Kód pojišťovny

Informace o fúzi ČPZP a ZP M-A

 • Pro pojištěnce
 • Pro plátce a zaměstnavatele

Informace pro pojištěnce

Vážení klienti,
na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 15525/2012 bylo povoleno sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která od 1. 10. 2012 přebírá veškerá práva a závazky ZP M-A. K tomuto datu se stávají automaticky všichni pojištěnci Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Obecné informace o ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Sídlo: Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika
Kód pojišťovny: 205
Počet pojištěnců: 1,2 mil.
Počet smluvní zdravotnických zařízení: 25 tis.
Počet poboček: 128 (včetně poboček ZP-MA)

Informace pro pojištěnce ČPZP

Sloučením zdravotních pojišťoven se pro klienty ČPZP nic nemění, naopak získají ještě širší nabídku preventivních programů a rozšíření smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb (zdravotnických zařízení).

Nejčastější otázky a odpovědi pro pojištěnce METAL-ALIANCE

Proč se obě zdravotní pojišťovny slučují?

Sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) a Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE (ZP M-A) vychází z rozhodnutí správních rad obou pojišťoven, přičemž tento krok byl schválen ministerstvem zdravotnictví. Sloučení reaguje na současnou situaci ve zdravotnictví, přinese větší komfort nejen pro klienty, ale také pro zdravotnická zařízení. ČPZP může klientům nabídnout partnerství ve formě finanční stability, široké nabídky preventivních programů a zajištění dostupnosti zdravotních služeb.

Proč jsem se stal/a klientem/klientkou České průmyslové zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE po sloučení s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zaniká. Právním nástupcem ZP M-A se stává Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a pojištěnci ZP M-A se automaticky stávají jejími klienty.

Musím se jít přihlásit na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu?

ČPZP zajistí veškeré administrativní záležitosti spojené se sloučením obou pojišťoven, nemusíte se tedy přihlašovat. Automaticky se stáváte pojištěncem České průmyslové zdravotní pojišťovny od 1. 10. 2012.

Ošetří mě moji stávající lékaři?

Veškerá práva, povinnosti a závazky přešly na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, a proto smlouvy, které měla ZP M-A sjednány se zdravotnickými zařízeními, zůstávají v platnosti i po sloučení s ČPZP. Vaši ošetřující lékaři Vám poskytnou stejnou zdravotní péči tak jako doposud, nemusíte se obávat jejich odmítnutí nebo úhrady péče v hotovosti.

Jakým způsobem získám nový průkaz pojištěnce (EHIC)?

Nový průkaz pojištěnce bude odeslán do konce října 2012 na Vaši adresu, která je evidována v informačním systému ZP M-A. Jakmile dopis s průkazem EHIC obdržíte, starý průkaz pojištěnce znehodnoťte (např. přestřihnutím) nebo odevzdejte na pobočce ČPZP. Pokud nový průkaz zdravotního pojištění do konce října neobdržíte, kontaktujte nás prosím na nejbližší pobočce či na lince Infocentra 810 800 000.

Potřebuji jít k lékaři, ale stále mi nepřišel nový průkaz pojištěnce ČPZP.

Lékaři budou akceptovat Váš průkaz pojištěnce ZP M-A do 31. 12. 2012. Pokud neobdržíte nový průkaz pojištěnce ČPZP do konce října 2012, kontaktuje nás, prosím, na lince Infocentra 810 800 000 nebo na nejbližší pobočce.

Musím nahlásit svému zaměstnavateli změnu pojišťovny?

Nemusíte. Všechny potřebné administrativní záležitosti za Vás vyřídí ČPZP.

Co když můj ošetřující lékař nebude mít s ČPZP smlouvu?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přebírá veškerá práva a závazky Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Všechny smlouvy se zdravotnickými zařízeními přechází na ČPZP, proto tento případ nemůže nastat. Setkáte-li se s jakýmkoliv problémem u Vašeho ošetřujícího lékaře, kontaktujte nás prosím na lince Infocentra 810 800 000 nebo na nejbližší pobočce.

Jaká je aktuální nabídka preventivních programů?

Od 1.10. 2012 bude pro pojištěnce platit společná nabídka preventivních programů, která bude vycházet ze skladby preventivních programů ČPZP a bude doplněna vybranými produkty ZP M-A. Aktuální nabídku preventivních a ostatních programů naleznete nejpozději 1.10.2012 na: www.cpzp.cz

Kde naleznu seznam poboček?

Aktuální seznam poboček naleznete zde.

