Kód pojišťovny

Informace o změně preventivních programů

14.07.2015

Vážení klienti,

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna každoročně připravuje pro své pojištěnce vyváženou a atraktivní nabídku preventivních programů. Stejně tomu je i v roce 2015.

Možnosti nabídky jsou ovšem limitovány finančními prostředky na příslušný kalendářní rok, kterými ze zákona každá pojišťovna disponuje. Vzhledem k tomu, že se finanční limity na konci pololetí naplnily, je pojišťovna nucena přistoupit k částečnému omezení preventivních programů do konce roku 2015.

Důvodem, proč bylo ke změně preventivních programů přistoupeno, je skutečnost, že se snižuje objem disponibilních prostředků fondu prevence, který dle zákona může být použit k proplácení preventivních programů. Preventivní programy jsou financovány z prostředků fondu prevence, který je tvořen příjmy z úroků z vkladů na bankovních účtech a z penále a pokut za neplacení pojistného na zdravotní pojištění.  V žádném případě tyto programy nejsou hrazeny z pojistného, hrazeného plátci zdravotního pojištění. S ohledem na skutečnost, že úrokové sazby všech bankovních institucí dlouhodobě klesají, snižuje se i celkový rozpočet na preventivní programy. Tento trend ovšem ČPZP nemůže nijak ovlivnit.

Nutná úprava preventivních programů je připravena tak, aby nabídka i nadále oslovila co nejširší spektrum pojištěnců. Cílem je zachovat zejména preventivní programy pro děti a programy pro prevenci závažných civilizačních onemocnění. Změna navíc nemá vliv na celkovou částku čerpání a pojištěnci mohou i nadále čerpat preventivní programy až do výše 1.500 Kč ročně.

Vážení klienti, preventivní programy České průmyslové zdravotní pojišťovny patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co zdravotní pojišťovny nabízejí. Důkazem je skutečnost, že za roky 2013 a 2014 přispěla svým klientům na preventivní programy celkovou částkou vyšší než 400 milionů Kč. ČPZP se např. i v tomto roce aktivně zapojila do kampaně Pozorkliste.cz a příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě získalo více než 23.000 pojištěnců.

Chtěli bychom vám poděkovat za projevenou důvěru a pevně věříme, že si i nadále vyberete z nabídky preventivních programů a doplňkových produktů a služeb, které ČPZP nabízí. Na rok 2016 připraví ČPZP pro své klienty novou nabídku preventivních programů.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.