Kód pojišťovny

ČPZP si udržela pojištěnce i bez externích náborů

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna si v posledním přestupním termínu udržela přibližně stejný počet pojištěnců. K 1. lednu 2015 bude mít třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR více než 1,203 milionu klientů. Počty klientů si ČPZP udržela navzdory tomu, že skutečně zastavila externí nábory pojištěnců. Pojišťovna tímto krokem ušetřila více než 20 milionů korun, které tak mohly být použity na platby poskytovatelům zdravotních služeb.

Podle údajů Centrálního registru pojištěnců se ke konci letošního června, kdy končil přeregistrační termín, k ČPZP nově přihlásilo přes 30 tisíc pojištěnců. Přibližně stejný počet pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny odešel k jiných zdravotním pojišťovnám, a to jako důsledek náboru pojištěnců prostřednictvím externích firem.

„Vyrovnané saldo příchodů a odchodů pojištěnců z České průmyslové zdravotní pojišťovny bylo dosaženo používáním běžných marketingových nástrojů, ne přemlouváním lidí na ulici. Už proto lze dosažený výsledek považovat za pozitivní, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna potvrdila své úspěšné postavení na trhu zdravotního pojištění,“ komentovala situaci divizní ředitelka ČPZP Ing. Jana Karpetová.

ČPZP jako první zdravotní pojišťovna ukončila nábory pojištěnců s pomocí externích firem, a to dříve, než ministr zdravotnictví pan Svatopluk Němeček apeloval na pojišťovny, aby neplýtvaly penězi náborářským firmám. Lidé na ulici či v bytech s nabídkou na pojištění k ČPZP tak nejsou obtěžováni již od počátku tohoto roku.

Ve snaze získat co nejvíce klientů však pokračovaly některé zdravotní pojišťovny v externích náborech i v používání nekalých praktik. Řada pojištěnců byla převedena jinam i bez svého vědomí, nebo na základě smyšlených informací, jak ČPZP potvrzují sami klienti. S ohledem na tyto skutečnosti rozeslala ČPZP svým dosavadním klientům tisíce dopisů, ve kterých je žádala o sdělení, zda byli přeregistrováni proti své vůli, případně, zda jim nebyly sděleny klamavé informace.

„Potvrdila nám to většina klientů zasláním takzvaného prohlášení. Nyní bojujeme o zpětvzetí několika tisíc klientů, kteří potvrdili, že se náborovými praktikami svých nových zdravotních pojišťoven cítí podvedeni a chtějí se vrátit k ČPZP,“ doplnil vedoucí odboru péče o klienty ČPZP Ing. Emil Rakus.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.