Přišel mi dopis s průkazem pojištěnce ČPZP, ale já jsem pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny.

Každý registr obsahuje určitou chybovost údajů. Kontaktujte nás, prosím, na lince Infocentra 810 800 000 nebo na nejbližší pobočce.

Elektronická komunikace a webová samoobsluha

Klienti, kteří měli zřízen osobní účet u ZP M-A, mohou využívat stejné přístupové údaje jako ve webové samoobsluze ZP M-A v Elektronické přepážce ČPZP na adrese portal.cpzp.cz. Přihlášení je shodné, jako u portálu nebo webové samoobsluhy ZP M-A - jen se nepoužívá přihlašovací heslo. Zadáte tedy své přihlašovací jméno, kliknete na tlačítko "Odeslat SMS" a dopíšete kód, která vám bude zdarma zaslán prostřednictvím SMS zprávy na váš mobil.

nformace pro plátce pojistného – Zaměstnavatelé, OSVČ a OBZP

Obecné informace o ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Sídlo: Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika
Kód pojišťovny: 205
Počet pojištěnců: 1,2 mil.
Počet smluvní zdravotnických zařízení: 25 tis.
Počet poboček: 128 (včetně poboček ZP-MA)

Platby pojistného za měsíc září 2012 (splatné v měsíci říjnu) provádějte stejným způsobem, tj. na stejné účty ZP M-A jako doposud.

Informace pro plátce pojistného - OBZP

Pokud jste ke dni 1. 10. 2012 veden/a jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tak platby pojistného za měsíc říjen (splatné v měsíci listopadu) a následující, zasílejte ve prospěch bankovního účtu České průmyslové zdravotní pojišťovny:

číslo účtu: 100617286/0300
(SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ07 0300 0000 0001 0061 7286)
Variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo), konstantní symbol je 0558.

Informace pro plátce pojistného - OSVČ

Pokud jste ke dni 1. 10. 2012 veden/a jako osoba samostatně výdělečně činná s povinností hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tak platby pojistného za měsíc říjen (splatné v měsíci listopadu) a následující, zasílejte ve prospěch bankovního účtu České průmyslové zdravotní pojišťovny:

číslo účtu: 19-8696380297/0100
Variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo), konstantní symbol je 0558.

Informace pro zaměstnavatele

Zaměstnavatele žádáme o zajištění převodu pojištěnců ZP M-A k ČPZP (IČ 47672234, kód 205) ve Vaší evidenci pojištěnců k datu 1. 10. 2012.

Z Vaší strany není nutné zasílat ČPZP hromadné oznámení zaměstnavatele o provedeném převodu pojištěnců. Hromadné oznámení zaměstnavatele zašlete pouze v případě nových zaměstnanců pojištěných u ČPZP či ZP M-A, případně u zaměstnanců, kteří Vám doloží změnu zdravotní pojišťovny na ČPZP či ZP M-A v přestupním termínu k 1. 1. 2013.

Přehledy o platbách pojistného a platby pojistného za září 2012 (splatné v říjnu) zasílejte zvlášť na jednotlivé pojišťovny ZP M-A a ČPZP.

Přehledy o platbách pojistného za říjen 2012 (splatné v listopadu) zasílejte již v rámci jednoho přehledu na adresy:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
Ječná 39, 120 00 Praha 2,
platí pro plátce se sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích:

 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice,
platí pro plátce se sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích:

 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Vysočina

1.) Platby pojistného za říjen (splatné v listopadu) a následující, v případě, že jsou Vašimi zaměstnanci pojištěnci ČPZP i ZP M-A, zasílejte ve prospěch účtů:

bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 2228800222/0800
(SWIFT GIBA CZ PX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222) nebo
bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 508090/0300
(SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ37 0300 0000 0000 0050 8090).
Variabilní symbol je IČ plátce. Konstantní symbol je 0558.

2.) Platby pojistného za říjen (splatné v listopadu) a následující, v případě, že jsou Vašimi zaměstnanci pouze pojištěnci ZP M-A, zasílejte ve prospěch účtu:

bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 2228800222/0800
(SWIFT GIBA CZ PX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222).
Variabilní symbol je IČ plátce. Konstantní symbol je 0558.

Původní bankovní účty ZP M-A zůstávají po sloučení zdravotních pojišťoven stále aktivní (po omezenou dobu) pro případné zaslání platby pojistného na tyto účty.

Informace o používání portálových služeb

od 2.10.2012 mohou všichni klienti ZP M-A využívat služeb portálu ČPZP (portal.cpzp.cz).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.