Kód pojišťovny

Úhrada očkování proti pneumokokovým onemocněním - informace pro pojištěnce

Očkování proti pneumokokovým onemocněním je plně hrazeno v následujících případech:

1. Nepovinné očkování kojenců a batolat:    

Očkování je hrazeno v případě, že byly dvě dávky očkovací látky aplikovány od druhého do sedmého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v uvedeném ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Vakcíny SYNFLORIX (plně hrazená) a PREVENAR 13 (aktuální úhrada pojišťovnou 998,68 Kč, doplatek do ceny vakcíny hradí očkujícímu lékaři zástupci dítěte) . Očkuje praktický lékař pro děti a dorost, který vakcínu nakoupí a následně spolu s výkonem očkování vykáže pojišťovně. Vakcínu nelze předepsat k úhradě na recept.

2. Očkování větších dětí a dospělých - očkování hrazeno v následujících případech:

  • pojištěncům nad 65 let věku
  • pojištěncům umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory
  • pojištěncům umístěným v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem.
  • pojištěncům s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

K dispozici jsou  pneumokokové vakcíny Synflorix,  Prevenar 13 a  Pneumovax 23.

Úhrady vakcín :

  • děti do 2 let věku:  Synflorix nebo Prevenar 13 –obě  vakcíny hrazeny částkou 998,68 Kč
  • děti 2-5 let : Prevenar 13, Synflorix nebo Pneumovax 23 – všechny vakcíny hrazeny částkou 610,09 Kč
  • rizikové osoby od dovršení 5 do dovršení 65 let: Prevenar 13 nebo  Pneumovax 23 – u obou úhrada 610,09 Kč
  • senioři nad 65 let: Prevenar 13 (plná úhrada 1458,89 Kč) nebo Pneumovax 23 (610,09 Kč)
  • osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech pro seniory nebo domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo domovech se zvláštním režimem: plně hrazena jedna z uvedených vakcín (lékař objednává u distributora na účet pojišťovny

Očkování zajišťuje registrující všeobecný praktický lékař. Vakcínu v tomto případě nelze předepsat na recept, očkující lékař ji objedná na vlastní náklady a spolu s výkonem očkování ji vykáže zdravotní pojišťovně. Vakcíny předepsané na recept zdravotní pojišťovna nehradí.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.