Kód pojišťovny

Vysvětlující informace k častým dotazům zdravotnických zařízení

13.07.2010

Vysvětlující informace k častým dotazům zdravotnických zařízení, týkajících se sjednocovacích dodatků k tzv. rámcovým smlouvám (Smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče), které aktuálně všem smluvním zdravotnickým zařízením rozesíláme. Tímto dodatkem ČPZP sjednotí texty původně podepsaných rámcových smluv s HZP a ČNZP, jelikož většina zdravotnických zařízení měla podepsány smlouvy s oběma pojišťovnami (pokud byla smlouva jen s jednou z nich, nic to nemění, je potřeba dodatek také podepsat).

Nejčastěji kladené dotazy ze strany zdravotnických zařízení:

 1. Co mám s dodatkem udělat? 
  podepsat a jeden výtisk včetně příloh poslat nazpět do ČPZP dle adresy uvedené v dodatku.
 2. Proč není vytisknuta a poslána příloha č.2 - rozsah poskytované péče? 
  v platnosti zůstává seznam všech nasmlouvaných výkonů s původními zdravotními pojišťovnami tzn. s HZP i s ČNZP. V případě potřeby může být tato příloha č.2 - rozsah poskytované péče, vytištěna a poslána na vyžádání ZZ některým z referentů oddělení smluv. Pro oblast Moravy se obracejte na adresu ČPZP, oddělení smluv, Jeremenkova 11, 703 00Ostrava - Vítkovice a pro oblast Čechy ČPZP, oddělení smluv, Ječná 39, 120 00 Praha 2
 3. Mám opakovaně předkládat již dříve zaslané dokumenty potřebné k uzavření smlouvy (dle přílohy č.1)? 
  žádnou dokumentaci opakovaně nevyžadujeme !!!!! Není třeba nic posílat, veškeré doklady jsou založeny v ČPZP. Pokud by některý doklad chyběl, ozveme se a individuálně se dohodneme na doplnění potřebné dokumentace.
 4. Pokud nekomunikuji s ČPZP elektronickou formou, mám podepisovat přílohu č.3 - předávání vyúčtování a dalších dokumentů prostřednictvím Internetového portálu zdravotních pojišťoven? 
  ano, je možné tuto přílohu podepsat, ZZ se tímto k ničemu nezavazuje. Pokud se někdy v budoucnu ZZ rozhodne elektronicky komunikovat s ČPZP, bude toto již ošetřeno a formalizováno právě touto přílohou č.3.
 5. Kdo mi odpoví na případné další dotazy ohledně této problematiky? 
  telefonicky - po vytočení Infocentra 810 800 000 Vás operátorka přepojí dle IČZ na příslušného referenta oddělení smluv, 
  či písemně:
  pro oblast Čechy - ČPZP, oddělení smluv, Ječná 39, 120 00 Praha 2 
  pro oblast Morava - ČPZP, oddělení smluv, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava - Vítkovice.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.