Kód pojišťovny

U ČPZP si můžete pojistit nejen úrazy, ale i nevyužitou dovolenou

Ostrava, 26. června 2018Léto a čas dovolených jsou tu. Ať už jezdíte ve dvojici, s malými dětmi nebo sami za sportovními zážitky, je zapotřebí promyslet, jak předejít možným rizikům. K základním ochranným mechanismům bezesporu patří cestovní pojištění. Cestovní pojištění do zahraničí je možné si sjednat online z pohodlí domova, ale také na pobočce.

„Na začátku úvah o tom, kde a jak se pojistit by mělo být ujasnění si vlastních představ a plánů o dovolené. Kam a s kým pojedete a jaké zaměření budou volné dny mít,“ vysvětluje tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Je jasné, že jiné služby bude požadovat rodina s malými dětmi, která vyrazí k moři na pobytový zájezd, a jiný okruh případných pojistných událostí bude hledat dvojice, která má v plánu zdolávat vysokohorské túry. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má připravené balíčky služeb pro různé příležitosti tak, aby uspokojila každého zájemce o cestovní pojištění.

Storno zájezdu: Na poslední chvíli nemůžu odjet

Nemoc, úraz, závažná událost v rodině, živelní katastrofa. V takových případech je dovolená až na posledním místě toho, co budeme řešit. Co dělat, když máme zájezd koupený několik měsíců dopředu? „Pokud si klient při zaplacení zájezdu u poskytovatele zároveň zaplatí i pojištění Storno zájezdu, hradíme v takovém případě 80 % částky ze stornopoplatků až do pojistného limitu 30 000 korun na každou pojištěnou osobu (14 dní před počátkem cesty hradíme 50 % částky ze stornopoplatků). Stornopoplatky se vztahují nejen na samotné zájezdy, ale i na letenky, jízdenky a ubytování,“ říká Elenka Mazurová z ČPZP. „Důvody, kdy dochází k vyúčtování stornopoplatku, jsou akutní onemocnění, úraz nebo smrt pojištěného, zdravotní komplikace v důsledku těhotenství do 32. týdne včetně, akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí osoby blízké, zničení, poškození nebo ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu, živelní událost v cílovém místě cesty,“ vypočítává Elenka Mazurová.

Předčasné ukončení dovolené: Nepříjemnost, kterou lze smluvně ošetřit

Podobná situace, stejně nepříjemná, nastává, pokud musí pojištěný ze závažných důvodů dovolenou přerušit. „K tomuto účelu má ČPZP připravený zvláštní produkt „Pojištění nevyužité dovolené“. Pokud pojištěný nemůže čerpat dovolenou z důvodu hospitalizace, přerušení či předčasného návratu ze závažného důvodu, poskytuje pojišťovna pojistné plnění za každý nevyužitý den dovolené, kterou pojištěný nemohl čerpat. Maximálně ve výši limitů pojistného plnění uvedených ve Smluvním ujednání,“ pokračuje Elenka Mazurová z ČPZP.

Nemoc, úraz, pobyt v nemocnici: Bez obav se můžete léčit. Ale pozor na alkohol

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí pro své klienty pojistné plnění léčebných výloh v zahraničí až do výše 10 milionů korun. V základní ceně pojištění jsou zahrnuty rekreační sporty, stejně tak ošetření zubů. Na tuto speciální, a přitom velmi častou zdravotní službu se vztahuje limit 15 000 korun. I při trávení pohodových chvil na letní dovolené však nezapomínejte na to, že například úraz následkem požití alkoholu patří do tzv. výluk z pojištění.

Bonusy pro stálé klienty

ČPZP si váží stálých klientů, proto má pro ně připravené různé bonusy. Například 5% slevu za opakované sjednání pojištění on-line, na pobočkách i on-line platí sleva Student, kdy studenti do 26 let věku cestují za ceny pro děti. Pro všechny zákazníky jsou připravené výhodné cenové balíčky: STANDARD, KOMPLET a v on-line aplikaci navíc balíček sportovního vybavení LÉTO a ZIMA. Nejvíce klienti sjednávají léčebné výlohy (balíček ZÁKLAD) a balíček Komplet.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.