Kód pojišťovny

V těchto dnech ČPZP vrací pojištěncům 12 milionů Kč za léky a doplatky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v těchto dnech vrací svým pojištěncům přeplatky za uhrazené regulační poplatky a doplatky za léky. Takzvaný ochranný limit překročilo u ČPZP v posledním čtvrtletí roku 2013 celkem 15 445 pojištěnců. ČPZP jim posílá nazpět bezmála 11,8 milionu korun. Na jednoho pojištěnce připadá průměrný přeplatek ve výši 761 korun.

„Dopisy klientům s kvartálním vyúčtováním regulačních poplatků bude ČPZP zasílat v termínu od 20. února 2014. Finanční částka by měla být klientům zaslána nejpozději do konce února na bankovní účet, případně složenkou,“ upřesnil vedoucí odboru péče o klienty ČPZP Ing. Emil Rakus. Ochranný limit je stanoven na 5000 Kč a je to maximální suma, kterou by měl za rok zaplatit pacient za zdravotní péči. Pro děti a mládež do 18 let a pro osoby nad 65 let je ochranný limit 2500 Kč. Nad tuto částku se lidem zaplacené poplatky a doplatky vracejí.

Za celý rok 2013 dosáhla celková vrácená částka za přeplatky 20 007 103 korun a týkala se 15 591 pojištěnců ČPZP s průměrnou částkou přeplatku 1283 korun. Nejvyšší částka přeplatku za 4. čtvrtletí 2013 i za celý rok 2013 byla vrácena stejné osobě, 54leté ženě z Moravskoslezského kraje s diagnózou dorzalgie (bolesti zad). Za poslední čtvrtletí roku 2013 dostává částku 16 272 korun a celkově za rok 2013 to je 46 782 korun.

Přeplatky dostávají lidé nejpozději do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém limit překročili. I když nemocný limit překročí, dál platí regulační poplatky a doplatky na léky. Zdravotní pojišťovny zasílají částky vyšší než 50 korun, nižší částky jsou převedeny do dalšího čtvrtletí. Na nadlimitní částku zemřelého pojištěnce mají nárok pozůstalí. Přehled nákladů na léčbu lze zjistit z výpisu osobního účtu, který na vyžádání jednou ročně vydá pojišťovnu a ta jej zašle poštou, do vlastních rukou. Jednodušší možností je se přihlásit k přístupu na svůj osobní účet, kde je možné údaje sledovat průběžně.

Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny v roce 2008, aby se zamezilo plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Cílem ročního ochranného limitu je chránit především chronicky nemocné pacienty před nadměrnými výdaji za léky a některými regulačními poplatky. Vybrané poplatky mohou poskytovatelé zdravotních služeb využít ke zlepšení svých služeb. Pokud poplatky a doplatky přesáhnou zákonem stanovenou hranici 5000 (2500) Kč, paradoxně je vrací zdravotní pojišťovna.

Do ochranného limitu se započítávají vedle 30korunového poplatku za vyšetření u lékaře a stejně vysokého poplatku za recept rovněž doplatky za léky (z těch nejlevnějších variant). Nezapočítává se tam poplatek za návštěvu na pohotovosti, za pobyt v nemocnici, v lázních, léčebnách a ozdravovnách, dále zdravotnické prostředky vydané na poukaz, doplatky za příliš levné léky a výdaje za podpůrnou a doplňkovou léčbu. Od 1. 1. 2014 byla zrušena povinnost pacientů hradit regulační poplatek ve výši 100 korun za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče. Seznam léčiv s jejich poplatky a doplatky je uveden na stránkách ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz/léky.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.