Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 6. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu osob, které využily v roce 2018 příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám.

Sdělená informace:

Příspěvek na očkování proti meningitidě byl, v souladu s preventivními programy České průmyslové zdravotní pojišťovny, v segmentu dětí a mládeže do 18 let věku poskytnut 2 692 pojištěncům. Rozdělení na jednotlivé druhy meningitidy (A,B,C a potenciálně další) ČPZP nerozlišuje. Pokud se jedná o příspěvky poskytnuté pojištěncům starším 18ti let na očkování proti meningitidě, nejsou tyto vedeny samostatně, ale jsou začleněny do kategorie „Ostatní očkování“. Proto nelze požadovanou informaci poskytnut.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.