Kód pojišťovny

Ozdravně léčebné pobyty dětí s doprovodem

ČPZP připravila i v letošním roce ozdravně léčebné pobyty v Beskydech pro děti ve věku od 4 do 6 let včetně s doprovodem. Ubytování účastníků umožňuje vždy samostatné ubytování dítěte s jeho doprovodem. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze (5x denně pro děti, 3x denně pro doprovod).

Čeladná

Čeladenka

Horská obec Čeladná je malebná vesnice v údolí řeky Čeladénky, v nadmořské výšce 385 – 1276 m n.m. na úpatí několika Beskydských hor – Smrk (1276 m), Malý Smrček (711 m), Smrček (858 m), Malá Stolová (1009 m), Skalka (964 m). Většina těchto hor se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy v klimaticky příznivých podmínkách. Území obce je převážně hornaté, pokryto lesy a loukami. Obec má 2155 obyvatel.

Výše příspěvků za dítě a doprovod:

doplatek za dítě

doplatek za doprovod

0 Kč

4.000 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • ubytování
 • stravování
 • pitný režim (2,5 l tekutin denně)
 • doprava (z Ostravy do Čeladné a zpět)
 • přítomnost lékaře 24 hodin denně
 • zajištění sportovního a kulturního programu
 • bezplatné využití sportovišť
 • dva půldenní výlety
 • wi-fi

Termíny ozdravně léčebných pobytů dětí s doprovodem

 Turnus

Odjezd z Ostravy

Příjezd do Ostravy

 

01.09.2016

15.09.2016

 

15.09.2016

29.09.2016

Pozn. doprovod musí být pojištěn u ČPZP, při odjezdu proběhne kontrola občanských průkazů.

Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny pro:

 • děti, které jsou pojištěnci ČPZP,
 • doprovod dítěte, který je pojištěncem ČPZP (za doprovod je považován zákonný zástupce dítěte, popř. osoba zplnomocněna zákonným zástupcem),
 • děti ve věku od 4 do 6 let včetně,
 • děti, které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím.

Přihlášky na ozdravně léčebné pobyty s doprovodem můžete odevzdávat od 1.3.2016 do 31.7.2016.

Jak dítě přihlásit

Vaše dítě přihlásíte vyplněním této přihlášky: Přihláška dítěte na ozdravně léčebný pobyt s doprovodem (dále jen „Přihláška“).

„Přihlášku“ vystavuje praktický lékař pro děti a dorost (u kterého je dítě registrováno) na žádost zákonného zástupce dítěte nebo na doporučení odborného lékaře.

První část „Přihlášky“ vyplní rodiče (důležité uvést: mobilní telefon, e-mail), druhou část vyplní ošetřující lékař a třetí část slouží k vyjádření revizního lékaře pojišťovny. „Přihláška“ musí být doručena do ČPZP nejpozději do 31.7.2016 na kteroukoliv pobočku ČPZP nebo zaslána poštou na adresu:

ČPZP, obchodní úsek
Ing. Hana Hettenbergerová
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava-Vítkovice

V přihlášce si rodiče označí předběžný požadovaný turnus. Tento požadavek slouží jako podklad pro zařazení dítěte s doprovodem na ozdravně léčebný pobyt. Pokud bude kapacita Vámi zvoleného termínu již naplněna, dítě může být zařazeno do jiného turnusu.

Výběr účastníků

Ozdravně léčebné pobyty s doprovodem jsou určeny dětem, které splňují níže uvedené zdravotní indikace. Konečný výběr provede revizní lékař pojišťovny ČPZP podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti. Rodiče všech dětí budou informováni o výsledku rozhodnutí e-mailem.

Indikace pro léčbu

Kontraindikace pro účast na pobytu

Recid. katary HCD s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35.0, J37, J38, J39)

fotosenzibilita

Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30)

epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

Bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42)

vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu

Sinobrochitis (Dg. J32, J40, J42)

 

všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby) a závažné poruchy chování (s péčí psychologické poradny či dětského psychiatra)

Bronchitis asthmatica, dermorespirační syndrom, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45)

enuresis nocturna

 

psoriaza

 

chronické a recividující ekzémy včetně atopického

 

závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto typu léčebné akce

 

cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků

 

bezlepková dieta a jiná nutná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebné akce

 

malabsorpční syndrom

 

polyvalentní potravinové alergie

 

všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“

 

specifické kontraindikace (u diagnóz)

 • impetigo a mikrobiální ekzémy (u L20, L40)
 • tuberkulóza a bronchiektázie (u J45)

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.