Kód pojišťovny

Ještě nejste u ČPZP? Přidejte se k nám v září!

20.08.2015

Do České průmyslové zdravotní pojišťovny můžete přejít také v září! Pokud se chcete přidat k 36 000 nových klientů, kteří za poslední rok rozšířili řady pojištěnců ČPZP, máte novou šanci. Díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění totiž můžete změnit zdravotní pojišťovnu ještě v průběhu celého září. Služeb České průmyslové zdravotní pojišťovny budete moci využívat již od ledna 2016.

Zákon č. 200/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nově upravuje podmínky, za nichž lze změnit zdravotní pojišťovnu.

V roce 2015 lze na základě přihlášky podané k nové zdravotní pojišťovně nejpozději 30. 9. 2015. změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 1. 2016, tzn. máte ještě možnost stát se pojištěncem ČPZP od tohoto data.

V roce 2016 a letech následujících bude možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Řádně podepsaná přihláška se podává vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Změna zdravotní pojišťovny je možná pouze k 1. 1. nebo 1. 7. příslušného kalendářního roku. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.