Kód pojišťovny

Částka 8,6 milionu korun za přeplatky na léky se vrátila 13 800 klientům ČPZP

Ostrava, 20. května 2022 – Více než 8,6 milionu korun vrátila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) svým 13 809 klientům za přeplatky na léky, které uhradili v průběhu ledna, února a března letošního roku. Loni za stejné období činila vrácená částka 8,2 milionu korun a týkala se téměř 19 tisíc klientů ČPZP.

„Ke změně počtu dotčených klientů došlo vlivem legislativní změny ve výši minimální částky překračující ochranný limit, která se pojištěncům vrací. Pojišťovna nově hradí částky přesahující 200 z původních 50 Kč za dotčené čtvrtletí.  Vzhledem k tomu klesl počet klientů, kterým byl přeplatek v prvním kvartále roku vrácen, o čtvrtinu.  Také vrácená částka je proti prvnímu čtvrtletí minulého roku pod obvyklým růstovým trendem. Při zohlednění počtu pojištěnců s přeplatkem ochranného limitu mezi 50 a 200 Kč, u kterých se předpokládá naplnění hranice k vyplacení přeplatku v následujícím období, pozorujeme standardní konstantní růst jak ve vrácené celkové částce, tak v počtu klientů, kteří limit přesahují,“  uvedla tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Většinu vrácených přeplatků za 1. čtvrtletí 2022, a to 7,3 milionu korun, obdrží pojištěnci starších 70 let. Nejvyšší vrácený přeplatek přesáhl hranici 12 000 korun a směřoval klientovi do Pardubického kraje.

Zákonem stanovený roční limit na započitatelné doplatky za léky pro děti a seniory od 65 let činí 1 000 korun, zatímco invalidé a pojištěnci nad 70 let ho mají ve výši 500 korun. Ostatním občanům se vracejí přeplatky v případě, že překročí roční limit 5 000 korun. Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Kontrola přeplatků u ČPZP kdykoli

Zdravotní pojišťovny vracejí peníze svým klientům za každé kalendářní čtvrtletí od zavedení ochranného limitu v roce 2008.  Dosud se vracely částky v minimální výši 50 korun, od ledna se vrací přeplatky od 200 korun. Nižší částky se sčítají a vracejí souhrnně v následujícím čtvrtletí, respektive po dosažení minimální částky 200 korun. Výši započitatelných doplatků hlídá pojišťovna a přeplatky posílá klientům automaticky. Vratky za přeplatky na léky se posílají buď na bankovní účet klienta, nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

Své výdaje za léky si mohou lidé zkontrolovat ve svém osobním účtu.  Výpis jim zdravotní pojišťovna pošle zdarma na vyžádání jednou ročně. Ke svým údajům se klienti třetí největší zdravotní pojišťovny v ČR mohou zdarma dostat kdykoli, pokud si zřídí přístup do elektronické přepážky, nebo si stáhnou aplikaci Zdraví v mobilu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.