Kód pojišťovny

Psychomotorický vývoj dítěte

Jak se dítě vyvíjí v pohybu? Jak mluví a o čem? Jaké má vztahy s dospělými, rodinou nebo vrstevníky? Co může rodič pro dítě udělat nebo i neudělat, aby se vyvíjelo správným směrem? Jaké jsou příčiny závažných vývojových opoždění?

Psychomotorickým vývojem je myšleno postupné dosažení dovedností v oblasti pohybu, řeči, duševního a sociálního života. Období, kdy by mělo dítě daných dovedností dosáhnou, je pouze orientační, a proto by se mělo k hodnocení psychomotorického vývoje přistupovat  individuálně a zohlednit konstituční, sociální, kulturní a rodinné faktory, které mohou způsobit různé akceptovatelné odchylky. Některé děti třeba vůbec nelezou po čtyřech, jen se plazí, a poté postupně přejdou na chůzi. Lezení úplně vynechají, a přesto je jejich vývoj považován za normální. K hodnocení vývoje  je vhodné využívat hračky, známé prostředí a především informace ze strany rodičů, protože dítě nemusí být schopno danou dovednost předvést na požádání, i když ji běžně provádí.

Je potřeba zdůraznit, že dítě by se mělo hlavně motivovat, stimulovat a podporovat ve svých činnostech. Není potřeba dítě posazovat a dávat ho do židličky, pokud ještě samo nesedí, není vhodné ho učit chodit vedením za ruce nebo ho dávat do různých chodítek... Dítě postupně dozraje ke všem těmto činnostem samo. Není také potřeba srovnávat ho s dítětem známých a sousedů a snažit se je dohonit či předhonit nebo dokonce dítě kritizovat za to, že něco nedokáže. Každé dítě je individuální osobnost a měli bychom k němu přistupovat s láskou a pochopením, abychom mu vytvořili vhodné prostředí pro jeho psychomotorický vývoj.

Samozřejmě v situaci, kdy je dítě v psychomotorickém vývoji skutečně výrazně opožděno vzhledem k populačnímu průměru, je nutné ho řádně vyšetřit a odhalit příčinu tohoto opoždění. Dítě může být opožděno psychicky - mentální retardace,  motoricky - motorická retardace nebo v obou složkách dohromady - psychomotorická retardace. Příčin psychomotorické retardace je mnoho. Je to např. dětská mozková obrna , která vzniká nejčastěji jako důsledek nedostatku kyslíku nebo krvácení do mozku u plodu v souvislosti s porodem, infekce plodu v průběhu těhotenství (toxoplazma, zarděnky atd.), vlivy toxických látek na plod v těhotenství (drogy, alkohol..), těhotenská gestóza (zvýšený tlak, otoky, bílkovina v moči těhotné ženy). Dále chromozomální aberace (např. známá trisomie chromozomu 21 - Downův syndrom), metabolické vady (např. fenylketonurie, galaktosemie), záněty, úrazy nebo nádory mozku, svalová onemocnění (např. Duchenneova svalová dystrofie) atd.

Sledujeme, zda vývoj dovedností a schopností dítěte je přiměřený kalendářnímu věku. Všímáme si pohybů, chování, dovednosti při hře.

Vliv na něj má

 • dědičnost
 • výchova
 • učení v rodině,škole,ve společnosti

Zahrnuje-vývoj

 • hrubé a jemné motoriky
 • řeči
 • smyslový vývoj
 • sociální a citový vývoj

Smyslový vývoj

Zrak

 • po narození vnímá dítě světlo a tmu
 • ve 2 měsících poznává tvář matky
 • ve 3 měsících fixuje všechny předměty
 • ve 4.-6. měsících začíná rozeznávat barvy-pojmenuje je až ve 3 letech
 • v prvním roce může šilhat,dítě je dalekozraké

Sluch

 • novorozenec reaguje na zvukový signál pohybem celého těla nebo pláčem
 • ve 3. měsíci otáčí hlavu za zvukem
 • v 8. měsíci se provádí v poradnách orientační sluchová zkouška - pokud je reakce nepřesvědčivá, je nutno dítě nechat vyšetřit na ORL - NE!!! Orientační vyšetření sluchu provádí praktický lékař v rámci preventivních prohlídek už  od 14 dní věku dítěte. V případě podezření na sluchovou vadu je důležité zajistit co nejdříve vyšetření odborným lékařem ORL. V mnoha porodnicích se provádí orientační přístrojové vyšetření sluchu  již před propuštěním dítěte domů

Čich

 • zpočátku slabé vjemy, vyvíjí se postupně

Chuť

 • od narození vnímá sladké, slané, kyselé, hořké.

