Kód pojišťovny

ČPZP vrátila pojištěncům přes dva mil. Kč za léky a doplatky

Ochranný limit, tedy maximální částku, kterou by měl pacient zaplatit za rok za zdravotní péči a za léky, překročilo v první polovině letošního roku 2 213 pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR jim vrátila 2,268 milionu korun. Průměrná výše přeplatku činila 1 025 korun.

Ochranný limit 2500 Kč (určený pro děti a mládež do 18 let a pro osoby nad 65 let) v 1. pololetí 2013 v ČPZP překročilo 2035 pojištěnců a 178 pojištěnců pak překročilo ochranný limit 5000 Kč, který se vztahuje na všechny ostatní obyvatele ČR.

Nejvyšší přeplatek za prvních šest měsíců letošního roku činil 18 668 Kč a náležel muži ve věku 58 let s hlavní diagnózou diabetes mellitus.

ČPZP očekává, že překročení ochranného limitu se výrazněji projeví ve statistice za celý rok 2013, neboť většina pojištěnců ještě nedosáhla hranice 2500 Kč, resp. 5000 Kč. Za rok 2012 překročilo ochranný limit 19 868 pojištěnců ČPZP, kterým bylo vráceno téměř 26 milionů korun. Za rok 2011 vracela ČPZP svým 13 826 pojištěncům za léky a doplatky celkem 25,6 milionu korun.

Pokud pacient stanovený limit překročí, musí regulační poplatky platit stále, ale zdravotní pojišťovna mu částku zaplacenou navíc vrací, a to každého čtvrt roku. Přeplatky tak dostávají lidé na účet nebo složenkou nejpozději do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém limit překročili. Zdravotní pojišťovny zasílají částky vyšší než 50 korun, nižší částky jsou převedeny do dalšího čtvrtletí. Na nadlimitní částku zemřelého pojištěnce mají nárok pozůstalí.

Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny v roce 2008, aby se zamezilo plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Cílem ročního ochranného limitu je chránit především chronicky nemocné pacienty před nadměrnými výdaji za léky a některými regulačními poplatky. Do ochranného limitu se započítávají vedle 30korunového poplatku za vyšetření u lékaře a stejně vysokého poplatku za recept rovněž doplatky za léky (z těch nejlevnějších variant). Nezapočítává se tam poplatek za návštěvu na pohotovosti, za pobyt v nemocnici, v lázních, léčebnách a ozdravovnách, dále zdravotnické prostředky vydané na poukaz, doplatky za příliš levné léky a výdaje za podpůrnou a doplňkovou léčbu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.