Kód pojišťovny

Odhalením chyb zdravotníků ušetřila ČPZP za 1,5 roku miliardu korun

Pokud poskytovatelé zdravotních služeb předloží České průmyslové zdravotní pojišťovně ke schválení či proplacení neoprávněně nebo nesprávně vykázané zdravotní výkony, nedostanou za ně zaplaceno. Podezřelé doklady totiž ještě před zaplacením zachytí nový informační systém, který třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR používá a který vedl k pronikavému zlepšení prerevizní činnosti. V roce 2013 díky tomu pojišťovna ušetřila 512 mil. Kč, čímž uspořila 2,33 procenta nákladů na zdravotní služby. Půl miliardy úspor zaznamenala i za první polovinu letošního roku.

Nový informační systém na důkladnou kontrolu dokladů ČPZP uvedla do provozu v polovině roku 2012. Tato zdravotní pojišťovna tak mnohem efektivněji plní jednu ze svých základních činností, kterou je kontrola využívání a poskytování zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě.

„Nový prerevizní modul je schopen identifikovat případy, které lze posoudit, aniž je potřeba zkontrolovat zdravotnickou dokumentaci pacienta. V roce 2013 jsme prověřili téměř 2 miliony podezřelých dokladů. Například se jedná o aplikaci celého balení léku místo jedné dávky/ampule, vykázání zákroku na pacienta, který není naším pojištěncem, vykázání vyššího než povoleného počtu zákroků, provedení zákroku, který není v daném případě fyzicky možný nebo neexistující zdravotní výkon. V mnoha případech se ale jedná o prostý omyl personálu zdravotnického zařízení, který by ale při neodhalení vedl k neoprávněné úhradě a tyto finance by chyběly například v onkologické léčbě,“ říká zdravotní ředitelka ČPZP MUDr. Renata Knorová, MBA.

V prvním pololetí roku 2014 je úspora, kterou ČPZP v rámci prerevizních kontrol očekává, dokonce téměř stejná jako za celý předchozí rok. ČPZP totiž za první polovinu letošního roku odmítla doklady za bezmála 0,5 mld. Kč a i tyto finanční prostředky použije na řádné úhrady zdravotních služeb.

Podstatné je, že výsledky prerevizní činnosti ČPZP akceptují rovněž poskytovatelé zdravotních služeb (PZS). Důkazem správného postupu je velmi nízký počet reklamací a následně provedených oprav ve vykázané zdravotní péči, která je předkládána pojišťovně k úhradě. „Tímto způsobem a ve spolupráci s PZS verifikujeme úhrady a dbáme na efektivní vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ zdůraznila zdravotní ředitelka.

Díky funkčnímu a účelnému fungování prerevizního modulu se revizním lékařům uvolňují ruce pro další procesy posuzovací, schvalovací a kontrolní činnosti. Například se to pozitivně projevilo při schvalování návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, kde ČPZP v 1. pololetí roku 2014 zaznamenala enormní 33procentní nárůst v počtu posuzovaných dokumentů oproti stejnému období roku 2013. „Naši revizní lékaři mají také více času na složitější kontroly například v systému úhrad DRG a je zde zároveň vytvořen prostor pro zvýšení fyzických kontrol našich lékařů přímo ve zdravotnických zařízeních. A v neposlední řadě tímto minimalizujeme chyby a omyly při vykazování péče,“ doplnila MUDr. Renata Knorová, MBA.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.