Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Ozdravně léčebné pobyty dětí v roce 2017

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pořádá i v letošním roce pro Vaše děti 14-denní ozdravně léčebné pobyty bez doprovodu rodičů, a to v klimaticky příznivých přímořských a vysokohorských podmínkách.

Přímořský pobyt

Příjem přihlášek pro přímořské ozdravně léčebné pobyty byl ukončen.

Černá Hora, Čanj – hotel Zlatibor

Známé letovisko Čanj se nachází mezi Petrovacem na Moru a městem Bar, 7 km severozápadně od letoviska Sutomore. V této blasti je téměř 265 slunečních dní, proto se jí také říká „slunečné pobřeží Jadranu". Pláž i mořské dno jsou písečné s drobnými oblázky. Letovisko Čanj nabízí bohaté možnosti sportovního vyžití - víceúčelové hřiště pro házenou, košíkovou, volejbal, atd. Díky svému jedinečnému zázemí je vhodný pro dětské pobyty.

Ubytování je zajištěno ve dvou a třílůžkových pokojích hotelu Zlatibor. Každý pokoj má vlastní sprchu a WC. Hotel se nachází nejvýše ze všech hotelů čanjské riviéry, blízko svahů pohoří Rumija. Díky této příhodné pozici je z hotelu krásný panoramatický výhled na okolní hory a moře. Ráz pobřeží umožňuje bezpečnou organizaci koupání a pobyt dětí u moře. Stravování je zajištěno formou rozšířené penze ve společné jídelně ve vyčleněné části určené pouze pro účastníky ozdravného pobytu. U jídla budou zajištěny nápoje a současně během celého dne budou mít děti k dispozici nápoje v dostatečném množství.

V ceně pobytu jsou zahrnuty dva fakultativní půldenní výlety. Doprava je zajištěna letecky z letiště Leoše Janáčka Ostrava (dříve letiště Ostrava-Mošnov) a z Prahy z letiště Václava Havla.

Náplní pobytu je zejména koupání v moři, hry, soutěže a sportovní aktivity přiměřené věku a zdravotnímu stavu dětských účastníků.

Termíny přímořských ozdravně léčebných pobytů

TurnusOdlet z OstravyPřílet do OstravyOdlet z PrahyPřílet do Prahy
 1

 03.07.2017

17.07.2017 

 03.07.2017

17.07.2017 

 2

 17.07.2017

31.07.2017 

 17.07.2017

31.07.2017 

 3

 31.07.2017

14.08.2017 

 31.07.2017

14.08.2017 

 4

 14.08.2017

28.08.2017 

 14.08.2017

28.08.2017 

 

Vysokohorský pobyt

Příjem přihlášek pro vysokohorské ozdravně léčebné pobyty byl ukončen.

Slovensko, Tatranská Lomnica – hotel Sasanka

Tatranská Lomnica je součástí Tatranského národního parku, přímo pod Lomnickým štítem. Nachází se u sjezdovek ze Skalnatého plesa a v jeho blízkosti (cca 50 m) je dětmi velmi oblíbený relaxpark Jezírko. Poloha je ideální na vycházky a túry do vysokohorského prostředí.

Ubytování je zajištěno ve dvou, tři a čtyřlůžkových pokojích hotelového typu. Každý pokoj má vlastní sprchu a WC. Stravování je zajištěno formou rozšířené penze. V ceně pobytu je zahrnuto pět půldenních výletů (např. Štrbské pleso, Zelené Pleso, dva vstupy do aquaparku, vstup do Tatranského muzea národního parku v Tatranské Lomnici, atd.). Doprava je zajištěna autobusem z Ostravy.

Náplní pobytu jsou ozdravné vycházky do okolí, dýchací cvičení, návštěvy plaveckého bazénu a sauny a další sportovní aktivity přiměřené věku a zdravotnímu stavu dětských účastníků.

