Kód pojišťovny

Platby zdravotního pojištění se od ledna změní

Od ledna 2016 budou živnostníci platit na zdravotním pojištění minimálně 1823 korun měsíčně. Osoby samostatně výdělečné činné by se na změnu měly připravit. Nezaplacené pojistné mohou pojišťovny vymáhat v krajních případech i soudně. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna eviduje víc než 100 tisíc živnostníků, kteří v loňském roce na zálohách odvedli více než 1,2 miliardy korun.

Částka zahrnuje i ty pojištěnce, kteří mají živnost jako vedlejší činnost a jsou zaměstnáni v hlavním pracovním poměru. „Pokud je OSVČ současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) a tyto skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc, nemusí hradit zálohy na pojistném. Po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok je dopočten případný doplatek na pojistném,“ vysvětluje důležité rozdíly Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Podle mluvčí pojišťovny někteří podnikatelé na své povinnosti zapomínají. Nejedná se však o nic závažného. „Stejně jako u ostatních typů plátců i u živnostníků mohou být v evidenci zaznamenány výpadky v platbách, a to jak ojedinělé, tak i trvající několik měsíců. Dluh může vzniknout i tím, že nám pojištěnec v dané lhůtě neoznámí konec nebo přerušení živnosti. Všechny nesrovnalosti řešíme nejprve poštou a prostřednictvím textové zprávy. Důvodem pro využívání SMS je zrychlení komunikace mezi plátci a zdravotní pojišťovnou,“ dodává dále Elenka Mazurová s tím, že pojistné hradí osoby samostatně výdělečně činné kvůli čerpání zdravotní péče.

Dopis s formulářem přehledu o příjmech a výdajích mohou osoby samostatně výdělečně činné očekávat v lednu. V dalším dopise se dozví informace o pojistném a zaplacených zálohách za uplynulý kalendářní rok. Tyto údaje pak živnostníci zadají do svých přehledů a daňových přiznání. „V přehledu o příjmech a výdajích by případně neměly chybět doklady o zařazení mezi státem hrazené pojištěnce. Jde například o potvrzení o studiu nebo pobírání rodičovského příspěvku,“ shrnula další povinnosti živnostníků mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.