Kód pojišťovny

Počet pacientů s diabetem stoupá. Mezi klienty ČPZP jde za deset let téměř o dvojnásobek

Ostrava, 12. listopadu 2018 - Cukrovka neboli diabetes mellitus je onemocnění, při kterém tělo nezvládá udržet koncentraci cukru v běžných mezích. Do určité míry je dána geneticky, většinou je ale způsobena nezdravým životním stylem. V České republice se nemoc týká téměř desetiny obyvatel a nové případy stále přibývají. Tento trend potvrzují i statistiky České průmyslové zdravotní pojišťovny. V loňském roce bylo mezi pojištěnci ČPZP více než 85 tisíc diabetiků, což je dvojnásobný počet než před deseti lety.

Nárůst počtu pacientů se promítá také do výdajů, které pojišťovna na své klienty vynakládá. Zatímco v roce 2007 zaplatila ČPZP za 42 709 pojištěnců 272 milionů Kč, v roce 2017 šlo o výdaj bezmála 905 milionů Kč na 85 494 pojištěnců. Výrazně vzrostla i průměrná částka na jednu osobu: 6 372 Kč v roce 2007 a 10 584 Kč o deset let později. „Jak vyplývá nejen z údajů naší pojišťovny, počet pacientů s diabetem rapidně stoupá. ČPZP se proto na tuto skupinu zaměřuje ve svých preventivních programech. Kromě úhrady běžné léčby si naši pojištěnci mohou zažádat o příspěvek až 500 Kč na nákup produktů a pomůcek, které slouží jako prevence zhoršení nemoci, umožňují změřit hladinu cukru v krvi nebo usnadňují léčbu,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Příspěvek tak lze využít například na nákup speciální obuvi pro diabetiky, testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči, příslušenství k inzulínové pumpě nebo glukometr.

Diabetes mellitus se rozlišuje na dvě formy: diabetes 1. a 2. typu. Výrazně častější (zhruba v 90 % případů) je výskyt diabetu 2. typu, který je způsoben špatným životním stylem. Často doprovází další civilizační choroby, jako jsou ateroskleróza, obezita a srdeční choroby. Vzhledem k příčině je možné tomuto typu diabetu předcházet i jej primárně léčit zdravou stravou a dostatkem pohybu. Oproti tomu diabetes 1. typu je vrozenou nemocí, při které slinivka břišní produkuje nedostatek inzulínu nebo jej nevyrábí vůbec. Inzulín se v takovém případě podává uměle (injekcí 3x až 6x denně). Zároveň je v takovém případě potřeba sledovat hladinu cukru pomocí glukometru a dodržovat pravidelný režim stravování.

Nemoc může mít vážné důsledky

Diabetes se obvykle zjistí při preventivní kontrole u praktického lékaře, který následně určí vhodnou léčbu. Pokud je nemoc zjištěna včas, stačí mnohdy změna životosprávy. Neléčený diabetes však může vést k poškození některých tkání, především očí, ledvin, periferních nervů a cév. Důležitost prevence onemocnění připomínají různé osvětové aktivity. Jednou z nich je Světový den diabetu, který je od roku 1991 vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací a Mezinárodní diabetologickou federací. Připadá na 14. 11., na výročí narození objevitele inzulínu Fredericka Bantinga.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.