Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 3. 2019

Předmět žádosti:

Informace o číselných údajích týkajících se počtu podaných žádostí léčby protonovou terapií a způsobu jejich vyřízení, včetně výše vynaložených nákladů a léčby karcinomu prostaty fotonovou terapií za rok 2017 a rok 2018

 

Sdělená informace:

 

Ukazatel

Ca = karcinom

Rok 2017

náklady jsou uvedeny v Kč

Rok 2018

náklady jsou uvedeny v Kč

Celkový počet žadatelů o protonovou terapii Ca prostaty

7

55

Počet schválených žádostí pro Ca prostaty

6

55

Počet neschválených žádostí pro Ca prostaty

1

1

Počet žadatelů absolvujících léčbu protonovou terapií pro Ca prostaty

6

50

Celkové náklady na protonovou terapii pro Ca prostaty

1 560 000,00

17 846 231,24

Průměrné náklady na pojištěnce s  Ca prostaty

260 000,00

356 924,62

Počty žadatelů absolvujících protonové záření pro časnou Ca prostaty

6

34

Celkové náklady na terapii časné Ca prostaty

1 560 000,00

8 840 000,00

Průměrné náklady na terapii časné Ca prostaty

260 000,00

260 000,00

Počty žadatelů absolvujících protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0

16

Celkový počet frakcí protonové terapie pokročilého Ca prostaty

0

321

Průměrné počet frakcí protonové terapie pokročilého Ca prostaty na žadatele

0,00

20,06

Celkové náklady na protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

9 006 231,24

Průměrné náklady na jednu frakci protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

28 056,80

Průměrné náklady na protonovou terapii pokročilého Ca prostaty

0,00

562 889,45

Celkové náklady na fotonovou terapii Ca prostaty bez rozlišení stádia

100 830 036,65

106 016 564,00

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.