Kód pojišťovny

Úhrada očkování proti pneumokokovým onemocněním - informace pro pojištěnce

Očkování proti pneumokokovým onemocněním je plně hrazeno v následujících případech:

1. Nepovinné očkování kojenců a batolat:    

Očkování je hrazeno v případě, že byly dvě dávky očkovací látky aplikovány od druhého do sedmého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v uvedeném ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné

2. Očkování větších dětí a dospělých- očkování hrazeno v následujících případech:

  • pojištěncům nad 65 let věku
  • pojištěncům umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory
  • pojištěncům umístěným v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem.
  • pojištěncům s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

K dispozici jsou  pneumokokové vakcíny Synflorix (tento pouze do 30. 6. 2024),  Prevenar 13, Vaxneuvance, Apexxnar a  Pneumovax 23.

Úhrady vakcín:  

v indikovaných případech jsou s platností od 8.2.2024 všechny pneumokokové vakcíny plně hrazeny, od 1.4.2024 je i vakcína Apexxnar/Prevenar 20 schválena pro dětský věk - použití od 8 týdnů věku.

  • kojenci  od 8 týdnů věku:  Prevenar 13,  Vaxneuvance nebo Apexxnar/Prevenar 20 –  všechny vakcíny jsou plně hrazeny. Do 30. 6. 2024 je plně hrazena i vakcína Synflorix
  • rizikové osoby:  Prevenar 13, Vaxneuvance,  Apexxnar/Prevenar20 nebo  Pneumovax 23 – všechny vakcíny jsou plně hrazeny.  Doporučené očkování rizikových osob:  začít vakcínou Prevenar 13 nebo Vaxneuvance nebo Apexxnar/Prevenar 20 -   v případě prvních dvou vakcín se doporučuje za 1-5 let naočkovat vakcínou Pneumovax 23. Pokud se použije Vakcína Apexxnar/Prevenar 20, už se neočkuje Pneumovaxem 23
  • senioři nad 65 let: Prevenar 13 (plná úhrada 1 448,12 Kč), ostatní vakcíny nejsou hrazeny, pokud nejde o rizikové osoby
  • osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo domovech se zvláštním režimem (pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem) : vakcíny Prevenar 13 nebo Pneumovax 23 -  plně hrazena jedna z uvedených vakcín (lékař objednává u distributora na účet zdravotní pojišťovny)

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.