Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Úhrada očkování proti pneumokokovým onemocněním, informace pro pojištěnce

Informace k očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku

V souladu s platnou novelizací zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je s platností od 1.9.2015  z veřejného zdravotního pojištění  hrazeno  pojištěncům  nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím. Očkování zajišťuje registrující praktický lékař pro dospělé.

K dispozici jsou dvě vakcíny: Pneumo 23 a Prevenar 13. Vakcína Pneumo 23 je plně hrazena, pokud si pojištěnec zvolí Prevenar 13,  který  je aktuálně hrazen do výše 482,33 Kč, uhradí pojištěnec v ordinaci očkujícímu lékaři doplatek ceny vakcíny.

Pojištěncům nad 65 let, kteří se nechali naočkovat oběma vakcínami, je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena pouze jedna z vakcín (buď Pneumo 23 plně nebo Prevenar 13 částečně). Na druhou vakcínu nebo doplatek je možno v rámci preventivních programů čerpat příspěvek do výše 700 Kč.

Za obsah odpovídá: MUDr. Martin Tkáč

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205