Kód pojišťovny

ČPZP loni vrátila pojištěncům téměř 25 milionů Kč za léky a doplatky

Celkem 24,524 milionu korun vrátila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) pojištěncům, kteří v roce 2012 překročili tzv. ochranný limit. Tuto maximální sumu, kterou by měl pacient zaplatit za rok za zdravotní péči a za léky, loni překročilo 19 869 lidí pojištěných u ČPZP. Průměrná výše přeplatku dosáhla 737 korun.

Ochranný limit 2500 Kč (určený pro děti a mládež do 18 let a pro osoby nad 65 let) v roce 2012 překročilo 18 445 pojištěnců a 1 424 pojištěnců pak překročilo ochranný limit 5000 Kč, který je platný pro všechny ostatní obyvatele ČR.

Za rok 2011 vracela ČPZP svým pojištěncům za léky a doplatky 25,6 milionu korun. Na jednoho pojištěnce připadl v průměru přeplatek 794 korun. ČPZP předloni evidovala 13 826 pojištěnců, kteří překročili ochranný limit 2500 Kč, a 4 884 pojištěnců, kteří překročili limit 5000 Kč.

Pokud pacient stanovený limit překročí, musí regulační poplatky platit stále, ale zdravotní pojišťovna mu částku zaplacenou navíc vrací, a to každého čtvrt roku. Přeplatky tak dostávají lidé na účet nebo složenkou nejpozději do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém limit překročili. Zdravotní pojišťovny zasílají částky vyšší než 50 korun, nižší částky jsou převedeny do dalšího čtvrtletí. Na nadlimitní částku zemřelého pojištěnce mají nárok pozůstalí.

Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny v roce 2008, aby se zamezilo plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Cílem ročního ochranného limitu je chránit především chronicky nemocné pacienty před nadměrnými výdaji za léky a některými regulačními poplatky. Do ochranného limitu se započítávají vedle 30korunového poplatku za vyšetření u lékaře a stejně vysokého poplatku za recept rovněž doplatky za léky (z těch nejlevnějších variant). Nezapočítává se tam poplatek za návštěvu na pohotovosti, za pobyt v nemocnici, v lázních, léčebnách a ozdravovnách, dále zdravotnické prostředky vydané na poukaz, doplatky za příliš levné léky a výdaje za podpůrnou a doplňkovou léčbu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.