Kód pojišťovny

Úhrada očkování proti chřipce

Očkování proti sezónní chřipce - Sezóna 2022/2023

Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2022/2023  hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění v následujících případech:

  • všem osobám nad 65 let věku
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem
  • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
  • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.

Očkovací látku pojištěnec dostane přímo u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který ji bude aplikovat. Jedná se o ordinaci všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, případně jiného ošetřujícího lékaře - ambulantního specialistu, pokud má výkon očkování s ČPZP nasmlouvaný.

Očkovací vakcínu nelze předepisovat na recept, aby si ji pacient následně vyzvedl v lékárně.

Z veřejného zdravotního pojištění není hrazeno žádné očkování ani očkovací látka, pokud očkování provede některé z očkovacích center - v případě očkovacích center se nejedná o smluvní poskytovatele zdravotních služeb. V případě, kdy dá pojištěnec přednost očkování v očkovacím centru, musí si sám uhradit očkování i očkovací látku.

Aktuálně jsou z veřejného zdravotního pojištění plně hrazeny čtyřvalentní vakcíny Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra (úhrada obou vakcín je 327,71  Kč). Dále je k dispozici doplatková vakcína Efluelda (úhrada rovněž 327,71 Kč, orientační cena 918 Kč).

Pro děti od 24 měsíců do méně než 18 let je k dispozici i Fluenz Tetra vakcína ( Kód 0209483 ) ve formě nosního spreje. Úhrada jedné dávky je 327,71 Kč (orientační cena za 1 dávku je 754 Kč).

                                    Využijte možnost očkování - chraňte své zdraví.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.