Termíny vysokohorských ozdravně léčebných pobytů

TurnusOdjezd z OstravyPříjezd do Ostravy
 1

 01.07.2017

15.07.2017 

 2

 15.07.2017

29.07.2017 

 3

 29.07.2017

12.08.2017 

 4

 12.08.2017

26.08.2017 

Pobyty jsou určeny

  • dětem, které jsou pojištěnci ČPZP,
  • dětem ve věku od 8 do 15 let včetně,
  • dětem, které trpí chronickým onemocněním odpovídajícím stanoveným zdravotním indikacím.

Jak dítě přihlásit

Vaše dítě přihlásíte vyplněním Přihlášky dítěte na ozdravně léčebný pobyt ČPZP (dále jen „Přihláška“). 

„Přihlášku“ vystavuje praktický lékař pro děti a dorost (u kterého je dítě registrováno) na žádost zákonného zástupce dítěte nebo na doporučení odborného lékaře. Dále alergolog nebo kožní lékař, pokud je u nich dítě pro některou z uvedených indikací dispenzarizováno.

První část „Přihlášky“ vyplní rodiče (důležité uvést: mobilní telefon, e-mail), druhou část vyplní ošetřující lékař a třetí část slouží k vyjádření revizního lékaře pojišťovny. „Přihláška“ musí být doručena do ČPZP nejpozději do 15.5.2017 na kteroukoliv pobočku ČPZP nebo zaslána poštou na adresu: ČPZP, úsek obchodní, Ing. Hana Hettenbergerová, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

V přihlášce rodiče označí předběžný požadovaný turnus a místo odletu (odjezdu).
Tento požadavek slouží jako podklad pro zařazení dítěte na ozdravně léčebný pobyt. Pokud bude kapacita Vámi zvoleného termínu již naplněna, dítě může být zařazeno do jiného turnusu.

Výběr účastníků

Ozdravně léčebné pobyty jsou určeny dětem, které splňují níže uvedené zdravotní indikace. Konečný výběr provede revizní lékař pojišťovny ČPZP podle závažnosti zdravotního stavu dětí a stupně naléhavosti. Přednost mají děti, které se pobytu ještě nezúčastnily. Rodiče všech dětí budou informováni o výsledku rozhodnutí e-mailem

Indikace pro léčbuKontraindikace pro účast na pobytu

Recid. katary HCD s oslabenou odolností (Dg. J31, J32, J35.0, J37, J38, J39)

 

fotosenzibilita

 

Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením (Dg. J30)

 

epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty

 

Bronchitis recidivans (Dg. J40, J41, J42)

 

vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu

Sinobrochitis (Dg. J32, J40, J42)

 

všechny stupně mentální retardace, psychické poruchy s maladaptabilitou (znesnadňující přizpůsobení se kolektivu nebo vyžadující intenzivní dohled dospělé osoby) a závažné poruchy chování (s péčí psychologické poradny či dětského psychiatra)

 

Bronchitis asthmatica, dermorespirační syndrom, astma bronchiale (Dg. J42, J44, J45)

 

enuresis nocturna

Psoriaza (Dg. L40) – pouze přímořský pobyt

 

závažné formy základního onemocnění limitující účast dítěte na tomto typu léčebné akce

Chronické a recividující ekzémy včetně atopického (Dg. L20, L21,L23,L30)

 

cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků

 

bezlepková dieta a jiná nutná dietní omezení neproveditelná na tomto typu léčebné akce

 

malabsorpční syndrom

 

polyvalentní potravinové alergie

 

všechny obecné kontraindikace uvedené

v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“

 

 

specifické kontraindikace (u diagnóz)

  •          impetigo a mikrobiální ekzémy

(u L20, L40)

  •          tuberkulóza a bronchiektázie (u J45)

 

Výše finanční spoluúčasti rodičů

příslušnost k ČPZP

Přímořský pobyt

Vysokohorský pobyt

pojištěno dítě a oba rodiče (samoživitel/ka)

5.000 Kč

2.500 Kč

pojištěno dítě a jeden rodič

5.500 Kč

3.000 Kč

pojištěno pouze dítě

6.000 Kč

4.000 Kč

V ceně pobytu je zahrnuto i cestovní pojištění, a to v rozsahu pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škody a denního odškodného úrazu.

Za obsah odpovídá: Ing. Hettenbergerová Hana

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205