průmyslové zdravotní pojišťovny

Mgr. Ondřej Čady člen
Ing. Bc. Anastasie Gavriková člen
Ing. Šárka Kristiánová člen
JUDr. Anna Antlová člen
Josef Bocek člen
Zdeněk Byrtus člen
JUDr. Miroslav Pastucha člen
Věra Gajdaczová člen
JUDr. Jana Kantorová člen
Zdeněk Turoň člen

zpět na organizační strukturu ČPZP