Kožní čití

 • taktilní-hmatové-je dobře vyvinuto, nejvíce na sliznici rtů, dutiny ústní, na kůži dlaní, chodidel
 • na bolest, teplotu-vyvinuté mírně

Jednotlivá období psychomotorického vývoje dítěte

1. měsíc

Dítě umí otáčet hlavu ze strany na stranu v poloze na břiše, někdy i na zádech, krátce zvedá hlavu od podložky. Fixuje a sleduje předměty, které se mu ukazují. Pokud se usmějeme,  může nám úsměv oplatit. Pokud se napije mléka,  vydává spokojené vzdychavé zvuky.

3. měsíc

Dítě umí v poloze na břiše zvednout hlavu i trup nad podložku, opírá se na předloktí, „pase koníčky",  při přitahování do sedu již krátce udrží hlavičku (padá jen mírně dozadu), sleduje pohybující se hračky a snaží se je uchopit,  prohlíží si svoje prsty a hraje si s nimi. Spontánně se usmívá. Samo spontánně vydává zvuky, žvatlá.

6. měsíc

V lehu na bříšku zvedá ručky a nožky do výše; dokáže se převalit z bříška na záda; za podané prsty se přitáhne do sedu; podržíme-li dítě v podpaždí, zapře nožky pevně o podložku; žvatlá slabiky - ba, va, ma, pa, ta; dokáže dobře přijímat stravu lžičkou

9. měsíc

Pohybuje se po podložce v poloze na břiše. Může se plazit nebo lézt po čtyřech, umí se válet a přetáčet. Dokáže samo sedět. Zkoumá předměty ruka - oko - ústa. Má strach z neznámých lidí. Dokáže vyslovit několik slabik těsně za sebou.

12. měsíc

Samo se přitahuje do stoje, stojí s oporou např. nábytku, chvíli i samostatně, bez opory, dělá první krůčky. Některé děti umí už i samy chodit. Třese s předměty a hračkami, bouchá s nimi, hází je na zem. Ukazuje blízké osobě náklonnost především matce. Napodobuje zvuk řeči, říká krátká slova, hlavně dvojslabičná.

18. měsíc

Dítě už chodí samostatně, chůze je jistá, dokáže se shýbnout pro předměty na zemi. Intenzivně zkoumá prostředí, schovává věci a zase je přináší, uklízí, hraje si s vodou, přelévá atd.  Používá slova jako máma a táta smysluplně a dokáže říci i další krátká slova.

2 roky

Běhá jistě, ale pokud se vyskytne překážka, obvykle ji obchází, nepřelézá. Dokáže si dřepnout i vstát z dřepu. Napodobuje každodenní činnosti a chování dospělého - hra na role. Zkouší se prosadit, brání si svoje hračky a své vlastnictví, nechce věci půjčovat. Používá smysluplně nejméně 20 slov, dokáže porozumět výzvě a splnit jednoduchý úkol.

3 roky

Seskočí ze stupínku snožmo, umí stát na jedné noze asi l sekundu. Dokáže se soustředit a koncentrovat na hry, kdy napodobuje činnosti a zároveň zapojuje svoji bohatou fantazii. Používá správná podstatná jména, jednotné i množné číslo. Mluví ve krátkých větách, dokáže zazpívat jednoduchou písničku, řekne delší říkanku, dokáže rozeznat základní barvy.

4 roky

Dokáže chodit po schodech nahoru i dolů bez držení, umí stát na jedné noze více jak l sekundu. Jednoduchá konstruktivní hra, hlavně hra na role, ale už dohromady s ostatními dětmi. Chce si hrát s vrstevníky, hledá kamarády. Dokáže hovořit s ostatními, vyprávět zážitky, nakreslí jednoduchou postavu bez trupu (hlavonožec), zachovávání čistoty není problém, samo se umyje.

5 let

Dítě umí stát na jedné noze déle než 5 sekund a umí skákat na jedné noze - poskočí alespoň 5x za sebou. Dokáže dodržovat pravidla hry, dokáže hrát a plně se koncentrovat i na  složitou hru. Spolupracuje se spoluhráči a kamarády, drží se stanovených pravidel. Bezchybná výslovnost, možné jsou drobné gramatické chyby. Řekne, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik má roků, pomáhá v domácnosti, rozezná pravou a levou ruku, nakreslí reálnou postavu

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.