Kód pojišťovny

Očkování

Proč se očkují děti vždy v určitém věku podle očkovacího kalendáře?

Věk, ve kterém se děti očkují proti určitému onemocnění (také počet dávek) je dán aktuální schopností imunitního systému dítěte vytvořit ochranné protilátky. U některých očkování stačí naočkovat jednou vakcínou, u jiných je základní očkování tvořeno dvěmi nebo třemi po sobě aplikovanými dávkami. V průběhu dětství se mění schopnost imunitního systému tvořit protilátky. Některá očkování se mohou kombinovat, ale musí se dodržet určitý odstup mezi jinými očkováními. Aby se dosáhlo dostatečného množství ochranných protilátek v krvi, je nutné u některých vakcín dávky opakovat.

Očkovací průkaz

Očkovací průkaz je důležitý dokument, který slouží k evidenci nemocí, proti kterým jsou děti očkovány. Lékař zaznamenává do očkovacího průkazu údaje vztahující se k očkování - datum, druh očkování, název a šarži vakcíny. Z očkovacího průkazu je pak jasné, proti kterým infekčním onemocněním je dítě chráněno, jak dlouhá doba od očkování uplynula a zda není nutné provést přeočkování. Rodiče by měli očkovací průkaz svých dětí pečlivě uschovat, aby byl v případě potřeby vždy k dispozici.

Věk dítětePovinné a doporučené očkování
2 měsíce DTP-HBV-IPV/HiB, Hexavakcina 1. dávka - povinné očkování
Záškrt,tetanus,dávivý kašel,žloutenka typ B,dětská přenosná obrna, Hemophilus influenzae sk.B, Infanrix Hexa
Pneumokoková konjugovaná vakcína,Synflorix, Prevenar, Prevenar 13 doporučené dobrovolné očkování
1. dávka - doporučené očkování
3 měsíce DTP-HBV-IPV/HiB, Hexavakcína 2. dávka - povinné očkování
Záškrt,tetanus,dávivý kašel,žloutenka typ B,dětská přenosná obrna, Hemophilus influenzae sk.B, Infanrix Hexa
Pneumokoková konjugovaná vakcína,Synflorix, Prevenar, Prevenar 13- doporučené dobrovolné očkování
2. dávka - doporučené očkování
4 měsíce DTP-HBV-IPV/HiB, Hexavakcína, 3. dávka - povinné očkování
Záškrt,tetanus,dávivý kašel,žloutenka typ B,dětská přenosná obrna, Hemophilus influenzae sk.B, Infanrix Hexa
Pneumokoková konjugovaná vakcína,Synflorix, Prevenar, Prevenar 13- doporučené dobrovolné očkování
3. dávka -doporučené očkování
11 - 15 měsíců Pneumokoková konjugovaná vakcína, Synflorix, Prevenar, Prevenar 13
přeočkování - doporučené dobrovolné očkování
10 - 18 měsíců DTP-HBV-IPV/HiB, Hexavakcina - přeočkování - povinné očkování
Záškrt,tetanus,dávivý kašel,žloutenka typ B,dětská přenosná obrna, Hemophilus influenzae sk.B, Infanrix Hexa
15 měsíců MMR 1. dávka - povinné očkování
Spalničky, příušnice, zarděnky
Priorix
21 - 25 měsíců MMR 2. dávka - povinné očkování
Spalničky, příušnice, zarděnky
Priorix
5 - 6 let DTP - povinné očkování
Záškrt, tetanus, dávivý kašel - přeočkování, Infanrix
10 - 11 let DTP-POLIO - povinné očkování
Záškrt, tetanus, dávivý kašel,dětská přenosná obrna, Boosterix Polio, Adacel
Přeočkování proti tetanu dále po 15 letech
12 - 13 let HBV nebo HBV/HAV - povinné očkování
Virová hepatitis typu B, Engerix, pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvním roce života proti hepatitis B
3 dávky v rozestupech 0, 1 a 6 měsíců
13 -14 let (do dovršení 14 let) Očkování proti lidskému papilomaviru – nepovinné očkování. Základní očkování jsou 3 vakcíny v odstupu 1-2 měsíce mezi 1. a 2. Vakcínou a 6 měsíců mezi 2. a 3. vakcínou
14 - 15 let TETANUS (pro děti neočkované mezi 10. a 11. rokem věku) povinné očkování
Tetavax, Tetanol pur
Přeočkování dále po 15 letech

Povinné očkování proti tuberkulóze

Plošné povinné očkování novorozenců proti tuberkulóze bylo zrušeno, povinně se očkují pouze děti, které splňují níže uvedená indikační kritéria. Očkování bylo z novorozeneckého věku posunuto do věku nad 6 měsíců a zajišťují ho kalmetizační střediska, do kterých tyto děti odesílá ošetřující dětský lékař.

Indikace k očkování:

  1. Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
  2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
  3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
  4. Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

U všech povinných očkování jsou očkovací vakcíny hrazeny ze státního rozpočtu a vlastní výkon očkování (t.j. vpich) hradí příslušné pojišťovny. Ze státního rozpočtu je hrazeno i očkování proti pneumokokovým nákazám u dětí, kterých se netýká očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o děti do 5 let, které trpí závažnými chorobami a vrozenými vadami dýchacích cest, defekty imunity, opakovanými záněty středního ucha (4 a více za rok) nebo měly porodní váhu nižší než 1500 g.

Podle platného Zákona 362/2009 Sb. jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny očkovací látky i u některých nepovinných (dobrovolných) očkování. Jedná se o očkování proti pneumokokovým nákazám u kojenců od dovršení 2. měsíce věku (viz výše), proti chřipce (u pojištěnců po odebrání sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem, a u pojištěnců umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem), a dobrovolné očkování proti tuberkulóze u dětí od započatého 11. roku věku do dovršení věku 12 let - na přání rodičů dítě naočkuje kalmetizační středisko a očkování uhradí příslušná pojišťovna. U těchto tří očkování hradí pojišťovna očkovací látku i její aplikaci přímo očkujícímu lékaři.

Kromě povinných a hrazených očkování doporučují dětští lékaři i další nepovinná a nehrazená očkování (proti planým neštovicím, hepatitidě A, B nebo kombinovanou A+B, meningokokových infekcím, klíšťové encefalitidě, rotavirovým průjmovým onemocněním, proti papilomavirům způsobujícím rakovinu děložního čípku aj.). Na tyto vakcíny přispívá pojišťovna v rámci svých preventivních programů, hradí se pouze očkovací látka, nikoliv její aplikace.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna poskytuje v roce 2015 dětem do 18 let včetně příspěvek  na jakékoliv očkování nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to do výše 500 Kč .

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.