Kód pojišťovny

Díky pozvánkám od ČPZP lékaři zachytili přes tisíc lidí s rakovinou

Ostrava, 8. ledna 2019 - Celkem 1038 pacientů s onkologickou diagnózou odhalili lékaři díky pozvánkám na screeningové vyšetření, které poslala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v průběhu let 2014 až 2018 svým pojištěncům. Vyplývá to z finálních údajů takzvaného adresného zvaní.

Jednalo se o celorepublikový projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, během kterého všechny zdravotní pojišťovny rozesílaly svým pojištěncům pozvánky na screeningové vyšetření děložního čípku (cervix), prsu (mamoscreening) a tlustého střeva (kolorekta). Konkrétně ČPZP během čtyřleté kampaně obeslala 104 932 svých klientek pozvánkou na vyšetření děložního čípku, 98 151 klientek pozvala na mamografické screeningové vyšetření a 232 591 pozvánek bylo určeno k vyšetření kolorekta. Počty klientů ČPZP, kteří se dostavili na vyšetření, i počty zachycených onkologických nálezů jsou uvedeny v tabulce: 

screening

cervix

mamoscreening

střevo

počet obeslaných

104 932

98 151

232 591

z nich se dostavilo k vyšetření

39 497

43 318

111 125

zachycených rakovin

174

361

503

Z dat vyplývá, že nejlepší výsledky vykázal program mamografického screeningu. Překvapivě vysoký je i podíl žen ve screeningovém věku, které chodí pravidelně na screening děložního čípku ke gynekologovi, chodí i na mamoscreening ovšem vyšetření na screening rakoviny tlustého střeva jim schází a pozvánka je bohužel neoslovila.

Pojištěnce k preventivnímu vyšetření oslovujeme opakovaně, ale existuje populace, která nechodí na prevenci vůbec. Pokud nezajistíme vyšší povědomost občanů o existující povinnosti pečovat o své vlastní zdraví – například absolvovat preventivní prohlídky, nelze očekávat zlepšení situace,“ komentuje výsledky zdravotní ředitelka MUDr. Renata Knorová, MBA. Cestou ke zlepšení povědomí občana o nutnosti vlastní péče o své zdraví by podle ní bylo otevření celospolečenské debaty nad případnou finanční spoluúčastí za zdravotní služby – minimálně u občanů, nerespektujících nutnost pravidelných preventivních prohlídek a screeningů.

ČPZP zve své pojištěnce, kteří sdělili své číslo mobilního telefonu do našeho registru k preventivním prohlídkám pomocí krátkých textových zpráv. Tuto službu s názvem Prevence v mobilu realizuje několik let a ze strany klientů je hodnocena pozitivně. Měsíčně ČPZP pošle esemesku upozorňující, že nastal čas preventivní prohlídky, kolem 11 tisíc pojištěncům.

Mezi nejvyhledávanější screeningové programy hrazené z fondu prevence patří v ČPZP mamografie a vyšetření pigmentových skvrn. Zájem pojištěnců výrazně ovlivňuje mediální osvěta nebo cílené aktivity, jako například zmíněné výzvy ke screeningu.

Jednou z významných aktivit ČPZP k posílení preventivní osvěty veřejnosti je kampaň Spolu proti melanomu. Tu organizuje pojišťovna v květnu ve vybraných městech České republiky. Pigmentová znaménka vyšetřují dermatologové na náklady ČPZP všem zájemcům bez ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Loni ve 12 městech kampaň oslovila na 5500 lidí, přičemž podezřelé znaménko se našlo u pěti procent vyšetřených. Letos se kampaň Spolu proti melanomu uskuteční již počtvrté.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.