Kód pojišťovny

Alergie trápí každého pátého Čecha. Nejčastěji je to senná rýma nebo astma

Ostrava, 29. března 2016 - Nějakou formou alergie trpí více než dva miliony lidí v České republice. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vynakládá na léčbu alergií každoročně částku blížící se třem stům milionů korun a pro chronicky nemocné děti pořádá ozdravné pobyty v klimaticky příznivých přímořských a vysokohorských podmínkách.

Alergické onemocnění vzniká nepřiměřenou reakcí organizmu při aktivaci určité skupiny imunoglobulinů při kontaktu se specifickým alergenem. V krvi kolují zvýšené protilátky proti vyvolávajícímu alergenu. Laboratorně lze určit více jak 500 druhů alergenů.

„Rozsah projevů nepřiměřené alergické reakce na organizmus je široký, podle cílového orgánu mluvíme o alergické rýmě (senná rýma), alergické bronchitidě, astmatu, u kůže je to ekzém nebo kopřivka. Někdy může dojít až k takzvanému anafylaktickému šoku, tedy k zúžení průdušek, otoku, snížení krevního tlaku až zástavě srdce,“ popisuje možné příznaky tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

O alergii rozhoduje mnoho faktorů

Genetickou predispozici k alergickému onemocnění má podle odhadu odborníků třetina naší populace. Ne vždy se musí náchylnost k alergickému onemocnění klinicky projevit. Závisí na osobních faktorech souvisejících s životním stylem, jako je strava v těhotenství, strava dítěte, infekce, prostředí domácnosti, roli hraje i zevní prostředí, zejména znečištění ovzduší. Léčba spočívá v úpravě stravy i okolního prostředí. Odborná léčba pacienta je realizovaná buď nespecifickými přípravky, které snižují zánětlivé projevy organizmu, nebo specifickými látkami – tzv. autovakcínami, pomocí kterých se podává alergen ve stále se zvyšujících koncentracích s cílem snížit nebo potlačit přecitlivělost organizmu daného člověka na konkrétní alergen.

Nejdražší typy alergie jsou rýma a astma

Ze statistik České průmyslové zdravotní pojišťovny vyplývá, že z alergií nás nejvíce trápí rýma a astma. „Z vykázaných diagnóz byly v roce 2015 nejvyšší náklady na diagnózu Vazomotorická a alergická rýma – rhinitis, na jejíž léčbu jsme vynaložili více než 57 milionů korun, zatímco v roce 2014 byly nejvyšší náklady spojené s diagnózou Astma s celkovou částkou přesahující 54 milionů korun. Podotýkám, že uvedené náklady za diagnózy ve velké míře nezahrnují náklady za léky,“ upozorňuje Elenka Mazurová.

Každá ze zmíněných diagnóz tak pohltila minimálně pětinu všech prostředků, které ČPZP vynaložila na léčbu všech alergií. Náklady na léčbu alergií dosáhly v České průmyslové zdravotní pojišťovny více než 282 milionů korun, z toho 171 milionů korun tvořily léky. V roce 2014 to bylo dokonce 286 milionů korun, z toho léky tvořily 159 milionů.

Alergickým dětem pomáhají ozdravné pobyty

S Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou jsou neodmyslitelně spojeny ozdravné či léčebné pobyty pořádané každoročně pro chronicky nemocné děti, pojištěnce ve věku od 8 do 15 let. Pobyty v příznivém klimatickém prostředí jsou čtrnáctidenní, doprovází je upravený režim a pod dohledem zdravotníků přispívají k vylepšení či stabilizaci zdravotního stavu dětí. ČPZP posílá každé léto 400 dětí do Černé Hory a 160 dětí do Vysokých Tater na Slovensku. Přihlášky pro letošní pobyty ČPZP přijímá do konce dubna. Více informací naleznete ZDE

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.